Tại hai điểm a và b trên mặt nước cách nhau 8cm

     

Tại nhì điểm A với B cùng bề mặt nước bí quyết nhau 8cm bao gồm 2 nguồn phối kết hợp dao cồn với phương trìnhu1=u2=acos40πtcm, tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 30(cm/s). Xét đoạn thẳng CD=4cm trên khía cạnh nước bao gồm chung mặt đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD cho AB làm thế nào để cho trên đoạn CD chỉ gồm 3 điểm xấp xỉ với biên độ cực đại là

A.

Bạn đang xem: Tại hai điểm a và b trên mặt nước cách nhau 8cm

6cm

B. 8,9cm

C. 3,3cm

D. 9,7cm


*

Đáp án D.

Ta có: 


Tại hai điểm A và B cùng bề mặt nước bí quyết nhau 10 cm gồm hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1=u2=acos20πt(cm), tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 40 cm/s. Xét đoạn thẳng CD=6 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách...

Tại nhị điểm A với B cùng bề mặt nước giải pháp nhau 10 cm tất cả hai nguồn phối hợp dao đụng với phương trình: u1=u2=acos20πt(cm), tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 40 cm/s. Xét đoạn thẳng CD=6 cm trên mặt nước gồm chung con đường trung trực cùng với AB. Khoảng cách lớn duy nhất từ CD mang lại AB làm thế nào cho trên đoạn CD chỉ bao gồm 3 điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn là:

A. 3,4 cm

B. 6 cm

C. 8,5 cm

D. 5,1 cm


Tại nhì điểm A và B cùng bề mặt nước biện pháp nhau 10 cm có hai nguồn phối hợp dao động với phương trình:u1=u2=acos20πt cm, tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 40 cm/s. Xét đoạn trực tiếp CD = 6 centimet trên mặt nước có chung mặt đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn tốt nhất từ CD cho AB sao để cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm giao động với biên độ cực to là...

Tại nhị điểm A và B xung quanh nước biện pháp nhau 10 cm tất cả hai nguồn phối hợp dao rượu cồn với phương trình:u1=u2=acos20πt cm, tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 40 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6 cm trên khía cạnh nước tất cả chung con đường trung trực cùng với AB. Khoảng cách lớn tốt nhất từ CD mang đến AB làm thế nào để cho trên đoạn CD chỉ bao gồm 3 điểm xê dịch với biên độ cực to là:

A. 3,4cm

B. 6cm

C. 8,5cm

D. 5,1cm


Tại hai điểm A và B xung quanh nước biện pháp nhau 8 cm có hai nguồn phối hợp dao rượu cồn với phương trìnhu1 = u2 = acos(40πt). Vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 30 cm/s. Xét đoạn trực tiếp CD = 4 centimet trên khía cạnh nước tất cả chung con đường trung trực cùng với AB. Để trên đoạn CD chỉ bao gồm 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì khoảng cách lớn độc nhất từ CD mang đến AB ngay sát nhất với mức giá trị nào dưới đây? A. 9,7 cm. B. 8,9 c...

Tại nhị điểm A và B trên mặt nước giải pháp nhau 8 cm gồm hai nguồn kết hợp dao đụng với phương trìnhu1 = u2 = acos(40πt). Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 30 cm/s. Xét đoạn trực tiếp CD = 4 cm trên phương diện nước tất cả chung đường trung trực cùng với AB. Để trên đoạn CD chỉ tất cả 3 điểm dao động với biên độ cực lớn thì khoảng cách lớn tuyệt nhất từ CD mang đến AB ngay sát nhất với mức giá trị nào dưới đây?

A. 9,7 cm.

B.

Xem thêm: Cổ Tích Hay Mới Nhất 2022 - Quà Tặng Cuộc Sống: Sự Tích Hoa Cúc Vạn Thọ

 8,9 cm.

C. 6 cm.

D. 3,3 cm


Trên phương diện nước gồm hai nguồn kết hợp A cùng B (AB = 15cm) xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ theo phương thẳng đứng. Cùng bề mặt nước O là vấn đề dao rượu cồn với biên độ cực lớn OA = 9cm, OB = 12cm. Điểm M ở trong đoạn AB, hotline (d) là mặt đường thẳng đi qua O và M. Mang lại M dịch rời trên đoạn AB mang lại vị trí sao để cho tổng khoảng cách từ nhì nguồn mang lại đường thẳng (d) là lớn nhất thì bộ phận nước trên M xấp xỉ với biên độ rất đại. Biết vận tốc truyền sóng là 12 cm/s. Tần số dao động nhỏ dại nhất của mối cung cấp là A. 12Hz B. 16Hz ...

