Mẫu phiếu đánh giá cán bộ công chức hàng năm

     
... BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM Năm ………….Họ cùng tên công chức: Mã số Chức vụ: ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN ... BM/TCCB-03-02PHIẾU NHẬN XÉT VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM Năm (Phiếu lấy chủ ý của tập thể đơn vị, ko cần đề nghị ký tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ cùng tên cán bộ/ công chức/ ... Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt loại Ngày tháng năm Thủ trưởng trực tiếp đánh giá chỉ (Ký cùng ghi rõ họ tên)Ngày tháng năm Thủ trưởng cấp trên trực tiếp(Ký với ghi rõ họ tên)3 BM/TCCB-03-01PHIẾU...


Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá cán bộ công chức hàng năm

*

274 Một số chiến thuật nhằm hoàn thành xong công tác tiêu chuẩn chỉnh hóa và phương thức đánh giá cán bộ công chức tại quận 2, tp.hcm


... để đánh giá <19>, vậy tiêu chuẩn chỉnh hoá cán bộ công chức là những quy định khách quan làm cho căn cứ nhằm đánh giá cán bộ công chức, nó là thước đo các giá trị của cán bộ công chức. Tiêu chuẩn chỉnh cán bộ công ... Thích hợp lý, hiệu quả cán bộ công chức. 1.1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh gia cán bộ công chức: - Đánh giá cán bộ công chức về phương diện lập trường tư tưởng, chính trị: Đây là một trong nội dung đánh giá khó khăn và phức ... Tác đánh giá cán bộ công chức: bọn họ đều biết khâu trở ngại nhất trong công tác cán bộ là cai quản cán bộ, khâu cực nhọc nhất trong thống trị cán bộ là nhận xét, đánh giá đúng chuẩn về fan cán bộ. ...


Xem thêm: Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Gree, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Gree Từng Bước

*

*

*Xem thêm: Điện Thoại Samsung Giá 2 Triệu Đáng Mua, Điện Thoại Samsung Giá Rẻ Dưới 2 Triệu

*