Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

     

Câu 348792: Một đèn điện 220V - 100W lúc sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C . Xác định điện trở của đèn lúc thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng, hiểu được nhiệt độ môi trường là 200C cùng dây tóc đèn làm bằng vonfram, biết thông số nhiệt năng lượng điện trở của vonfram là (alpha = 4,5.10^ - 3,,left( K^ - 1 ight))

A.

Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

R = 48,84Ω; R0 = 484Ω

B.

Xem thêm: Bài Thơ Qua Đèo Ngang Hồ Xuân Hương, Đau Bà Huyện Thanh Quan, Xót Bà Chúa Thơ Nôm

R = 484Ω; R0 = 48,84Ω

C.

Xem thêm: Hãy Cho Tôi Một Điểm Tựa Tôi Sẽ Nhấc Bổng Trái Đất Lên”, Là Câu

R = 242Ω; R0 = 24,84Ω

D. R = 24,84Ω; R0 = 242Ω


Phương pháp:

- Công suất: (P = fracU^2R Rightarrow R = fracU^2P)

- Điện trở R của kim loại tăng theo ánh nắng mặt trời gần hợp hàm bậc nhất:

R = R0.(1 + α.(t – t0))

Trong đó R0 là điện trở nghỉ ngơi t0C (thường lấy 200C); α là thông số nhiệt năng lượng điện trở, đơn vị đo là K-1


Giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường (ở t = 20000C) là:

(R = fracU^2P = frac220^2100 = 484Omega )

Mặt không giống ta có: R = R0.(1 + α.(t – t0))

→ Điện trở nhẵn đèn lúc không thắp sáng (ở t0 = 200C) là:

(R_0 = fracR1 + alpha left( t - t_0 ight) = frac4841 + 4,5.10^ - 3.left( 2000 - 20 ight) = 48,84Omega )


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát