Cách thêm dữ liệu vào bảng trong mysql

     

Chèn dữ liệu, thêm dữ liệu vào bảng

Các bảng SQL lưu trữ dữ liệu theo những dòng. Câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm một dòng dữ liệu mới vào bảng.

Cú pháp INSERT INTO

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)VALUES (value1, value2, value3,...valueN); trong đó:

column1 column2 column3 ... Là tên cột value1 value2, value3 ... Là gí trị ứng với thương hiệu cột làm việc trên

Ví dụ
Bạn đang xem: Cách thêm dữ liệu vào bảng trong mysql

INSERT INTO Khachhang (Hoten, TenLienLac, Diachi, Thanhpho, Mabuudien, Quocgia)VALUES ("onip.vn", "MR XTL", "Ba Đình, Hà Nội", "Hà Nội", "1000000", "Việt Nam");
Tải csdl SQLite mẫu mã để thực hành hoặc Chạy SQL Online

Sau khi chạy lệnh trên, bạn có thể kiểm tra lại xem dữ liệu đã chắc chắn rằng chèn vào


Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
92onip.vnMR XTLBa Đình, Hà NộiHà Nội1000000Việt Nam

Chèn dòng new mà chỉ việc gán dữ liệu cần thiết vào một số trong những cột

Khi cần sử dụng INSERT INTO nhằm thêm một loại mới, nhiều trường vừa lòng không cần thiết phải tùy chỉnh cấu hình toàn bộ giá trị các cột theo đúng con số cột của cấu tạo bẳng, nhiều cột trong bảng được thiết lập cấu hình để trường đoản cú gán quý hiếm mặc định nếu không có truyền giá trị tùy chỉnh cấu hình cho nó.

Ví dụ
Xem thêm: Cách Rang Đậu Đen Nấu Nước Uống Đậu Đen Xanh Lòng Đúng Cách, Cách Làm Nước Đậu Đen Rang

Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
93Đào Nguyên AnMR An

Bạn thấy khi dòng cuối được chèn thêm, vì Diachi, Thanhpho, MaBuudien, QuocGia ko được truyền giá chỉ trị cần nó auto nhận quý hiếm mặc định null.

Chú ý khi chế tác ra cấu tạo bảng, cột như thế nào được thiết lập không nhận quý hiếm mặc định, không gật đầu đồng ý null thì khi sử dụng INSERT INTO phải phải cấu hình thiết lập giá trị đến cột này. Xem phần Dàng buộc SQL để xem thêm thêm!


*

đổi khác cấu trúc bảng với ALTER TABLE vào SQL ràng buộc constraint trong SQL chế tác bảng cùng với CREATE TABLE kiểu tài liệu cột vào SQL Mệnh đề DELETE xóa tài liệu trong SQL Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu SQL phối hợp dữ liệu với UNION trong SQL truy hỏi vấn các bảng với JOIN vào SQL Toán tử like trong SQL truy nã vấn lồng nhau Subquery trong SQL một trong những hàm trong SQL


Xem thêm: Mùng 10 3 Âm Là Ngày Bao Nhiều Dương 2021 Âm Lịch, Lịch Vạn Niên Ngày 10 Tháng 03 Năm 2021 Âm Lịch

Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý trường đoản cú HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên tương tác RSS

Đây là blog cá nhân, tôi biên chép và chia sẻ những gì tôi học tập được tại đây về kiến thức lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và những kiến thức công nghệ khácDeveloped by onip.vn