Sau giới từ là loại từ gì

     

Trong tiếng Anh có rất nhiều loại từ bỏ như danh từ, tính từ và trạng từ, đụng từ, giới từ, liên từ. Mỗi nhiều loại từ lại phụ trách một công dụng trong câu? từ bây giờ du học tập New Vision sẽ chia sẻ với chúng ta về giới từ bỏ trong giờ Anh. Vậy sau giới từ bỏ là gì? Giới từ là gì?

1. Giới từ là gì? Sau giới tự là gì?

*
Giới từ bỏ trong giờ Anh

Giới từ được dùng để làm bổ nghĩa đến danh từ, hễ từ và chúng dùng làm nối danh từ hoặc đại từ bỏ với tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Sau giới từ là loại từ gì

2. địa điểm của giới từ vào câu

Giới từ có vị trí rất linh hoạt trong câu giờ đồng hồ Anh. Xem phần câu chữ dưới bạn sẽ biết sau giới từ bỏ là gì?

– Sau giới từ bỏ là danh trường đoản cú hoặc đại từ

Ví dụ: She went to lớn school at the age of six

He usually visits me on Sundays

*
Cách dùng của giới từ bỏ at, on, in

– Một vài trường hòa hợp giới tự lại thua cuộc động trường đoản cú (trừ sau “but” cùng “except” ) và cồn từ phải đặt ở dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt ở trước đại tự hoặc đặt ở cuối câu với một số trường đúng theo dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ có thể là một từ lẻ tẻ như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới tự cũng hoàn toàn có thể là một cụm từ như: in spite of, on tài khoản of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược quăng quật “to”và “for” trước tân ngữ loại gián tiếp. So sánh 2 câu bên dưới đây.

I gave the book khổng lồ TomI gave Tom the book

– Tân ngữ gián tiếp có thể đặt trước và giới tự “to” bị lược bỏ

– bạn có thể sử dụng cấu trúc này với các động từ bỏ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the map to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 lớn Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, bọn họ cũng có thể lược bỏ “for”. Cấu trúc này hoàn toàn có thể được áp dụng với những động từ bỏ sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Công dụng của giới từ

*
Sau giới từ là gì?

– Giới từ kết hợp với danh từ (hoặc đại từ) để tạo thành thành một các từ. Cụm từ đó hoàn toàn có thể là:

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho 1 danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng tự (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: cần phân biệt hai tính năng này. Cùng một nhiều từ, rất có thể ở trường hợp này là ngữ trạng từ, sinh hoạt trường hợp khác thường là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the mở cửa air. (trạng ngữ, ngã nghĩa cho động từ “does”)

Exercies in the xuất hiện air are healthy. (tính từ, ngã nghĩa mang lại danh từ bỏ “exercises”)

Một số từ hoàn toàn có thể vừa dùng làm giới từ, vừa cần sử dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt chức năng của các từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door and he came in (phó từ).

4. Quy tắc hình tam giác nhằm nhớ các giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta thường dùng ba giới từ bỏ chỉ thời gian đó là “in”, “on”, “at”, đa số chúng ta háy quên giới từ này. Cách học qua hình tam giác để giúp đỡ bạn xử lý vấn đề này. Các bạn hãy tưởng tượng áp dụng “in”, “on”, “at” như 1 tam giác ngược hoặc dòng phễu. Mẫu phễu này lọc dần các cụm trường đoản cú chỉ thời gian, vị trí với quy tắc bớt dần nấc độ thông thường chung, tăng dần đều mức độ nắm thể.

– Giới từ bỏ “in” là đỉnh của cái phễu

Với ý nghĩa chỉ gần như thứ béo nhất, bình thường nhất. Với “in” thường được dùng trước đa số từ chỉ thời hạn khái quát duy nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem thêm: Tai Nghe Bluetooth True Wireless Sony Wf, Tai Nghe Không Dây Có Extra Bass™ Wf

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” cần sử dụng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ bình thường nhát cho tới week (tuần), vị trí từ tầm thường nhất cho tới thị trấn, làng mạc xóm không tính in the morning, afternoon, evening. Chiếc phễu thanh lọc dần các cụm trường đoản cú chỉ thời gian, địa điểm giúp chúng ta sử dụng đúng chuẩn các trạng trường đoản cú “in”, “on”, “at”.

– Giới trường đoản cú “on”- phần giữ lại của phễu

Về “on” sử dụng cho ngày núm thể, hoặc một thời gian nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường thích hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về vị trí “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như mặt đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” sử dụng cho mốc thời gian bé dại hơn week cho đến ngày, dịp, địa điểm là những vùng.

– Giới tự “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi kèm theo với thời gian và địa điểm cụ thể nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường hợp ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Chia Tay Trong Mưa - Tất Cả Cách Nói Break Up

Như vậy, biện pháp dùng giới trường đoản cú thời gian, vị trí của cha giới trường đoản cú “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, kế bên một vài ngoại lệ như trên.