PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2018

     

mẫu mã số 03 PHÒNG GD-ĐT CHỢ MỚI TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN VĂN CƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2019 Họ cùng tên: Lê Thị Mỹ Ngọc chức vụ nghề nghiệp: Giáo viên thcs hạng II Đơn vị công tác: trường thcs Nguyễn Văn Cưng. Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng II Bậc: 2 thông số lương: 2.67 I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: 1. Hiệu quả thực hiện công việc hoặc trách nhiệm theo phù hợp đồng thao tác đã ký kết kết: - hoàn


Thể loại Giáo án bài bác giảng Tin học tập 6

Số trang 1

một số loại tệp doc

kích thước 0.05 M

thương hiệu tệp mau phieu danh gia phan loai vien chuc 03 doc


Mẫu số 03

PHÒNG GD-ĐT CHỢ MỚI

*
TRƯỜNG thcs NGUYỄN VĂN CƯNG 

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2019

Họ với tên: Lê Thị Mỹ Ngọc

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên thcs hạng II

Đơn vị công tác: trường thcs Nguyễn Văn Cưng.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2018

Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng II Bậc: 2 hệ số lương: 2.67

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện quá trình hoặc trách nhiệm theo hợp đồng làm việc đã ký kết kết:

- kết thúc tốt công tác môn Âm nhạc tè học, giúp học sinh dứt kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:

- luôn luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, phòng quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các giải pháp về những bài toán cán bộ, công chức ko được làm

- có tính kỷ lao lý và ý thức kỷ vẻ ngoài cao vào công việc, chấp hành xuất sắc nội quy, quy định của trường, của ngành ;không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Lòng tin trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồng nghiệp cùng việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

- Có lòng tin đoàn kết vào nội bộ, ý thức từ giác cao vào công tác, trong dục tình với đồng nghiệp túa mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

-Luôn nêu cao lòng tin trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu nhiệm vụ và nêu cao tính kỷ phương tiện trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

- có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng win với phụ huynh, với dân chúng khi giao tiếp quá trình .

- Biết lắng nghe chủ ý đóng góp của nhân dân, của người cùng cơ quan và học sinh để hành động đúng trong phương pháp ứng xử và tiếp xúc công việc.

- phân tích và lý giải cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh hỏi tốt thắc mắc.

4. Việc tiến hành các nhiệm vụ khác của viên chức:

- phiên bản thân cùng mái ấm gia đình luôn kết thúc tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia không thiếu thốn các tiêu chí quy đinh của địa phương như: thuế đơn vị đát, bình an quốc phòng,


  1


PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, cai quản lý, quản lý và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Bài Phát Biểu Tổng Kết Cuối Năm Của Công Ty, Mẫu Bài Phát Biểu Tổng Kết Cuối Năm

6. Kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:

- phiên bản thân luôn luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần chuyên môn phổ thông, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng giống như môn học tập mình hâm mộ dù phiên bản thân không trực tiếp giảng dạy.

- Tính buôn bản hội thì bản thân bao gồm tạo hai showroom mạng để reviews về kiến thức và kỹ năng liên quan cũng giống như về kinh nghiệm tay nghề giảng dạy.

- bản thân luôn ngừng tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, làm hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại nhận xét (Phân loại đánh giá theo một trong 4 nấc sau; hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ):

- xong tốt nhiệm vụ

 

 

Ngày 15 mon 5 năm 2019Viên chức tự đánh giá(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

Lê Thị Mỹ Ngọc

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý loài kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Nhấn xét của chỉ đạo trực tiếp quản lý viên chức:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2019TỔ TRƯỞNG(ký tên, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

..........................................

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhấn xét ưu, nhược điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Vật Dụng Gia Đình Tiếng Anh Bạn Nhất Định Phải Biết

2. Tác dụng đánh giá, phân nhiều loại viên chức (Phân loại nhận xét theo một trong 4 mức sau: xong xuôi xuất nhan sắc nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ): ...........................................................................................