Tổng hợp những câu hỏi lịch sử hay nhất trong cuộc thi đường lên đỉnh olympia

     

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Việt phái nam từ 1945 đến 1954 tổng thích hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm gồm đáp án kèm theo. Thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 từ 1945 đến 1954 giúp các bạn có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, trau dồi kỹ năng và kiến thức làm thân quen với những dạng bài tập. Từ kia đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài bác thi THPT nước nhà 2022.

Bạn đang xem: Tổng hợp những câu hỏi lịch sử hay nhất trong cuộc thi đường lên đỉnh olympia

Ngoài ra, chúng ta học sinh đọc thêm một số tài liệu khác như bảng khối hệ thống sự kiện lịch sử dân tộc Việt phái nam theo bài, 100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt nam giới từ 1945 đến 1954, trắc nghiệm lịch sử dân tộc giai đoạn 1954 – 1975.


Bài viết ngay gần đây

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 chương 3

Câu 1. cạnh tranh khăn lớn nhất của quốc gia ta sau cách mạng tháng Tám gì?

Bạn vẫn xem: 100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang Việt nam giới từ 1945 đến 1954 (Có đáp án)

A. Các kẻ thù ngoại xâm, nội phảnB. Nàn đói, nạn dốt doạ doạ nghiêm trọng cuộc sống đời thường của nhân dân ta.C. Ngân quỹ công ty nước trống rỗng.D. Các tổ chức phản biện pháp mạng ra sức kháng phá bí quyết mạng.


Câu 2. Quân team Đồng minh các nước vào nước ta sau năm 1945 là

A. Quân Anh, quân MĩB. Quân Pháp, quân AnhC. Quân Anh, quân nước trung hoa Dân quốcD. Quân Pháp, quân trung hoa Dân quốc

Câu 3. Sau giải pháp mạng mon 8 năm 1945, bọn họ phải đương đầu với các kẻ thù, trong đó nguy hại nhất là

A. Quân nước trung hoa Dân Quốc.B. Thực dân Pháp.C. đế quốc Anh.D. Vạc xít Nhật.

Câu 4. Quân china Dân quốc và tay không nên của chúng ở khu vực miền bắc có âm mưu gì?

A. Giải sát khí giới quân Nhật.B. Trợ giúp chính quyền bí quyết mạng nước ta.C. Đánh quân Anh.D. Cướp cơ quan ban ngành của ta.

Câu 5. trở ngại nghiêm trọng tuyệt nhất của nước nước ta Dân công ty Cộng hòa sau phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là

A. Nạn đói.B. Giặc dốt.C. Tài chính.D. Giặc ngoại xâm.

Câu 6. tình trạng tài chính nước ta sau chiến thắng của bí quyết mạng mon Tám như vậy nào?

A. Tài chính những bước đầu được xây dựng.B. Túi tiền Nhà nước trống rỗng.C. Tài bao gồm phát triểnD. Tài chính chịu ảnh hưởng vào Nhật – Pháp.

Câu 7. Tàn dư văn hóa truyền thống do chính sách thực dân phong kiến còn lại sau phương pháp mạng mon Tám là

A. Văn hóa truyền thống đậm đà bạn dạng sắc dân tộc.B. Văn hóa tiến bộ theo thứ hạng phương Tây.B. Văn hóa mang nặng tư tưởng phản rượu cồn của phạt xít Nhật.D. Rộng 90% số lượng dân sinh không biết chữ.

Câu 8. mục tiêu chung của các thế lực phản rượu cồn trong và ngoại trừ nước so với nước ta sau bí quyết mạng thánh Tám là

A. Bảo đảm an toàn chính quyền trần Trọng Kim làm việc Việt Nam.B. đưa thực dân Pháp quay lại Việt Nam.C. Mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lăng Việt Nam.D. Phòng phá cơ quan ban ngành cách mạng Việt Nam

Câu 9. Sau biện pháp mạng tháng Tám, chưng Hồ đã từng có lần nói: “Một dân tộc dốt là một trong dân tộc…”

A. ĐóiB. YếuC. Thất bạiD. Nhỏ tuổi bé

Câu 10. Đảng, chính phủ và quản trị Hồ Chí Minh sẽ có biện pháp gì để giải quyết và xử lý nạn “mù chữ” sau phương pháp mạng mon Tám 1945?

A. Thành lập Nha bình dân học vụ.B. Xây dựng nhiều trường học.C. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch làm phản động.D. Thực hiện cải cách giáo dục.

Câu 11. Để giải quyết triệt để nạn đói, giải pháp nào dưới đây là đặc trưng nhất?

A. Bức tốc sản xuất.B. Lập hủ gạo ngày tiết kiệm.C. Tổ chức “Ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu giúp đói.D. Phân tách lại ruộng khu đất công mang lại nông dân theo lý lẽ công bằng, dân chủ.

Câu 12. đơn vị nước việt nam Dân nhà Cộng hòa được ra đời năm 1945 là nhà nước của

A. Công, nông, binh.B. Toàn thể nhân dân.C. Người công nhân và nông dân.D. Công, nông với trí thức.

Câu 13. Ý nào sau đây không đề nghị là khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Các cơ sở công nghiệp chưa kịp phục hồi sản xuất.B. Ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng.C. Dân chúng mới giành được chính quyền.D. Trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.

Câu 14. Thuận lợi nào là cơ bản nhất đối với bí quyết mạng vn sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phong trào cách mạng thế giới phát triển sau chiến tranh.B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã hình thành.C. Cách mạng có Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.D. Nhân dân phấn khởi gắn bó với chế độ.

Câu 15. Ngày 6 – 1 – 1946 ngơi nghỉ Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Trải qua Hiến pháp trước tiên của nước nước ta Dân nhà Cộng hòa.B. Thai cử Hội đồng nhân dân các cấp; thành lập và hoạt động Ủy phát hành chính những cấp.C. Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên, thành lập Chính phủ câu kết kháng chiến.D. Tổng tuyển cử bầu đại biểu qh nước vn Dân công ty Cộng hòa.

Câu 16. Sau thai cử Quốc hội (1/1946), những địa phương Bắc Bộ, Trung Bộ làm những gì để xây dựng bao gồm quyền?

A. Ra đời quân nhóm ở những địa phương.B. Thai cử Hội đồng nhân dân những cấp.C. Ra đời các Xô viết ở những địa phương.D. Thành lập và hoạt động tòa án nhân dân những cấp.

Câu 17. Hai phương châm chiến lược của Đảng để giữ lại vững thành quả đó cách mạng 1945-1946 là gì?

A. Thành lập chính phủ thỏa thuận của nước vn dân chủ Cộng hòa.B. Triển khai nền giáo dục đào tạo mới và giải quyết nạn đói.C. Quyết tâm binh lửa chống thực dân pháp.D. Củng cố, bảo đảm an toàn chính quyền cách mạng với ra mức độ xây dựng cơ chế mới.

Câu 18. biện pháp căn phiên bản và lâu dài để xử lý nạn đói ở việt nam sau ngày giải pháp mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

A. Nghiêm trị những người dân đầu cơ tàng trữ lúa gạo.B. Thực hiện phong trào thi đua tăng gia tài xuất.C. Tổ chức triển khai điều hòa thóc gạo giữa các địa phương.D. Tiến hành lời lôi kéo cứu đói của hồ Chí Minh.

Câu 19. Để xử lý nạn đói trước mắt, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi:

A. Nhường cơm sẻ áoB. Tịch thâu lúa gạo của nhân dânC. Kêu gọi sự cung cấp của rứa giớiD. Sự cung ứng của các nước Đông nam Á

Câu 20. “Cứ mười ngày nhịn ăn uống một bữa, hàng tháng nhịn ăn uống ba bữa, rước gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu vớt dân nghèo”. Câu trên vì ai phát biểu?

A. Hồ Chí Minh.B. Phạm Văn Đồng.C. Trường Chinh.D. Tôn Đức Thắng.

Câu 21. Sau phương pháp mạng mon Tám năm 1945, những quyền năng ngoại xâm nào xuất hiện ở việt nam từ vĩ con đường 16 trở ra Bắc?

A. Quân Nhật, quân Mĩ. B. Quân Anh, quân Nhật.C. Quân Pháp, quân Nhật. D. Quân Nhật, quân trung hoa Dân quốc.

Câu 22 . Trước thủ đoạn và hành động xâm lược lần thiết bị hai của thực dân Pháp, công ty trương của Đảng và chính phủ nước nhà ta như thế nào?

A. Quyết tâm lãnh đạo loạn lạc B. Đàm phán với PhápC. Nhờ việc giúp đỡ phía bên ngoài D. Hòa hoãn cùng với thực dân Pháp.

Câu 23. Sau giải pháp mạng tháng Tám 1945, Đảng, chính phủ nước nhà và quản trị Hồ Chí Minh sẽ “tạm thời hòa hoãn, tránh xung tự dưng với quân trung hoa Dân quốc” là thực hiện chủ trương

A. Triệu tập vào xây dựng chính quyền mới.B. Triệu tập lực lượng nhằm đối phó với nội phản nghịch trong nước.C. Tránh cùng một lúc yêu cầu đối phó với khá nhiều kẻ thù.D. Tranh thủ thời gian chủ quyền để xây đắp đất nước.

A. Sự thoả hiệp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa.B. Sự suy nhược của lực lượng biện pháp mạng.C. Sự thắng lợi của Pháp trên chiến trường ngoại giao.D. Sự đúng mực và kịp lúc của chính phủ Việt phái mạnh Dân chủ Cộng hòa.

A. Từ do. B. Từ bỏ trị.C. Từ bỏ chủ. D. độc lập.

Câu 26. Ngôn từ nào tiếp sau đây không thuộc hiệp nghị sơ cỗ ?

A. Chính phủ Pháp công nhận vn là một nước nhà tự do, có chủ yếu phủ, nghị viện, quân đội và tài thiết yếu riêng phía bên trong khối liên kết Pháp.B. Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền bắc bộ thay thay cho quân Tưởng.C. Nhượng mang đến Pháp một vài quyền lợi khiếp tế, văn hoá ở Việt NamD. Phía 2 bên cùng kết thúc bắn ở Nam Bộ.

A. Mong đẩy nhanh trăng tròn vạn quân trung hoa Dân Quốc về nước.B. Thời hạn có hiệu lực hiện hành của hiệp nghị Sơ cỗ sắp hết.C. Thực dân Pháp cần sử dụng sức ép về quân sự yêu ước nhân dân ta yêu cầu nhân nhượng thêm.D. Nhân dân việt nam cần thêm thời gian để chuẩn bị tốt đến cuộc kháng chiến lâu hơn với Pháp.

Câu 28. bởi sao Đảng ta công ty trương gửi từ nhân nhượng vơi trung hoa dân quốc quý phái hòa hoãn với Pháp?

A. Phân hóa và xa lánh cao độ kẻ thù.B. đảm bảo giành thành công từng bước.C. đứng vững vai trò chỉ huy của Đảng.D. Ko vi phạm tự do dân tộc.

Câu 30. họp báo hội nghị Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (ngày 18 với 19 – 12 – 1946), đã đưa ra quyết định vấn đề đặc biệt quan trọng gì?

A. Kí hiệp định Sơ cỗ với Pháp.B. Phát động cả nước kháng chiến.C. Lãnh đạo nhân dân phái mạnh Bộ binh cách chống Pháp.D. Hòa hoãn với Pháp, kí hiệp định Phôngtennơblô.

A. Toàn dân chống chiến. B. Loạn lạc kiến quốc.C. Binh cách toàn diện. D. Trường kì phòng chiến.

Câu 32. Sự khiếu nại nào trực tiếp dẫn đến cuộc binh đao toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân nước ta bùng nổ vào trong ngày 19 – 12 – 1946?

A. Quân Pháp tấn công hải phòng và lạng ta Sơn.B. Họp báo hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) giữa hai chủ yếu phủ nước ta và Pháp thất bại.C. Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ việt nam Dân công ty Cộng hòa.D. Quân Pháp tiến hành thảm liền kề nhân dân việt nam ở hàng Bún (Hà Nội).

Xem thêm: Bài Phát Biểu Tổng Kết Cuối Năm Của Công Ty, Mẫu Bài Phát Biểu Tổng Kết Cuối Năm

Câu 33. “Không! bọn họ thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, khăng khăng không chịu làm nô lệ.” Câu văn bên trên trích trong văn bạn dạng nào?

A. Tuyên ngôn độc lập.B. Lời kêu gọi toàn quốc khán chống chiến.C. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.D. Hịch Việt Minh.

Câu 34 . Sự kiện nào là biểu lộ tiến công của quân ta mở màn cho cuộc binh đao toàn quốc phòng thực dân Pháp?

Câu 35 . Lực lượng quân sự chiến lược nào của ta được thành lập và hoạt động và đánh nhau ở hà nội thủ đô trong 60 ngày đêm cuối năm 1946 – đầu xuân năm mới 1947?

A. Nước ta giải phóng quân. B. Cứu vớt quốc quân.C. Trung đoàn Thủ đô.D. Dân quân, du kích.

Câu 36. Phương châm của trận chiến đấu phòng quân Pháp ở hà nội của quân ta giữa những ngày đầu toàn quốc binh đao là

A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân Pháp ở Hà Nội.B. Giam chân địch để sở hữu thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.C. Hủy diệt nhiều kho báu của địch.D. Giải phóng được hà nội thủ đô Hà Nội.

Câu 37. Đường lối cơ bạn dạng của cuộc kháng chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp của nhân dân việt nam là

A. Kiên quyết, độc lập, từ bỏ chủ, nhờ vào nhân dân.B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, từ bỏ lực cánh sinh.C. Tiếp tục thế tiến công, phối kết hợp lực lượng chủ yếu trị cùng lực lượng vũ trang.D. Toàn dân đánh giặc, toàn quốc đồng lòng, quyết trung tâm chiến đấu.

Câu 38. Thực dân Pháp mở cuộc tiến công Việt Bắc vào thu – đông năm 1947 nhằm

A. Chống chặn tuyến đường liên lạc của ta với quốc tế.B. Tàn phá cơ quan liêu đầu não kháng chiến của ta.C. Giải quyết và xử lý mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng.D. Kết thúc chiến tranh vào danh dự.

Câu 39. Thông tư của Đảng ta được chỉ dẫn trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là

A. “Toàn dân chống chiến”.B. “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.C. “Kháng chiến kiến quốc”.D. “Nhật – Pháp đột kích và hành vi của bọn chúng ta”.

Câu 40. Cuộc đao binh toàn quốc phòng thực dân Pháp của nhân dân việt nam (1946 – 1954) mở đầu bằng thắng lợi nào?

A. Trận chiến đấu ở những đô thị Bắc vĩ tuyến 16. B. Chiến thắng Việt Bắc.C. Chiến thắng Biên giới. D. Cuộc chiến đấu của nhân dân thành phố sài thành – Chợ Lớn.

Câu 41. Ý nào sau đây không cần là âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công lên Việt Bắc năm 1947?(C34 Đ7)

A. Cô lập địa thế căn cứ địa Việt Bắc cùng với cuộc nội chiến của Lào và Campuchia..B. Tàn phá cơ quan liêu đầu não kháng chiến, tàn phá bộ đội nòng cốt của ta.C. Giành thắng lợi quân sự, tiến tới ra đời chính phủ bù nhìn.D. Triệt phá mặt đường liên lạc của ta.

Câu 42. Thắng lợi Việt Bắc năm 1947 của quân dân việt nam đã buộc thực dân Pháp đề xuất chuyển từ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh sang

A. Phòng ngự. B. Tấn công phân tán.C. đánh tiêu hao.D. Tiến công lâu dài.

Câu 43. Ý nghĩa to lớn của thành công Việt Bắc – thu đông 1947 là

A. Làm đổi khác cục diện chiến tranh, ta cố kỉnh quyền công ty động chiến lược trên chiến trường. B. Buộc địch phải hiệp thương với chính phủ ta.C. Làm thất bại chiến lược “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp, bảo đảm an toàn căn cứ địa Việt Bắc.D. Làm lung lay ý chí xâm lấn của thực dân Pháp.

Câu 44. Thắng lợi như thế nào của nhân dân nước ta trong cuộc binh cách toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946 – 1954) đã vượt mặt hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. B. Chiến dịch biên cương năm 1950.C. Chiến cuộc đông – xuân 1953 – 1954. D. Chiến dịch Điện Biên bao phủ 1954.

Câu 45. Mục đích nâng cao của Mỹ khi can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương trong số những năm 1950 – 1954 là

A. Nhằm mục đích ràng buộc chính phủ nước nhà Bảo Đại.B. Nhằm mục tiêu từng cách thay chân Pháp sống Đông Dương.C. Nhằm hỗ trợ Pháp trong trận chiến tranh xâm lượcĐông Dương.D. Nhằm giúp sức cho tổ chức chính quyền tay không đúng của Mỹ ở Đông Dương.

