NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

     
MỤC LỤC VĂN BẢN In mục lục
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc******** Số: 369-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẤY NGÀY 04 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TOÀN DÂN. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ căn cứ Luật Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 30 mon 09 năm 1992. địa thế căn cứ Pháp lệnh công cụ việc thống trị của đơn vị nước so với công tác phòng cháy và chữa trị cháy được Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 09 năm 1961. Để huy động quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, trị cháy và cổ vũ lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. – hàng năm lấy ngày thứ tư tháng 10 là Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân. Điều 2. - Việc tổ chức Ngày phòng cháy, chữa trị cháy toàn dân thường niên phải nhằm mục đích đạt yêu thương cầu cải thiện được ý thức phòng cháy, chữa trị cháy mang lại toàn dân, kêu gọi được phần đông quần bọn chúng tham gia vào các chuyển động thiết thực, hữu dụng trong công tác này, biểu dương khen thưởng bằng các hiệ tượng thích hợp so với những tổ chức, cá thể có nhiều kết quả trong trào lưu phòng cháy, chữa cháy. Điều 3. - bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ vào các qui định hiện tại hành để lí giải và chất vấn đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện Quyết định này. Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 5. – các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPHÓ THỦ TƯỚNGPhan Văn Khải
*

ra quyết định 369-TTg năm 1996 về việc lấy ngày thứ tư tháng 10 thường niên là Ngày phòng cháy, chữa trị cháy toàn dân do Thủ tướng chính phủ nước nhà ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN In mục lục

Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính của văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Bạn đang xem: Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

Nếu chưa là Thành Viên, mời các bạn Đăng cam kết Thành viên trên đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được nằm trong tính của văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký Thành viên trên đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính của văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vị chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được thuộc tính của văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính của văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Xem thêm: Soạn Bài Rút Gọn Câu Lớp 7, Soạn Bài Rút Gọn Câu Ngắn Gọn

Nếu không là Thành Viên, mời chúng ta Đăng cam kết Thành viên trên đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời bạn Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn Đang Đăng Nhập member Free!

bởi vì Đăng Nhập thành viên Free nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính và văn bản của văn bản. các bạn chưa xem được ngôn từ toàn văn, hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

nếu còn muốn làm member Basic / Pro, mời bạn Chuyển Đổi nhiều loại Thành Viên tại đây.

Xem thêm: Đáp Án Câu Đố " Núi Nào Bị Chặt Từng Khúc ? Đáp Án Câu Đố Núi Nào Bị Chặt Ra Từng Khúc


Bạn Đang Đăng Nhập member Basic!

vì chưng Đăng Nhập thành viên Basic nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính, nội dung của văn bản, ngôn từ toàn văn, hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc. các bạn chưa coi được Văn bạn dạng tiếng Anh, ...