Thông Tư 17/2016/Tt-Bxd File Word

     
Bộ xây đắp vừa ban hành Thông tư 17/2016/TT-BXD lý giải về năng lực hoạt động xây dựng gồm: năng lượng hành nghề chuyển động xây dựng của cá nhân; năng lực chuyển động xây dựng của tổ chức; ra mắt thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2016/tt-bxd file word

 

1. Mức sử dụng chung năng lực hoạt động xây dựng


Cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các nghành sau thì nên có chứng chỉ hành nghề: khảo sát điều tra xây dựng, kiến thiết xây dựng công trình; đo lường và tính toán thi công xây dựng; kiểm định sản xuất và định giá xây dựng.
Đối với tổ chức khi tham gia chuyển động xây dựng ở các nghành nghề dịch vụ sau cần có chứng từ năng lực: khảo sát điều tra xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; lập, thẩm tra dự án đầu tư chi tiêu xây dựng; thống trị dự án; thi công xây dựng công trình; đo lường thi công xây dựng; kiểm nghiệm và quản lý, thẩm tra chi tiêu đầu tư xây dựng.
Theo Thông tứ 17/2016, việc sát hạch nhằm cấp chứng từ hành nghề được thực hiện theo bề ngoài trắc nghiệm cùng với 15 câu loài kiến thức trình độ chuyên môn (chiếm 60 điểm) cùng 10 câu về con kiến thức điều khoản liên quan (40 điểm). Thời gian làm bài xích tối đa là 30 phút, tổng điểm bài xích thi là 100 điểm.
Cục cai quản hoạt động sản xuất thuộc bộ Xây dựng, Sở xây dừng là những cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề và chứng chỉ năng lực. Bên cạnh ra, tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan liêu đến vận động xây dựng có phạm vi hoạt động trong toàn nước được để ý cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là thành viên của mình khi đáp ứng các yêu ước của Thông tư số 17/TT-BXD.
Thông tư 17 biện pháp hồ sơ đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề cùng cấp triệu chứng chỉ năng lượng xây dựng gồm bao gồm một số sách vở và giấy tờ như:
- Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính các sách vở sau: Văn bằng, chứng từ về siêng môn; bản khai tay nghề có xác nhận về chỗ làm việc; hòa hợp đồng hoạt động xây dựng (đối với cấp chứng từ hành nghề).
- Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính các giấy tờ sau: giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc quyết định ra đời tổ chức; phiên bản quy trình quản lý thực hiện tại công việc; hệ thống cai quản chất lượng; bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, người công nhân kỹ thuật; bản kê khai năng lượng tài chính (đối cùng với cấp chứng chỉ năng lực).
Ngoài ra, Thông tư 17/2016/BXD còn phía dẫn vấn đề cấp chứng từ hành nghề cho cá thể là người nước ngoài hoặc người vn định cư làm việc nước ngoài.
Sau lúc được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ năng lực, nếu như thuộc những trường hợp sau đây thì sẽ được cấp lại, điều chỉnh, ngã sung: chứng từ cũ quá hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung hành nghề (nội dung hoạt động), chứng từ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ bị thất lạc.
Thông tứ 17 của cục Xây dựng còn quy định vấn đề đăng tải tin tức về năng lượng và bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoạt động xây dựng.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 17/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN gia nhập HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Căn cứ qui định Xây dựng số 50/2014/QH13;

Xét ý kiến đề xuất của cục trưởng cục Quảnlý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hànhThông tứ hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá thể tham gia vận động xây dựngnhư sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư nàyhướng dẫn về năng lực vận động xây dựng, gồm: năng lực hành nghề chuyển động xâydựng của cá nhân; năng lực chuyển động xây dựng của tổ chức; công bố thông tin vềnăng lực chuyển động xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng: Thông bốn này ápdụng so với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoàihoạt động xuất bản trên giáo khu Việt Nam.

