Sau Such As Dùng Gì

     

Bạn do dự cách cần sử dụng FOR EXAMPLE, SUCH AS. Những share cũng như ví dụ dưới đây để giúp bạn làm rõ hơn về cách dùng for example, such as.


Bạn đang xem: Sau such as dùng gì


Xem thêm: Nên Và Không Nên Ăn Gì Để Bắp Tay Nhỏ Lại, 5 Cách Giảm Mỡ Bắp Tay Cấp Tốc

Thuộc đón coi nhé!


*
*
Cách cần sử dụng for example và Such as trong giờ đồng hồ anh


Xem thêm: Bản Đồ Các Trường Đại Học Ở Tp Hcm, Đại Học Quốc Gia Tp, Các Trường Đại Học

Cách dùng

For example” được dùng để mở màn một câu mới, và gồm dấu phẩy phía đằng sau (chức năng này “such as” không có)

Ví dụ:

She loves English very much. For example, she always spends 6 hours a day on learning English.(Cô nhỏ xíu cực kì yêu giờ đồng hồ Anh. Ví dụ, bé luôn dành 6 tiếng hàng ngày để học tiếng Anh.)

Ngoài ra, For example có thể đứng giữa câu y hệt như such as nữa:

Ví dụ:


It is possible to lớn find homeless people, for example, in even the wealthiest of cities like Ho bỏ ra Minh thành phố or Hanoi.Chúng ta trả toàn hoàn toàn có thể tìm thấy những người vô gia cư, ví dụ điển hình như, trong cả ở những tp phồn vinh tuyệt nhất như tp.hcm hoặc Hà NộiVí dụ về For exampleFor example, in Vietnam, a number of children in mountainous areas have no access lớn schooling and have insufficient clothing khổng lồ wear in winterVí dụ như, sinh sống Việt Nam, một số trẻ em miền núi không tồn tại điều kiện cho trường và không tồn tại đủ quần áo để mặc trong mùa đông.For example, many people are not satisfied with the salary packages offered.Chẳng hạn, nhiều người không phù hợp với những gói tiên lương được chi trả.For example, rainforests produce oxygen, absorb carbon dioxide and stabilise the Earth’s climate.Chẳng hạn như, rừng mưa nhiệt đới tạo nên ôxi, dung nạp khí cacbonic cùng điều hòa khí hậu toàn cầu.For example, receiving a small prize from teachers as an encouragement can make students happy with the improvements that they makeChẳng hạn như, việc nhận được một trong những phần thưởng nho nhỏ dại từ các giáo viên như là việc khích lệ có thể khiến các học viên hài lòng với những sự văn minh mà chúng ta đã làm đượcReceiving a small prize from teachers as an encouragement, for example, can make students happy with the improvements that they make, even though they are not the best students in class.Việc thừa nhận được một phần thưởng nho nhỏ từ những giáo viên sẽ là sự khích lệ, chẳng hặn như, hoàn toàn có thể khiến các học sinh hài lòng với các sự tân tiến mà bọn họ đã có tác dụng được, tuy nhiên họ không hẳn là phần lớn học sinh giỏi nhất lớp.