NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

     

Trong phép biện chứng, có mang mối contact dùng nhằm chỉ sự quy định, sự tác động và đưa hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tại tượng, tốt giữa những mặt, những yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong vắt giới; còn tư tưởng mối tương tác phổ biến dùng để chỉ tính phổ cập của các mối liên hệ của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ của cố gắng giới, bên cạnh đó cũng dùng để làm chỉ những mối tương tác tồn tại ở các sự vật, hiện tượng kỳ lạ của ráng giới


a)Khái niệm côn trùng liên hệ, mối liên hệ phổ biến

Trong phép biện chứng, định nghĩa mối liên hệ dùng để chỉ sự quy định, sự tác động ảnh hưởng và gửi hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện nay tượng, hay giữa những mặt, những yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong thay giới; còn có mang mối contact phổ biến dùng để làm chỉ tính phổ cập của những mối tương tác của các sự vật, hiện tượng kỳ lạ của vậy giới, đôi khi cũng dùng làm chỉ những mối contact tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ của nuốm giới, trong các số đó những mối contact phổ đổi mới nhất là phần đa mối contact tồn trên ở rất nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ của nắm giới, nó thuộc đối tượng người dùng nghiên cứu vãn của phép biện chứng. Đó là các mối liên hệ giữa những mặt đối lập, lượng và chất, xác định và tủ định, cái bình thường và cái riêng, thực chất và hiện tượng, v.v.. Như vậy, giữa những sự vật, hiện tượng kỳ lạ của thế giới vừa tồn tại đều mối contact đặc thù, vừa tồn tại hầu như mối liên hệ phổ thay đổi ở rất nhiều phạm vi độc nhất định. Đồng thời, cũng tồn tại những mối tương tác phổ biến nhất, trong các số ấy những mối tương tác đặc thù là việc thể hiện những mối tương tác phổ biến giữa những điều kiện tuyệt nhất định. Toàn thể những mối tương tác đặc thù và phổ biến đó tạo nên tính thống độc nhất vô nhị trong tính đa dạng chủng loại và ngược lại, tính phong phú trong tính thống nhất của các mối liên hệ trong giới trường đoản cú hiên, làng mạc hội và bốn duy.

Bạn đang xem: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật

b) Tính chất của những mối contact

Tính khách quan, tính thịnh hành và tính đa dạng, phong phú là những đặc thù cơ bạn dạng của những mối liên hệ.

- Tính khách quan của những mối liên hệ

Theo quan điểm biện bệnh duy vật, những mối tương tác của những sự vật, hiện tượng lạ của trái đất là gồm tính khách hàng quan. Theo quan điểm đó, sự quy định, ảnh hưởng tác động và làm chuyển hóa lẫn nhau của các sự vật, hiện tượng (hoặc trong bạn dạng thân chúng) là loại vốn gồm của nó, tồn tại hòa bình không phụ thuộc vào vào ý chí của con người; con người chỉ có thể nhận thức và vận dụng những mối contact đó trong chuyển động thực tiễn của mình.

Xem thêm: Top 14 Bài Văn Biểu Cảm Về Mẹ Hay Nhất, Top 14 Bài Cảm Nghĩ Về Mẹ Hay Nhất


- Tính thông dụng của những mối liên hệ

Theo cách nhìn biện triệu chứng thì không có bất kể sự vật, hiện tượng hay quá trình nào tồn tại tốt đối biệt lập với các sự vật, hiện tượng lạ hay quy trình khác. Đồng thời, cũng không có bất cứ sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào không hẳn là một cấu tạo hệ thống, bao gồm những nhân tố cấu thành với đa số mối liên hệ bên phía trong của nó, tức là bất kể một tồn tại nào cũng là một hệ thống, hơn thế nữa là hệ thống mở, vĩnh cửu trong mối contact với khối hệ thống khác, xúc tiến và làm chuyển đổi lẫn nhau.