Điều 2. Giảithích từ ngữ

1. Mã số chứng từ hành nghề: là hàng sốcó 08 chữ số cần sử dụng để cai quản chứng chỉ hành nghề vận động xây dựng của cá nhân(sau trên đây viết tắt là chứng chỉ hành nghề). Mã số chứng từ hành nghề do bộ Xâydựng thống nhất cung cấp và quản ngại lý. Mỗi cá thể tham gia hoạt động xây dựng khi đềnghị cấp chứng từ hành nghề thứ nhất theo hình thức của Thông tứ này được cấp mộtMã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không đổi khác khi cá nhânđề nghị cấp lại; Điều chỉnh hoặc bổ sung cập nhật chứng chỉ hành nghề đã có được cấp.

2. Mã số chứng chỉ năng lực: là dãy sốcó 08 chữ số cần sử dụng để quản lý chứng chỉ năng lực vận động xây dựng của tổ chức(sau phía trên viết tắt là chứng từ năng lực). Mã số chứng chỉ năng lực do bộ Xây dựngthống nhất cung cấp và quản lý. Mỗi tổ chức triển khai tham gia hoạt động xây dựng lúc đề nghịcấp bệnh chỉ năng lượng lần đầu theo chế độ của Thông tư này được cấp một Mã sốchứng chỉ năng lực. Mã số bệnh chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề nghịcấp lại; Điều chỉnh hoặc bổ sung cập nhật chứng chỉ năng lượng đã được cấp.

Điều 3. Hội chứng chỉhành nghề hoạt động xây dựng

1. Cá thể theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 148 phương tiện Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ hànhnghề khi tham gia hoạt động xây dựng ở trong các nghành nghề sau đây:

a) điều tra xây dựng gồm điều tra địahình; điều tra khảo sát địa hóa học công trình; địa chất thủy văn.

b) xây dựng quy hoạch xây dựng.

c) kiến tạo xây dựng dự án công trình gồmthiết kế phong cách xây dựng công trình; kiến thiết kết cấu công trình; thi công điện - cơđiện công trình; xây dựng cấp - thải nước công trình; xây đắp thông gió - cấpthoát nhiệt; kiến thiết mạng tin tức - liên lạc trong dự án công trình xây dựng; thiếtkế bình yên phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.

d) giám sát và đo lường thi công tạo gồm:giám sát công tác xây dựng công trình; tính toán công tác lắp đặt thiết bị côngtrình; tính toán lắp để thiết bị công nghệ.

đ) kiểm tra xây dựng.

e) Định giá chỉ xây dựng.

2. Cá nhân được cấp chứng từ hànhnghề so với một hoặc nhiều nghành nghề dịch vụ khi có đủ Điều kiện năng lượng theo quy định.

3. Điều kiện năng lực so với cá nhânphụ trách công tác an toàn lao rượu cồn hoặc làm cán cỗ chuyên trách về an toàn laođộng trong xây cất xây dựng công trình tuân hành quy định của lao lý về Antoàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

Điều 4. Mẫu mã chứngchỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề là một số loại bìa cómàu rubi nhạt, form size 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của triệu chứng chỉhành nghề hình thức tại Khoản 3 Điều này, theo mẫu mã tại Phụlục số 05 Thông tư này.

2. Cai quản số chứng chỉ hành nghề:

Số chứng từ hành nghề có 02 team kýhiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), mức sử dụng như sau:

a) Nhóm sản phẩm công nghệ nhất: gồm 03 ký kết tự thể hiệnnơi cấp chứng từ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07Thông bốn này;

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hànhnghề.

3. Nội dung chủ yếu của chứng chỉhành nghề chuyển động xây dựng bao gồm:

a) tin tức cơ bản của cá thể được cấpchứng chỉ: hình ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số minh chứng thư nhândân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);

b) Tên ban ngành cấp, chữ ký kết và đóng dấu;

c) chuyên môn chuyên môn được đào tạo,hệ đào tạo, các đại lý đào tạo;

d) nghành nghề hành nghề, một số loại công trình(nếu có), hạng cùng thời hạn hành nghề đối với từng nghành được cấp.

Điều 5. Thẩm quyềncấp chứng từ hành nghề

Cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp chứngchỉ hành nghề gồm:

1. Cục thống trị hoạt động thiết kế thuộcBộ thi công cấp chứng từ hành nghề hạng I.

2. Sở xây đắp cấp chứng chỉ hành nghềhạng II, hạng III:

a) Đối với cá nhân tham gia hoạt độngxây dựng trong tổ chức có showroom trụ sở thiết yếu tại địa phương;

b) Đối với cá nhân hoạt rượu cồn xây dựngđộc lập gồm hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

3. Tổ chức xã hội nghề nghiệp và công việc liênquan đến hoạt động xây dựng gồm phạm vi vận động trong toàn quốc được lưu ý cấpchứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là thành viên của chính mình khiđáp ứng được những yêu ước sau:

a) Đủ Điều kiện thành lập và hoạt động Hội đồngsát hạch cấp chứng từ hành nghề (sau trên đây viết tắt là Hội đồng xét cấp chứng chỉhành nghề) theo pháp luật tại Điều 7 Thông tư này.

b) có quy chế hoạt động của Hội đồngxét cấp chứng từ hành nghề và quy định sát hạch cấp chứng từ hành nghề đảm bảotheo quy định.

c) Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật hóa học phụcvụ gần kề hạch theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

d) tất cả đơn đề xuất công thừa nhận theo mẫuquy định trên Phụ lục số 08 Thông tư này cố nhiên bảnsao hồ sơ, giấy tờ chứng tỏ các Điều kiện nguyên tắc tại các Điểm a, Điểm b vàĐiểm c Khoản này nhờ cất hộ về bộ Xây dựng nhằm được thừa nhận đủ Điều khiếu nại cấp triệu chứng chỉhành nghề. Thời gian xem xét và đưa ra quyết định công nhận không thực sự 20 ngày nói từngày nhận không hề thiếu hồ sơ.

Quyết định công nhận tổ chức xã hộinghề nghiệp đủ Điều khiếu nại cấp chứng từ hành nghề theo mẫu mã tại Phụ lục số 09 Thông tư này.

4. Trường hợp cá nhân đề nghị cung cấp chứngchỉ hành nghề với các hạng không giống nhau thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hạngcao nhất chủ trì tiến hành cấp chứng từ hành nghề cho cá nhân đó.

5. Thời hạn hành nghề tương ứng với từnglĩnh vực hoạt động xây dựng của cá thể là 05 năm. Khi hết thời hạn, cá nhân cónhu cầu vận động xây dựng làm thủ tục cấp lại chứng từ hành nghề theo quy địnhcủa Thông tư này.

Điều 6. Nguyên tắcxác định siêng môn phù hợp và thời hạn kinh nghiệm nghề nghiệp xét cấp cho chứngchỉ hành nghề

Việc khẳng định chuyên môn được đào tạovà thời gian kinh nghiệm theo khí cụ tại Khoản 2 Điều 45 Nghịđịnh 59/CP để làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề vày Hội đồng xét cung cấp chứngchỉ hành nghề khẳng định và thực hiện theo hình thức sau:

1. Trình độ được đào tạo của cánhân khẳng định là tương xứng khi siêng ngành hoặc nội dung chương trình huấn luyện củacá nhân đó phù hợp với nghành nghề dịch vụ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được nguyên lý cụthể trên Điều 16 Thông tứ này.

2. Thời hạn kinh nghiệm của cá nhânđề nghị cấp chứng từ hành nghề là tổng thời gian cá nhân chính thức tham giahoạt động xây dừng thuộc lĩnh vực cân xứng với nội dung đề nghị cấp triệu chứng chỉhành nghề.

3. Đối với cá thể chưa gồm đủ thờigian kinh nghiệm tay nghề tham gia vận động xây dựng theo quy định kể từ ngày xuất sắc nghiệpđại học nhưng trước này đã có bằng cđ hoặc trung cấp cho và đang tham gia hoạt độngxây dựng thì thời hạn kinh nghiệm được xem bằng tổng thời gian cá nhân đótham gia hoạt động xây dựng từ bỏ khi tốt nghiệp cđ hoặc trung cấp để xét cấpchứng chỉ hành nghề hạng II và hạng III.

4. Đối với cá thể đã làm việc tạicác cơ quan thống trị nhà nước thì thời gian và tay nghề là tổng thời gian vàkinh nghiệm cá nhân đó đã tham gia thực hiện các công việc quản lý đơn vị nước cóliên quan lại đến nghành đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 7. Hội đồngxét cấp chứng chỉ hành nghề

1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hànhnghề vì chưng cơ quan gồm thẩm quyền lý lẽ tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều 5 Thông tưnày (sau trên đây viết tắt là ban ngành cấp chứng từ hành nghề) đưa ra quyết định thành lập:

a) Tùy ở trong vào nghành nghề dịch vụ xét cấp chứngchỉ hành nghề, thủ trưởng ban ngành cấp chứng từ hành nghề quyết định thành phần,cơ cấu tổ chức và con số thành viên của Hội đồng mang đến phù hợp, trong số đó Chủ tịchHội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng từ hành nghề, Ủy viên hay trựclà công chức, viên chức của cơ sở này.

b) các ủy viên khác tham gia Hội đồnglà rất nhiều công chức, viên chức bao gồm chuyên ngành tương xứng với nghành nghề xét cấp cho chứngchỉ hành nghề và các chuyên viên có chuyên môn chuyên môn thuộc nghành nghề xét cấpchứng chỉ hành nghề do chủ tịch Hội đồng mời.

2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hànhnghề theo phương pháp tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này do người đứng đầu tổ chức triển khai xãhội công việc và nghề nghiệp quyết định thành lập, có tổ chức cơ cấu tổ chức và con số thành viênphù phù hợp với lĩnh vực xét cấp chứng từ hành nghề, trong các số ấy Chủ tịch Hội đồng làlãnh đạo và các ủy viên Hội đồng là Hội viên của tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp.

3. Quản trị Hội đồng quyết định thànhlập bộ phận sát hạch giúp vấn đề cho Hội đồng. Phần tử sát hạch gồm gồm Tổ trưởnglà member của Hội đồng, các thành viên không giống là công chức, viên chức của Cơquan cấp chứng chỉ hành nghề hoặc Hội viên của tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp đối vớicơ quan liêu cấp chứng chỉ là tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp.

4. Hội đồng vận động theo chế độkiêm nhiệm, thao tác làm việc theo quy chế do quản trị Hội đồng quyết định tương xứng vớiquy định trên Khoản 5 Điều này.

5. Mẫu quy định hoạtđộng của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và quy chế sát hạch cấp bệnh chỉhành nghề do bộ Xây dựng phát hành công khai bên trên trang tin tức điện tử.

Điều 8. Gần cạnh hạchcấp chứng từ hành nghề

1. Vấn đề sát hạch cấp chứng chỉ hànhnghề được thực hiện theo vẻ ngoài thi trắc nghiệm.

2. Đề tiếp giáp hạch bao hàm 15 câu hỏi vềkiến thức trình độ và 10 câu hỏi về loài kiến thức điều khoản có liên quan đến lĩnhvực ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề được lấy bỗng dưng từ bộ câu hỏi trắc nghiệmquy định trên Khoản 4 Điều này. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

3. Số Điểm buổi tối đa cho từng đề ngay cạnh hạchlà 100 Điểm, trong số ấy Điểm buổi tối đa dồn phần kiến thức trình độ là 60 Điểm, Điểmtối đa cho chỗ kiến thức điều khoản là 40 Điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ80 Điểm trở lên bắt đầu đạt yêu cầu để để ý cấp chứng từ hành nghề.

Trường hợp cá nhân được miễn gần cạnh hạchvề kiến thức trình độ chuyên môn thì hiệu quả sát hạch về con kiến thức luật pháp phải đạt sốĐiểm từ 32 Điểm trở lên.

4. Bộ thắc mắc trắcnghiệm và gợi ý về đại lý vật chất giao hàng sát hạch do cỗ Xây dựng ban hànhvà ra mắt công khai bên trên trang thông tin điện tử.

Điều 9. Bồi dưỡngchuyên môn nghiệp vụ

1. Các cơ sở đào tạo và huấn luyện có đầy đủ Điều kiệntheo phương pháp tại Điều 68 Nghị định 59/CP được tổ chức triển khai bồidưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chuyển động xây dựng cho cá thể có nhu cầu.

2. Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụphải bám quá sát chương trình size về bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ các lĩnh vựcliên quan cho nội dung vận động xây dựng do bộ Xây dựng ban hành.

Điều 10. Chứngchỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

1. Tổ chức phải có chứng chỉ năng lựckhi tham gia chuyển động xây dựng ở trong các nghành sau đây:

a) khảo sát điều tra xây dựng gồm: điều tra địahình; khảo sát điều tra địa chất, địa hóa học thủy văn công trình.

b) Lập quy hướng xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra xây dựng xây dựnggồm: xây dựng kiến trúc công trình; kiến thiết kết cấu công trình; kiến tạo điện- cơ điện công trình; thi công cấp - thải nước công trình; kiến thiết thông gió- cấp cho thoát nhiệt; xây cất mạng thông tin - liên hệ trong công trình xây dựng.

d) Lập, thẩm tra dự án chi tiêu xây dựng.

đ) thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng.

e) kiến tạo xây dựng công trình.

g) thống kê giám sát thi công thành lập gồm: giámsát công tác xây dựng công trình; giám sát và đo lường lắp đặt thiết bị công trình; giámsát lắp đặt thiết bị công nghệ.

h) kiểm tra xây dựng.

i) quản lí lý, thẩm tra giá cả đầu tưxây dựng.

2. Một nhóm chức rất có thể đề nghị cung cấp chứngchỉ năng lượng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng không giống nhau theoquy định của Thông bốn này. Tổ chức chưa đầy đủ Điều khiếu nại cấp chứng chỉ năng lượng đượctham gia các chuyển động xây dựng các nghành nghề quy định tại Điều này đối với dựán chỉ yêu cầu lập report kinh tế kỹ thuật chi tiêu xây dựng công trình xây dựng quy mô cấpIV; dự án sửa chữa, cải tạo, gia hạn công trình quy mô cung cấp IV khi fan phụtrách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức triển khai có Điều khiếu nại năng lực phù hợp với lĩnh vựcđó.

3. Tổ chức quốc tế không yêu thương cầuphải tất cả chứng chỉ năng lượng theo chính sách tại Thông tứ này khi chuyển động xây dựngtại Việt Nam.

Điều 11. Mẫu mã chứngchỉ năng lực

1. Bệnh chỉ năng lượng có bìa màu sắc xanhnhạt, form size 21x29,7cm. Quy bí quyết của triệu chứng chỉ năng lượng theo chủng loại tại Phụ lục số 06 Thông tứ này, nội dung đa phần của chứngchỉ năng lực theo hiện tượng tại Khoản 3 Điều này.

2. Cai quản số chứng từ năng lực:

Số hội chứng chỉ bao hàm 02 nhóm ký kết hiệu,các team được nối với nhau bằng dấu gạch ốp ngang (-), rõ ràng như sau:

a) Nhóm thứ nhất: tất cả tối đa 03 ký tựthể hiện địa điểm cấp chứng chỉ được cách thức tại Phụ lục số07 Thông tứ này.

b) Nhóm vật dụng hai: Mã số chứng từ nănglực.

3. Nội dung của chứng từ năng lựcbao gồm:

a) thông tin cơ phiên bản về tổ chức được cấpchứng chỉ: thương hiệu tổ chức; Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập; họ tên,chức danh của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ cửa hàng trụ sở chính; địa chỉ cửa hàng vănphòng thay mặt đại diện (nếu có); số năng lượng điện thoại; số fax; add hòm thư điện tử(email); website (nếu có);

b) Phạm vi chuyển động xây dựng (lĩnh vựchoạt động xây dựng, loại dự án công trình (nếu có), hạng năng lượng và thời hạn hiệu lực);

c) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng góp dấu.

Điều 12. Thẩmquyền cấp chứng từ năng lực

Cơ quan có thẩm quyền cấp bệnh chỉnăng lực (sau đây viết là cơ sở cấp chứng từ năng lực) gồm:

1. Cục quản lý hoạt động gây ra thuộcBộ kiến tạo cấp chứng chỉ năng lượng hạng I.

2. Sở xây dừng cấp chứng từ năng lựchạng II, hạng III so với tổ chức có trụ sở thiết yếu tại địa bàn hành chủ yếu thuộcphạm vi làm chủ của mình.

3. Trường hợp tổ chức kiến nghị cấp chứngchỉ năng lượng với những hạng khác nhau thì ban ngành cấp hội chứng chỉ năng lực hạng caonhất sẽ thực hiện cấp chứng chỉ năng lượng cho tổ chức đó.

4. Phòng ban cấp hội chứng chỉ năng lực cóthẩm quyền thu hồi, cấp cho lại, Điều chỉnh, bổ sung nội dung hội chứng chỉ năng lượng củatổ chức vày mình cấp.

5. Triệu chứng chỉ năng lực có hiệu lựctrong thời hạn 05 năm. Tổ chức có chứng từ năng lực đã không còn hạn hoặc bao gồm nhu cầuĐiều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung triệu chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại theoquy định của Thông tư này.

Điều 13. Hội đồngxét cấp chứng chỉ năng lực

1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lựcdo thủ trưởng cơ quan bao gồm thẩm quyền theo hiện tượng tại Điều 12 Thông bốn này quyếtđịnh thành lập, trong số ấy có quản trị Hội đồng, Ủy viên sở tại và những ủyviên khác là công chức, viên chức trực thuộc ban ngành này.

2. Hội đồng vận động theo chế độkiêm nhiệm và tiến hành theo quy định do chủ tịch Hội đồng quyết định.

Chương II

CẤP CHỨNG CHỈHÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 14. Hồ sơ đềnghị cấp chứng từ hành nghề

Hồ sơ đề nghị cấp chứng từ hành nghềbao gồm những tài liệu sau:

1. Đơn ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghềtheo chủng loại tại Phụ lục số 01 Thông tư này kèm theo 02 ảnhmàu kích thước 4x6cm tất cả nền color trắng.

2. Tệp tin chứa hình ảnh màu chụp từ bỏ bảnchính của những văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở huấn luyện và giảng dạy hợp pháp cấp.

3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp trường đoản cú bảnchính của bạn dạng khai tay nghề có chứng thực về nơi làm việc của cơ quan, tổ chứcquản lý trực tiếp hay là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp và công việc (nếu là hộiviên của tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp) theo mẫu mã tại Phụ lụcsố 02 Thông tứ này.

4. Tệp tin chứa hình ảnh màu chụp tự bảnchính của các hợp đồng vận động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện cáccông câu hỏi hoặc văn bản phân công các bước (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chứccho cá thể liên quan liêu đến văn bản kê khai.

5. Đối với cá thể được lý lẽ tạiĐiểm b Khoản 5 Điều 16 Thông tứ này, hồ sơ kiến nghị cấp chứng từ hành nghề baogồm:

a) những tài liệu theo mức sử dụng tại cácKhoản 1, Khoản 2, Khoản 3 với Khoản 4 Điều này;

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp tự bảnchính của chứng chỉ hành nghề tương xứng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 15. Trình tự,thủ tục cạnh bên hạch, cấp chứng chỉ hành nghề

1. Cá nhân gửi 01 cỗ hồ sơ ý kiến đề xuất cấpchứng chỉ hành nghề tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quy địnhtại Điều 5 Thông bốn này.

2. Trong thời gian 03 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ, thành phần sát hạch có trách nhiệm kiểm tra sự tương đối đầy đủ vàtính hợp lệ của hồ sơ trước lúc trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xemxét quyết định. Trường hợp hồ sơ thiếu hụt hoặc chưa hợp lệ, phần tử sát hạch cótrách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu mong bổsung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Câu hỏi sát hạch được tiến hành theotổ chức, khu vực hoặc địa phương. Thời hạn tổ chức cạnh bên hạch được triển khai địnhkỳ hàng quý hoặc đột nhiên xuất bởi vì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết địnhphù phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp bệnh chỉ. Trước thời hạn tổ chức gần kề hạch 05ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn phiên bản và đăng tảitrên trang tin tức điện tử của cơ sở cấp triệu chứng chỉ thông tin về thời gian,địa Điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân.

4. Trong thời gian tối nhiều 03 ngày kểtừ khi tổ chức sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổnghợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân để Thủ trưởng cơ quan tất cả thẩm quyền quyếtđịnh cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát hạch của cá thể được bảo lưu lại trongthời gian 06 tháng kể từ ngày ngay cạnh hạch.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm cho việckể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, ban ngành cấp chứng từ hành nghềgửi văn phiên bản đề nghị cấp cho Mã số chứng chỉ hành nghề theo chủng loại tại Phụ lục số 10 Thông bốn này tới cỗ Xây dựng nhằm phát hànhMã số chứng từ hành nghề. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày dấn đượcvăn bạn dạng đề nghị, cỗ Xây dựng có nhiệm vụ phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề,đồng thời triển khai việc tích hợp thông tin để thống trị chứng chỉ hành nghề sẽ cấpvà đăng tải tin tức năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên trang thôngtin điện tử theo khí cụ tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư này.

Cơ quan gồm thẩm quyền cấp bệnh chỉhành nghề có trách nhiệm phát hành chứng từ hành nghề cho cá nhân đã được cấpMã số chứng chỉ hành nghề.

5. Bài toán thu và sử dụng giá thành sát hạchthực hiện theo quy định của bộ Xây dựng; lệ phí gần cạnh hạch cấp chứng từ hành nghềthực hiện theo quy định của bộ Tài chính. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phảihoàn thành nghĩa vụ nộp giá cả và lệ giá thành khi nộp hồ sơ kiến nghị cấp chứng chỉhành nghề. Ngân sách chi tiêu và lệ phí không được hoàn lại trong rất nhiều trường hợp.

Điều 16. Trình độchuyên môn và thời hạn kinh nghiệm

Trên cơ sở chế độ quy định trên Điều6 Thông tư này với hồ sơ ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề, Hội đồng xét cung cấp chứngchỉ hành nghề xem xét, đánh giá năng lực thực tế đối với từng lĩnh vực dưới đâyđể chủ tịch Hội đồng quyết định, vắt thể:

1. Đối với nghành nghề hành nghề khảosát xây dựng

a) điều tra địa hình: cá nhân cótrình độ chuyên môn được huấn luyện và giảng dạy thuộc chuyên ngành địa chất; trắc địa hoặcchuyên ngành xây dựng, khi gồm đủ thời gian và tởm nghiệm thực tiễn tham gia hoặclàm công ty nhiệm điều tra địa hình theo vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều46 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng từ hành nghề khảo sát điều tra địa hình.

b) điều tra khảo sát địa chất, địa hóa học thủyvăn công trình: cá thể có trình độ chuyên môn được giảng dạy thuộc siêng ngànhđịa chất, khi gồm đủ thời gian và khiếp nghiệm thực tiễn tham gia hoặc làm chủ nhiệmkhảo liền kề địa chất, địa hóa học thủy văn công trình xây dựng theo điều khoản tại Khoản2 Điều 46 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề điều tra địachất, địa hóa học thủy văn công trình.