Trên mặt nước bao gồm hai nguồn kết hợp A với B (AB = 15cm) giao động cùng pha, thuộc biên độ theo phương thẳng đứng. Trên mặt nước O là vấn đề dao động với biên độ cực đại OA = 9cm, OB = 12cm. Điểm M trực thuộc đoạn AB, hotline (d) là đường thẳng đi qua O với M. đến M dịch chuyển trên đoạn AB mang đến vị trí làm sao để cho tổng khoảng cách từ hai nguồn mang đến đường thẳng (d) là lớn số 1 thì phần tử nước trên M xấp xỉ với biên độ cực đại. Biết vận tốc truyền sóng là 12 cm/s. Tần số dao động nhỏ nhất của nguồn là

A. 12Hz 

B. 16Hz 

C. 24Hz 

D. 20Hz


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại A cùng B biện pháp nhau 14 cm, giao động điều hòa cùng tần số, thuộc pha, theo phương vuông góc với phương diện nước. Sóng truyền cùng bề mặt nước với bước sóng 1,2 cm. Điểm M nằm trong đoạn AB biện pháp A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nửa con đường thẳng trên mặt nước, cùng một bên so cùng với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C dịch rời trên Ax với điểm D dịch rời trên By làm thế nào để cho MC luôn luôn vuông góc với MD. Khi ăn diện tích của tam giác MCD có giá trị nhỏ dại nhất thì số điểm xấp xỉ với biên...
Đọc tiếp

Tại phương diện nước, nhì nguồn phối kết hợp được đặt tại A và B bí quyết nhau 14 cm, xấp xỉ điều hòa thuộc tần số, thuộc pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền xung quanh nước với bước sóng 1,2 cm. Điểm M nằm ở đoạn AB giải pháp A một quãng 6 cm. Ax, By là nhì nửa con đường thẳng trên mặt nước, cùng một bên so cùng với AB với vuông góc cùng với AB. Mang đến điểm C dịch chuyển trên Ax cùng điểm D dịch rời trên By sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi ăn diện tích của tam giác MCD có mức giá trị nhỏ dại nhất thì số điểm xấp xỉ với biên độ cực đại có bên trên đoạn CD là

A. 12

B. 13

C. 15

D. 14


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Trên khía cạnh nước có hai mối cung cấp sóng kết hợp đặt tại A với B bí quyết nhau đôi mươi cm xê dịch với phương trình:uA=uB= 2cos(20πt) mm. Vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 40 cm/s. Hiểu được điểm C nằm trong cạnh AB cách B đoạn 5 cm. Điểm M thuộc con đường thang Bx vuông góc với AB làm sao để cho góc AMC đạt giá trị bự nhất. Biên độ xê dịch của điểm M là A. 3,84 milimet B. 2,74 mm C. 1,67 milimet D. 0,98 mm
Đọc tiếp

Trên khía cạnh nước có hai mối cung cấp sóng phối hợp đặt trên A với B giải pháp nhau đôi mươi cm xấp xỉ với phương trình:uA=uB= 2cos(20πt) mm. Vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là 40 cm/s. Hiểu được điểm C ở trong cạnh AB cách B đoạn 5 cm. Điểm M thuộc con đường thang Bx vuông góc với AB sao cho góc AMC đạt giá bán trị khủng nhất. Biên độ xấp xỉ của điểm M là

A. 3,84 mm

B. 2,74 mm 

C. 1,67 mm

D. 0,98 mm


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Hai mối cung cấp sóng A, B giải pháp nhau 12,5cm cùng bề mặt nước tạo thành giao sứt sóng, dao động tại nguồn gồm phương trìnhuA=uB=acos100πt(cm), vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s. Số điểm bên trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và xê dịch ngược pha với trung điểm I của AB là A. 12 B. 13 C. 25 D. 24
Đọc tiếp

Hai mối cung cấp sóng A, B giải pháp nhau 12,5cm xung quanh nước tạo nên giao thoa sóng, giao động tại nguồn có phương trìnhuA=uB=acos100πt(cm), tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 0,5 m/s. Số điểm trên đoạn AB xê dịch với biên độ cực to và xấp xỉ ngược pha với trung điểm I của AB là

A. 12

B. 13

C. 25

D. 24


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Trên khía cạnh nước tại nhì điểm A và B phương pháp nhau 25 cm, có hai nguồn phối kết hợp dao động ổn định cùng biên độ, cùng pha cùng với tần số 25 Hz theo phương trực tiếp đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm xung quanh nước phương pháp A, B lần lượt là 15 centimet và 17 cm gồm biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm giao động với biên độ là A. 8mm B. 83 mmC. 12mm D. ...
Đọc tiếp

Trên khía cạnh nước tại hai điểm A với B cách nhau 25 cm, có hai nguồn phối kết hợp dao động ổn định cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm cùng bề mặt nước phương pháp A, B theo thứ tự là 15 cm và 17 cm bao gồm biên độ xấp xỉ bằng 12 mm. Điểm N nằm trong đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm xê dịch với biên độ là

A. 8mm

B. 83 mm

C. 12mm

D.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Gia Đình Em Lớp 6 Hay Nhất, Kể Về Gia Đình Mình Lớp 6

 43 mm


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
Trên mặt nước tại nhì điểm A cùng B bí quyết nhau 25 cm, có hai nguồn phối kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương trực tiếp đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B thứu tự là 15 centimet và 17 cm có biên độ xấp xỉ bằng 12 mm. Điểm N nằm tại đoạn AB bí quyết trung điểm O của AB là 2 cm xấp xỉ với biên độ là: A. 8 mm. B.2mm. C. 12 mm. D. 43 mm.
Đọc tiếp

Trên khía cạnh nước tại nhị điểm A cùng B cách nhau 25 cm, gồm hai nguồn phối hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 3 m/s. Một điểm M nằm xung quanh nước giải pháp A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm bao gồm biên độ xấp xỉ bằng 12 mm. Điểm N nằm tại đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm xê dịch với biên độ là: