THANH LÝ HÀNG TỒN KHO

     

Cuối năm, doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê hàng hoá. Trong khi kiểm kê, hàng hoá sẽ được đánh giá về cả chất lượng và giá trị thuần có thể thu hồi được. Nếu hàng hoá kém chất lượng, doanh nghiệp phải thanh lý hàng tồn kho. Để hàng tồn kho thanh lý được xử lý phù hợp với quy định, hồ sơ để tính vào chi phí được trừ. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho mời bạn tham khảo!

*
*

Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho (cập nhật 2022)

1. Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hàng hóa tồn kho làm Giấy đề nghị công ty tiến hành thanh lý đối với số hàng hóa trong kho:

Trong giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho bao gồm các nội dung:

· Tên hàng hóa cần thanh lý

· Số lượng cần thanh lý

· Chất lượng hàng hóa

· Lý do thanh lý hàng hóa

(Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo Công ty xem xét)

Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho được lập khi trường đơn vị quản lý trực tiếp hàng hóa tồn kho gửi lê Công ty để đề nghị Công ty tiến hành thanh lý đối với số hàng hóa tồn trong kho.

Bạn đang xem: Thanh lý hàng tồn kho

Tùy vào cơ cấu, phân công quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp xem xét có cần làm giấy đề nghị thanh lý trong bộ văn bản thanh lý hàng tồn kho hay không.

Bước 2: Công ty tiến hành họp thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho:

Trong biên bản bao gồm:

· Thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho

· Phương án thanh lý hàng hóa tồn kho

Họp hội đông thanh lý hàng tồn kho sau khi nhận được đề nghị thanh lý hàng tồn kho của trường đơn vị quản lý trực tiếp hàng tồn kho gửi lên Công ty. Họp hội đồng thanh lý để xem xét thực trạng hàng tồn kho có thực sự cần phải thanh lý hay không?

Bước 3: Ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý:

Nội dung quyết định, bao gồm:

· Hội đồng thanh lý gồm những ai?

· Ai là người chịu trách nhiệm?

· Các bên liên quan bao gồm những ai?

Họp thành lập hội đồng thanh lý và thấy cần thiết phải thanh lý số hàng hóa tồn kho thì hội đồng thanh lý sẽ ra quyết định thành lập hay không thành lập.

Bước 4: Hội đồng thanh lý tiến hành xác minh và lập biên bản xác nhận hiện trạng tài sản tồn kho (chủng loại, số lượng, chất lượng):

Trong biên bản xác nhận cần ghi rõ:

· Ngày, tháng

· Hội đồng thanh lý (bao gồm những ai)

· Kiểm kê hàng hóa (tên hàng hóa, số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế)

Sau khi thành lập, hội đồng thanh lý hàng tồn kho sẽ tiến hành xác minh thực tế số hàng hóa tồn kho, kiểm kê cả về số lượng và chất lượng hàng hóa tồn kho và lập biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý.

Chi tiết: Biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

Bước 5: Hội đồng thẩm định lập Biên bản thẩm định hàng hóa (chủng loại, số lượng, chất lượng; phương thức thanh lý, giá trị thanh lý,……) để trình lên chủ tịch Hội đồng thành viên/ Giám đốc xem xét và quyết định các phương án thanh lý.

Xem thêm: Lắng Nghe Chiều Xuống Thành Phố Mộng Mơ, Lời Bài Hát Đà Lạt Hoàng Hôn (Lyrics)

Biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý

Bước 6: Hội đồng quản trị/ Giám đốc quyết định phê duyệt phương án thanh lý hàng tồn kho:

Các thủ tục về thanh lập và thanh kiểm tra hàng tồn kho được thực hiện thì quyết định phê duyệt phương án thanh lý, hoàn tất thủ tục thanh lý hàng tồn kho.

Bước 7: Những mặt hàng có giá trị lớn cần phải đưa Đại hội cổ đông quyết định

2. Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Please Wait - Mẫu Công Văn Đề Nghị Thanh Toán File Word

3. Về thuế GTGT

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.– Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

4. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho của chúng tôi cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: