Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm 2022 mới nhất

     
Đánh giá, xếp loại chất lượng là công tác làm việc rất đặc trưng để xếp nhiều loại công chức, viên chức mặt hàng năm. Chủng loại phiếu tiến công giá, phân nhiều loại viên chức là trong những mẫu phiếu được phát hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP năm 2020 về tiến công giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức. Chế độ Minh Gia xin ra mắt các ngôn từ của mẫu Phiếu tấn công giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo phương pháp hiện hành để khách hàng hàng hoàn toàn có thể tham khảo

Đây là trong số những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong làm hồ sơ viên chức ghi lại công dụng đánh giá, xếp loại unique của viên chức, là căn cứ để vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức

1.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm 2022 mới nhất

Nội dung chính

– thông tin họ tên, chức vụ nghề nghiệp, đơn vị công tác của viên chức

– hiệu quả tự reviews sẽ gồm những nội dung về: bao gồm trị tứ tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối có tác dụng việc, Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, trọng trách được giao, Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp

– ngôn từ riêng giành riêng cho viên chức thống trị gồm Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lượng lãnh đạo, quản ngại lý, năng lực tập hợp, đoàn kết

Lưu ý:Nếu chưa phải là viên chức giữ công tác lãnh đạo quản lý thì mục này sẽ không cần điền tin tức và để trống.

– Tự nhấn xét, xếp loại, chất lượng bằng phương pháp Tự dấn xét ưu, khuyết điểm, từ bỏ xếp nhiều loại chất lượng.

Cách viết tiêu chuẩn chung hoàn toàn có thể được hướng dẫn như sau:

- Chính trị bốn tưởng:

+ Chấp hành chủ trương, con đường lối, giải pháp của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ lý lẽ của Đảng, độc nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, trường đoản cú phê bình cùng phê bình;

+ gồm quan điểm, khả năng chính trị vững vàng; kiên cường lập trường; không dao động trước các khó khăn, thách thức;

+ Đặt tác dụng của Đảng, đất nước - dân tộc, nhân dân, bằng hữu lên trên tác dụng cá nhân.

- Đạo đức lối sống:

+ ko tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan tiền liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; ko có biểu thị suy thoái về đạo đức, lối sống, trường đoản cú diễn biến, tự gửi hóa.

+ tất cả lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Tác phong, lề lối có tác dụng việc:

+ Có lòng tin trách nhiệm và phối hợp trong triển khai nhiệm vụ;

+ gồm thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm cho việc chuẩn mực, đáp ứng yêu mong của văn hóa truyền thống công vụ.

- Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

+ Chấp hành sự cắt cử của tổ chức;

+ thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi công tác;

+ tiến hành việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định;

– hiệu quả thực hiện tại chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lí lý:

. Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, con đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật trong phòng nước trên cơ quan, tổ chức, đối chọi vị;

. Gia hạn kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, solo vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phi pháp luật buộc phải xử lý, triệu chứng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, cáo giác theo thẩm quyền; chỉ đạo, tiến hành công tác cách tân hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Đối cùng với công chức, viên chức ko giữ dịch vụ lãnh đạo, cai quản lý:

Kết quả tiến hành nhiệm vụ theo dụng cụ của pháp luật, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo các bước cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nay nhiệm vụ;

- Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc thẳng hoặc thẳng giải quyết các bước của bạn dân và doanh nghiệp.

2. Mẫu phiếu tiến công giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ cùng tên:...........................................................................................................................................................

Chức vụ, chức danh:.......................................................................................................................................

Đơn vị công tác:...............................................................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰĐÁNH GIÁ

1. Chính trị bốn tưởng:

..............................................................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

................................................................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

................................................................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Nếp Cẩm Có Tác Dụng Gì - Lợi Ích Không Ngờ Của Gạo Nếp Cẩm

5. Hiệu quả thực hiện nay chức trách, trọng trách được giao (xác xác định rõ nội dung các bước thực hiện; xác suất hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

...............................................................................................................................................................................

6. Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với rất nhiều vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của fan dân với doanh nghiệp):

...............................................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách:

...........................................................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản ngại lý:

...........................................................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

.............................................................................................................................................................................

TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dìm xét ưu, khuyết điểm:

................................................................................................................................................................................

2. Từ xếp loại chất lượng:

.................................................................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….,ngày....tháng....năm.... NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………….........................................................

...,ngày....tháng....năm.... NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần giành riêng cho cấp bao gồm thẩm quyền tiến công giá)

1. Thừa nhận xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................................................................................................................

2. Công dụng đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:

...............................................................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không ngừng nhiệm vụ).

Xem thêm: Những Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Sang Trọng Tặng Bạn Trai, Những Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Đẹp Nhất Năm 2021

…,ngày....tháng....năm.... NGƯỜI CÓTHẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ bọn họ tên)