- Tính nhiều dạng, phong phú của mối tương tác Quan điểm biện triệu chứng của chù nghĩa Mác - Lênin không chỉ xác minh tính khách hàng quan, tính thịnh hành của các mối contact mà còn nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng mẫu mã của các mối liên hệ. Tính đa dạng, phong phú và đa dạng của các mối tương tác được thể hiện ở chỗ: những sự vật, hiện tượng hay quy trình khác nhau đều sở hữu những mối tương tác cụ thể không giống nhau, duy trì vị trí, vai trò khác nhau đối với sự trường tồn và cải cách và phát triển của nó; phương diện khác, và một mối tương tác nhất định của sự vật, hiện tượng nhưng một trong những điều kiện rõ ràng khác nhau, ở hầu hết giai đoạn không giống nhau trong quy trình vận động, trở nên tân tiến của sự vật, hiện tượng lạ thì cũng đều có những tính chất và vai trò khác nhau. Như vậy, không thể nhất quán tính chất và vị trí, vai trò ví dụ của những mối tương tác khác nhau so với mỗi sự vật, hiện tượng kỳ lạ nhất định, trong số những điều khiếu nại xác định. Đó là các mối liên hệ phía bên trong và bên ngoài, mối liên hệ thực chất và hiện tượng, mối tương tác chủ yếu với thứ yếu, mối liên hệ trực tiếp cùng gián tiếp, v.v. Của những sự vật, hiện tượng trong rứa giới.

Xem thêm: Chất Thơ Trong Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ, Phân Tích Và Cảm Nhận Về Của Thạch Lam


ý kiến về tính phong phú, phong phú và đa dạng của những mối tương tác còn bao quát quan niệm về sự việc thể hiện phong phú, đa dạng và phong phú của các mối liên hệ phổ biến ở những mối contact đặc thù trong những sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi quá trình cụ thể, trong số những điều kiện không khí và thời hạn cụ thể.

c) Ý nghĩa phương thức luận

- trường đoản cú tính khách hàng quan và phổ biển của những mối tương tác đã cho thấy thêm trong hoạt động nhận thức với thực tiễn cần phải có quan điểm toàn diện.

quan tiền điểm toàn diện đòi hỏi trong nhận thức và xử trí các trường hợp thực tiễn rất cần được xem xét sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong mối quan hệ biện hội chứng qua lại giữa các bộ phận, giữa những yếu tố, giữa những mặt của chính sự vật, hiện tượng kỳ lạ và trong sự tác động qua lại giữa sự vật, hiện tượng lạ đó với những sự vật, hiện tượng lạ khác. Chỉ trên cơ sở đó mới có thể nhận thức đúng về việc vật, hiện tượng và giải pháp xử lý có tác dụng các sự việc của đời sống thực tiễn. Như vậy, quan tiền điểm trọn vẹn đối lập với ý kiến phiến diện, vô cùng hình trong thừa nhận thức với thực tiễn.

V.I.Lênin mang đến rằng: "Muốn thực sự hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và phân tích tất cả các mặt, tất cả các mối contact và "quan hệ con gián tiếp" của sự việc vật đó"1. - Từ đặc thù đa dạng, đa dạng của các mối contact đã cho biết thêm trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, khi triển khai quan điểm toàn diện thì bên cạnh đó cũng cần được kết phù hợp với quan điểm lịch sử hào hùng - ráng thể.


Quan điểm lịch sử vẻ vang - cụ thể yêu ước trong bài toán nhận thức và giải pháp xử lý các trường hợp trong chuyển động thực tiễn rất cần được xét mang lại những tính chất đặc thù của đối tượng nhận thức và trường hợp phải giải quyết khác nhau vào thực tiễn. Phải xác định rõ vị trí, vai trò khác biệt của từng mối tương tác cụ thể một trong những tình huống rõ ràng để trường đoản cú đó dành được những giải pháp đúng đắn cùng có kết quả trong việc xử lý những vấn đề thực tiễn. Như vậy, trong nhấn thức và thực tế không những cần phải tránh với khắc phục quan điểm phiến diện, siêu hình cơ mà còn phải tránh cùng khắc phục ý kiến chiết trung, ngụy biện.