Mẫu phiếu đánh giá công chức

     

Mẫu phiếu review phân nhiều loại viên chứclà mẫu mã phiếu được lập ra để nhận xét và phân loại viên chức. Chủng loại phiếu reviews và phân các loại viên chức gồm các phần tự đánh giá, phần dành cho viên chức quản lí lý, phần review và xếp một số loại viên chức của cấp cho trên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và cài đặt về chủng loại phiếu reviews viên chức mẫu mã 03 tiếp sau đây của vẻ ngoài sư X. Hi vọng nội dung bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá công chức

Phiếu reviews viên chức mẫu 03

Mẫu phiếu tiến công giá, phân một số loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được phát hành kèmNghị định số 90 năm 2020 của chủ yếu phủvề tấn công giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là giữa những loại giấy tờ, văn bản được giữ trong hồ sơ viên chức ghi lại tác dụng đánh giá, xếp loại unique của viên chức; là địa thế căn cứ để ba trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Phiếu review xếp loại unique viên chức mẫu số 03

Phiếu reviews xếp loại unique viên chức sẽ tất cả những ngôn từ sau:

1. Thiết yếu trị tứ tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, cách thức của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước và những nguyên tắc tổ chức, kỷ pháp luật của Đảng, tốt nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, từ bỏ phê bình cùng phê bình;

Đặt lợi ích của Đảng, đất nước – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên tác dụng cá nhân;

Có quan tiền điểm, khả năng chính trị vững vàng; kiên cường lập trường; không xấp xỉ trước phần lớn khó khăn, thách thức;

Có ý thức nghiên cứu, học tập tập, áp dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bạn dạng của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan lại liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa ngõ quyền; ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, từ diễn biến, tự đưa hóa;

Có ý thức đoàn kết, xây dừng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Không để bạn thân, fan quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của chính mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm cho việc

Có trọng trách với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong tiến hành nhiệm vụ;

Có lòng tin trách nhiệm và kết hợp trong tiến hành nhiệm vụ;

Có thể hiện thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự cắt cử của tổ chức;

Thực hiện những quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện vấn đề kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định;

5. Kết quả thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

+ Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lí lý:

Quán triệt, thiết chế hóa và triển khai chủ trương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước tại cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị; không nhằm xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phi pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, cáo giác theo thẩm quyền; chỉ đạo, tiến hành công tác cách tân hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, solo vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch vận động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quản ngại lý, phụ trách, vào đó khẳng định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối cùng với công chức, viên chức không giữ phục vụ lãnh đạo, quản lí lý:

Kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo quá trình cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc thẳng hoặc thẳng giải quyết quá trình của fan dân với doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách hàng quan cùng trung thực thì tự đó phiên bản thân viên chức new thấy rõ được những ưu điểm và những tiêu giảm của mình. Dựa trên đó viên chức mới rất có thể đánh giá đúng trong những mục tự xếp loại unique tương ứng là: dứt xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ.Mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo sau về phiếu đánh giá viên chức mẫu mã 03 2021

Phiếu đánh giá viên chức mẫu 03 2021

Mời bạn tham khảo mẫu sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ__________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chủ yếu trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

…………………………………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………..

5. Tác dụng thực hiện nay chức trách, trách nhiệm được giao (xác định rõ nội dung các bước thực hiện; tỉ lệ trả thành, hóa học lượng, tiến độ công việc):

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Tờ Trình Xin Hỗ Trợ Kinh Phí Xây Dựng Công Trình Trường Tiểu

6. Thái độ giao hàng nhân dân, công ty (đối với rất nhiều vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của người dân cùng doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG cho VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao cai quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lí lý:

…………………………………………………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬNXÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhấn xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Từ bỏ xếp một số loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; ngừng tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

.., ngày ….tháng….năm…..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký,ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần giành riêng cho cấp tất cả thẩm quyền tấn công giá)

1. Dấn xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

Xem thêm: Cách Làm Bánh Khoai Lang Không Cần Bột Giòn Ngon Đúng Điệu, Cách Làm Khoai Lang Chiên Không Cần Bột Mì

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Kýtên, ghi rõ bọn họ tên)

Thông tin liên hệ