Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính mới nhất 2022

     
Xin xin chào ban biên tập, em vẫn là sinh viên điều khoản tại Hà Nội. Em đã học môn soạn thảo văn bạn dạng tại trường. đến em hỏi về mẫu trình diễn văn phiên bản hành chính và quy ước về tên viết tắt tên các loại văn bạn dạng hành chính như thế nào? Em xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Bảng chữ viết tắt tên một số loại văn bản hành chủ yếu được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP cách thức bảng chữ viết tắt tên loại văn bản hành thiết yếu như sau:

*

*

Mẫu trình diễn Nghị quyết (cá biệt), đưa ra quyết định (cá biệt) nguyên lý trực tiếp/gián tiếp được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục II Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu 1.1 như sau:

kimsa88
cf68