TẠI SAO LÝ THƯỜNG KIỆT LẠI CHỌN SÔNG NHƯ NGUYỆT

     
*

*

Vì:

- Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

Bạn đang xem: Tại sao lý thường kiệt lại chọn sông như nguyệt

- Sông Như Nguyệt bấy giờ tất cả lòng sông sâu, rộng, là 1 chiến hào tự nhiên và thoải mái khó hoàn toàn có thể vượt qua.

- Lực lượng ở trong phòng Tống chủ yếu là bộ binh: 10 vạn cỗ binh tinh nhuệ, 1 vạn con ngữa chiến và 20 vạn dân phu.

Hok tốt!


*

Lý hay Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm cho phòng tuyến kháng giặc, bởi vì: Sông Như nguyệt bây giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí đặc biệt trên đường Bắc – Nam. Rộng nữa, đó cũng là dòng sông chặn ngang tất cả các ngả đường đi bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc vào Thăng Long).


1. Vày sao Lý thường xuyên Kiệt chọn sông Như Nguyệt để sản xuất phòng tuyến phòng quân thôn tính Tống ? Em có nhận xét gì về câu hỏi làm này của ông?


1. Bởi sao Lý thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến kháng quân xâm chiếm Tống?A. Do lòng sông rộng rộng 3km. B. Vị nước triều lên xuống cấp tốc tạo dễ dàng cho việc đánh giặc trên sông.C. Đây là dòng sông chảy tự phương Bắc xuống.D. Đây là con sông chặn ngang toàn bộ các ngả đường đi bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long.2. Vày sao quân Tống đóng góp quân mặt bờ Bắc sông Như Nguyệt?A. Vày quân bên Lý đánh phần lớn trận nhỏ làm cản bước tiến của chúng.B. Vị trước phương diện là sông và bờ mặt kia...

1. Do sao Lý thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt có tác dụng phòng tuyến chống quân thôn tính Tống?

A. Bởi vì lòng sông rộng hơn 3km.

B. Do nước triều lên xuống cấp tốc tạo thuận tiện cho việc đánh giặc trên sông.

C. Đây là dòng sông chảy từ bỏ phương Bắc xuống.

Xem thêm: Top 10 Bài Thơ Quê Hương Giang Nam, Quê Hương (Thơ Giang Nam)

D. Đây là con sông chặn ngang toàn bộ các ngả đường đi bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long.

2. Vì chưng sao quân Tống đóng quân mặt bờ Bắc sông Như Nguyệt?

A. Vì chưng quân bên Lý đánh các trận nhỏ dại làm cản bước tiến của chúng.

B. Vị trước khía cạnh là sông cùng bờ bên đó là cả một chiến lũy hết sức kiên cố.

C. Vì đạo quân trong phòng Tống to quá không thể sang ngay được.

D. Do đợi cánh quân của Quách Quỳ.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Lịch sử
0
0

Vì sao Lý hay Kiệt chọn phòng Như Nguyệt làm phòng tuyến chống xâm lược tống? trình bày cốt truyện cuộc chiến trên chống Như Nguyệt năm 1077.

Xem thêm: Quan Niệm Về Đạo Đức Lối Sống Của Sinh Viên Hiện Nay, Đạo Đức, Lối Sống Sinh Viên Việt Nam Thời Đại Mới


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Lịch sử
1
0

Vì sao Lý hay Kiệt chọn phòng Như Nguyệt có tác dụng phòng tuyến kháng xâm lược tống? trình bày cốt truyện cuộc chiến trên chống Như Nguyệt năm 1077


Xem chi tiết
Lớp 7Lịch sử
1
0

tại sao lý thương kiệt lại lựa chọn sông như nguyệt là vị trí chống quân tống xâm lược


Xem đưa ra tiết
Lớp 7Lịch sử
1
0

Đâu không cần là nguyên nhân mà Lý thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt làm nơi gây ra phòng con đường đánh giặc?

Là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường đi bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long

Lực lượng quân Tống sang trọng xâm lược nước ta chủ yếu ớt là bộ binh

Dựa vào thủy quân rất dạn dĩ đủ sức tiến công lui quân Tống.

Là một chiến hào thoải mái và tự nhiên khó để vượt qua


Xem chi tiết
Lớp 7Lịch sử
2
0
Câu 43. Đâu ko là lý do khiến cho Lý thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm nơi thành lập phòng đường đánh giặc?A. Là con sông chặn ngang toàn bộ các ngả đường đi bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long. B. Lực lượng quân Tống sang trọng xâm lược nước ta chủ yếu ớt là bộ binh.C. Dựa trên truyền thống lâu đời đánh giặc bên trên sông của các triều đại trướcD. Là một trong những chiến hào thoải mái và tự nhiên khó nhằm vượt qua 
Đọc tiếp

Câu 43. Đâu ko là lý do khiến cho Lý thường xuyên Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm nơi phát hành phòng tuyến đánh giặc?A. Là con sông chặn ngang toàn bộ các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long. B. Lực lượng quân Tống quý phái xâm lược vn chủ yếu đuối là cỗ binh.C. Dựa trên truyền thống đánh giặc trên sông của các triều đại trướcD. Là một chiến hào tự nhiên khó để vượt qua