Câu 46. trong cuộc đao binh toàn quốc phòng thực dân Pháp (1945 – 1954), thắng lợi trong chiến dịch nào góp quân dân nước ta giành được quyền chủ động kế hoạch trên mặt trận chính Bắc Bộ?

A. Chiến dịch biên cương thu – đông năm 1950.B. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.C. Cuộc Tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954.D. Chiến dịch Điện Biên bao phủ năm 1954.

Câu 47. Sau thua ở Việt Bắc thu đông 1947, Pháp buộc phải biến hóa chiến lược cuộc chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

A. Từ đánh nhanh, thắng nhanh sang xứng đáng lâu dài.B. đưa sang chống ngự.C. ước viện và dựa vào nhiều vào Mĩ.D. đưa sang thương lượng với chính phủ nước nhà ta.

Câu 48. Đâu không phải là một phương châm của chiến dịch biên thuỳ 1950?

A. Hủy diệt một thành phần sinh lực địchB. Khai thông biên cương Việt- TrungC. Không ngừng mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt BắcD. đánh cấp tốc thắng nhanh

Câu 49. Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau đại bại ở chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950 là gì?

A. Triển khai kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.B. Triển khai kế hoạch Rơ ve.C. Thực hiện kế hoạch Nava.D. Tiến hành kế hoạch Bôlae.

Câu 50. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945 – 1954), nội dung nào sau đây không phía trong kế hoạch Đờ Lát lag Tatxinhi?

A. Ra đời vành đai trắng bảo phủ trung du và đồng bằng Bắc Bộ.B. Ra sức cách tân và phát triển nguỵ quân để desgin quân team quốc gia.C. Tiến hành chiến tranh tổng lực.D. Thiết lập “Hành lang Đông – Tây” (Hải chống – tp hà nội – tự do – đánh La).

Câu 51. kế hoạch Đờ Lát lag Tátxinhi đang có ảnh hưởng như nỗ lực nào đến cuộc binh lửa của ta?

A. Đưa trận đánh tranh của Pháp lên bài bản lớn, khiến nhiều trở ngại cho ta.B. Giúp Pháp giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường.C. Giúp ta rất có thể mở khía cạnh trận tranh đấu ngoại giao, thảo luận với Pháp.D. Góp ta hoàn toàn có thể lợi dụng nhiều điểm yếu kém của kế hoạch này.

Câu 52. Vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), Đảng Lao động vn đã quyết định thành lập vẻ ngoài mặt trận nào?

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.C. Mặt trận Liên Việt. D. Mặt trận Thống tốt nhất Dân chủ Đông Dương

Câu 53. từ năm 1951, Đảng vẫn ra hoạt động công khai với tên thường gọi mới là ?

A. Đảng cộng sản Việt Nam. B. Vn cộng sản Đảng.C. Đảng Lao Động vn D. Đảng cộng sản Đông Dương.

Câu 54. vì sao tại Đại hội cả nước lần đồ vật II (2 – 1951), Đảng cộng sản Đông Dương quyết định tách bóc Đảng và thành lập và hoạt động ở từng nước Đông Dương một chính đảng vô sản riêng?

A. Vì chưng đó là xu thế tầm thường của nuốm giới. B. Bởi vì sự phân tách rẽ của thực dân Pháp.C. Vì nước ngoài Cộng sản chỉ đạo. D. Vì tương xứng đặc điểm riêng của từng nước.

Câu 55. Đại hội Đảng toàn quốc lần đồ vật II(2/1951) là

A. “Đại hội binh đao kiến quốc”B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt MinhC. Đại hội nhằm bóc tách Đảng cộng sản Đông DươngD. “Đại hội kháng chiến thắng lợi”

Câu 56. Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc binh cách chống thực dân Pháp, năm 1952, chính phủ nước nước ta Dân công ty Cộng hòa đã

quyết định vạc động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ.mở cuộc chuyên chở lao động thêm vào và thực hành tiết kiệm.họp Hội nghị thành lập và hoạt động Liên minh quần chúng. # Việt – Miên – Lào.Chủ trương thành lập Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 57. Trong trận chiến tranh xâm lấn Đông Dương, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Nava (1953 – 1954). Nội dung thiết yếu trong bước 1 của kế hoạch này là gì?

Phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tấn công chiến lược ngơi nghỉ Trung cỗ và nam Đông Dương.Tiến công chiến lược ở Bắc Bộ, phòng thủ chiến lược ở Trung bộ và phái mạnh Đông Dương.Tấn công chiến lược ở nhị miền phái nam – Bắc.Phòng ngự chiến lược ở nhị miền nam – Bắc.

Câu 58. Sau khoản thời gian được cử làm Tổng chỉ huy quân team viễn chinh Pháp nghỉ ngơi Đông Dương (5 – 1953), Nava đặt ra kế hoạch quân sự chiến lược mới với hi vọng

tiến hành cuộc “chiến tranh tổng lực” 18 tháng, giành thắng lợi quyết định ngừng chiến tranh.bao vây, tấn công lên Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan liêu đầu não chống chiến ngừng chiến tranh.trong vòng 18 tháng vẫn giành chiến thắng quyết định nhằm “kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự”.trong vòng 1 năm sẽ đàm phán thành công xuất sắc buộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ ta buộc phải đầu hàng.

Câu 59. công ty trương của Đảng vào Đông Xuân 1953 – 1954 là

phân tán, tiêu hao sinh lực địch.đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.buộc địch vào cầm cố bị động, tìm phương pháp thương lượng.buộc Pháp kí hiệp định Giơnevơ.

Câu 60. Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã

làm cho planer Nava những bước đầu bị phá sản, buộc quân chủ lực của bọn chúng bị động, phân tán.làm phá sản trọn vẹn kế hoạch Nava, buộc Pháp phải ngồi vào bàn hội đàm với ta tại Giơnevơ.làm cho Mĩ tuyên bố cắt sút viện trợ mang lại Pháp nhằm trực tiếp can thiệp vào trận đánh tranh thôn tính Việt Nam.buộc Pháp đề nghị tuyên bố ngừng chiến tranh xâm lấn Đông Dương.

Câu 61. Phương hướng chiến lược của quân đội cùng nhân dân nước ta trong Đông – Xuân 1953-1954 là đánh vào

vùng đồng bởi Bắc bộ, nơi triệu tập quân cơ cồn của Pháp.những hướng đặc trưng về chiến lược mà địch tương đối yếu.Điện Biên Phủ, trung vai trung phong điểm của kế hoạch quân sự chiến lược Nava.toàn cỗ các mặt trận ở Việt Nam, Lào cùng Campuchia.

Câu 62. Trong trận chiến tranh xâm chiếm Đông Dương lần trang bị hai (1945 – 1954), kế hoạch quân sự nào của thực dân Pháp đã được Thủ tướng tá Pháp Lanien xác minh là “chẳng rất nhiều được chính phủ nước nhà Pháp mà lại cả những người dân bạn Mĩ cũng tán thành. Nó chất nhận được hi vọng đủ gần như điều”.

Kế hoạch Bôlae.Kế hoạch Nava.Kế hoạch Rơve.Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

Câu 63. Kim chỉ nam của Bộ thiết yếu trị Đảng Lao động vn khi đưa ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên đậy (12 – 1954) là

làm phá sản kế hoạch Nava, giành chiến thắng quyết định xong chiến tranh.tiêu diệt lực lượng địch nghỉ ngơi đây, giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.Đập tan planer Đờlát đơ Tatxinhi.Bước đầu làm cho phá sản planer Nava.

Câu 64. Vì sao ta chọn Điện Biên che làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp?

Điện Biên Phủ có địa hình thuận lợi.Điện Biên bao phủ là trung trung ương của planer Na va.Lực lượng của Pháp ngơi nghỉ Điện Biên Phủ tương đối yếu.Điện Biên che là địa phận chiến lược của ta.

Câu 65. Khẩu hiệu của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ.Tất cả mang lại tiền tuyến, tất cả để chiến thắng.Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp.Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch.

Câu 66.

Xem thêm: Bản Đồ Hành Chính Đà Nẵng Và Các Quận Ở Đà Nẵng, Quan Huyen Da Nang

“Chiến dịch này là 1 chiến dịch lịch sử vẻ vang của quân nhóm ta, ta đánh win chiến dịch này có chân thành và ý nghĩa quân sự và chân thành và ý nghĩa chính trị quan liêu trọng” là đánh giá của trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch làm sao trong cuộc nội chiến chống thực dân Pháp của dân chúng Việt Nam?

Việt Bắc thu-đông năm 1947.Biên giới thu-đông năm 1950.Trung Lào năm 1953.Điện Biên bao phủ năm 1954.

…………………