Một Hình Chữ Nhật Có Diện Tích Là 867

     

Một hình chữ nhật có diện tích là 867 cm2.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài


*

gọi chiều dài là a ; chiều rộng là(frac34a)

S ( HCN ) là : a .(frac34a)=(frac34a^2)= 867 ( cm2 )

=> a^2 = 867 : 3/4 = 1156

Mà(sqrt1156=34)hoặc 1156 =(34^2)

=> chiều dài là 34

chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34 x 3/4 = 25,5 ( centimet )

=> chu vi HCN là :

( 34 + 25,5 ) x 2 = 119 ( centimet )

Đáp số : 119 cm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2= 867

=> a2= 867 : 3/4 = 1156 => a = ± 34

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên và thoải mái => a=34 cm

=>Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a, thì chiều rộng lớn của hình chữ nhật là ba phần tư x aTheo bài xích ra ta có diện tích hình chữ nhật là: a x 3/4 x a = 867cm2Hay: a x a = 4/3 x 867 = 1156cm2Suy ra: a = 34cmVậy chu vi hình chữ nhật đó là: (34 + 3 phần tư x 34) x 2 = 119(cm)

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a =>chiều rộng hình chữ nhật là(frac34a)

=>Diện tích hình chữ nhật là: (a.frac34a=frac34a^2=867left(cm^2 ight))

=>(a^2=867:frac34=1156)=>(a=pm34)

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số thoải mái và tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(34.frac34=25,5left(cm ight))

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm)

Đáp số: 119cm

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 867 cm vuông.Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích s là 867

Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

Gọi chiều lâu năm của hình chữ nhật ( HCN ) là a ( centimet ) ( a ở trong N* )

=> Chiều rộng lớn của HCN là (frac34a)

=> diện tích s HCN là (a.frac34a=frac34.a^2=867)

=> (a^2=867:frac34=1156Rightarrow a=pm34)

Vì a trực thuộc N* => a = 34 tốt chiều lâu năm của HCN là 34 cm

=> Chiều rộng lớn của HCN là : (34.frac34=25,5left(cm ight))

=> Chu vi của HCN là : (left(34+25,5 ight).2=119left(cm ight))

Vậy chu vi của HCN sẽ là 119 cm

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bằng 3 phần tư chiều dài

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài

Một hình chữ nhật có diện tích bằng 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài

ANH ĐÂY

một hình chữnhật có diện tích s 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2= 867

=> a2= 867 : 3/4 = 1156 => a = ± 34

Vì chiều lâu năm của hình chữ nhật luôn luôn là 1 số thoải mái và tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Gọi chiều lâu năm là a, chiều rộng lớn là b, ta có:

a . B = 867

b . 4/3 .

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích là 867Xem thêm: Loibaihat Em Đi Giữa Biển Vàng Lyrics To The Song Em Đi Giữa Biển Vàng

B = 867

b . B = 867 : 4/3

b . B = 650,25

=> b = 25,5 (vì 25,5 . 25.5 = 650,25)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

25,5 . 4/3 = 34 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(34 + 25,5) . 2 = 119 (cm)

Đáp số:..

Gọi chiều rộng lớn là a ; chiều dài là 4/3a

Theo bài xích ra , ta tất cả : 4/3a . A = 867

a.a = 867 : 4/3

a.a = 650,25

a = 25,5

=> Chiều rộng hình chữ nhật là: 25,5 cm

Chiều dài hình chữ nhật là : 25,5.4/3 = 34 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 34 + 25,5 ) x 2 = 119 ( cm )

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là a(cm) ; chiều rộng lớn là b(cm)

=> b(cm) cũng chính là cạnh của hình vuông vắn .

Xem thêm: Trứng Gà Ngâm Mật Ong Có Tác Dụng Gì ? Cách Làm Trứng Gà Ngâm Mật Ong

Chu vi hình chữ nhật là:

(a+b)x2 = ax2 + bx2 (cm)

Chu vi hình vuông là:

bx4 (cm)

Chu vi hình chữ nhật hơn hình vuông vắn là:

ax2 + bx2 - bx4 = 2x(a+b-2b) = 2x(a-b) = 20 (cm)

Vậy a-b = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là axb(cm2 )

Diện tích hình vuông vắn là bxb(cm2 )

Diện tích hình chữ nhật hơn hình vuông là:

axb-bxb = bx(a-b) = bx10 = đôi mươi (cm2 )

Vậy b = 2 (cm)

Suy ra a = 10 + 2 = 12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 2 = 24 (cm2 )

Diện tích hình vuông vắn là:

2 x 2 = 4 (cm2 )

Đúng 0 bình luận (0)

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a﴾cm﴿ ; chiều rộng lớn là b﴾cm﴿

=> b﴾cm﴿ cũng chính là cạnh của hình vuông vắn .

Chu vi hình chữ nhật là: ﴾a+b﴿x2 = ax2 + bx2 ﴾cm﴿

Chu vi hình vuông vắn là: bx4 ﴾cm﴿

Chu vi hình chữ nhật hơn hình vuông vắn là: ax2 + bx2 ‐ bx4 = 2x﴾a+b‐2b﴿ = 2x﴾a‐b﴿ = đôi mươi ﴾cm﴿

Vậy a‐b = 10 ﴾cm﴿

Diện tích hình chữ nhật là axb﴾cm2 ﴿

Diện tích hình vuông vắn là bxb﴾cm2 ﴿

Diện tích hình chữ nhật hơn hình vuông là: axb‐bxb = bx﴾a‐b﴿ = bx10 = đôi mươi ﴾cm2 ﴿

Vậy b = 2 ﴾cm﴿

Suy ra a = 10 + 2 = 12 ﴾cm﴿

Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 2 = 24 ﴾cm2 ﴿

Diện tích hình vuông là: 2 x 2 = 4 ﴾cm2 ﴿

Đúng 0
comment (0)

một hình chữ nhật cùng một hình vuông vắn có chu vi đều bằng nhau nhưng diện tích s hình chữ nhật nhát diện tích hình vuông 49cm2.Đường chéo cánh của hình chữ nhật lâu năm 26cm.Vậy,diện tích hình chữ nhật bởi bao nhiêu cm2 ?

Lớp 8 Toán 0 0 gởi Hủy

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

onip.vnChuyên mục: game Tiếng Việt