2. Đối với nghành hành nghề thiết kếquy hoạch xây dựng

Cá nhân có trình độ đại học tập thuộcchuyên ngành con kiến trúc; quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh tế tài chính đôthị hoặc chăm ngành tương xứng với yêu cầu của việc lập thiết bị án quy hướng xây dựng,khi tất cả đủ thời gian và khiếp nghiệm thực tiễn tham gia hoặc chủ trì thực hiện thiếtkế quy hoạch gây ra theo giải pháp tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề thi công quy hoạch xây dựng.

Xem thêm: Kinh Nguyệt Của Phụ Nữ Thường Có Kinh Vào Ngày Nào Trong Tháng

3. Đối với nghành nghề thiết kế, thẩmtra kiến tạo xây dựng

a) kiến tạo kiến trúc công trình:

Cá nhân có trình độ chuyên môn chuyên môn đượcđào sản xuất thuộc chăm ngành về kiến trúc, khi có đủ thời hạn và tay nghề thựctế tham gia hoặc nhà trì thiết kế; công ty trì thẩm định; thẩm tra kiến tạo kiếntrúc dự án công trình theo luật tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định59/CP thì được xét cấp chứng từ hành nghề kiến thiết kiến trúccông trình.

b) thiết kế kết cấu công trình:

Cá nhân có trình độ chuyên môn chuyên môn đượcđào tạo thuộc chăm ngành desgin công trình, khi có đủ thời gian và kinhnghiệm thực tế tham gia; chủ nhiệm; công ty trì hoặc thẩm tra kiến tạo của vật ánthiết kế xây dựng công trình xây dựng loại làm sao theo phép tắc tại Khoản 2Điều 48 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng từ hành nghề thi công kết cấucông trình loại đó.

c) Đối với cá nhân có trình độ chuyênmôn được đào tạo thuộc chuyên ngành không giống có tương quan đến thi công các hệ thốngkỹ thuật dự án công trình như điện - cơ điện công trình, cấp cho - bay nước, thông gió- cấp cho thoát nhiệt, mạng tin tức - liên lạc, phòng chốngcháy - nổ công trình xây dựng xây dựng: văn bản được phép hành nghề phải tương xứng vớichuyên ngành được đào tạo, địa thế căn cứ theo thời hạn và kinh nghiệm thực tiễn mà cá nhânđó sẽ tham gia thực hiện thiết kế.

4. Đối với lĩnh vực hành nghề giámsát xây dựng xây dựng

a) thống kê giám sát công tác xây dựng: cánhân có chuyên môn đào chế tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi gồm đủ thờigian với kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát và đo lường công tác xâydựng công trình xây dựng loại làm sao theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghịđịnh 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề đo lường và thống kê công tác xây dựngcông trình các loại đó.

b) giám sát và đo lường “lắp đặt thiết bị côngtrình” cùng “lắp để thiết bị công nghệ”: cá thể có trình độ đào tạo ra thuộcchuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió - cung cấp thoát nhiệt, cung cấp - thoát nước,Điều hòa ko khí, mạng tin tức - liên lạc, phòng phòng cháy - nổ công trìnhxây dựng và các chuyên ngành tương xứng khác, khi có đủ thời gian và tởm nghiệmtham gia giám sát và đo lường các các bước thuộc những chuyên ngành này thì được xét cấp chứngchỉ hành nghề cùng với nội dung thống kê giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặtthiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này.

5. Đối với lĩnh vực hành nghề kiểm địnhxây dựng

a) cá nhân chưa có chứng từ hành nghềgiám sát kiến thiết xây dựng hoặc thi công xây dựng, có trình độ đào chế tạo thuộcchuyên ngành gây ra công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế thựchiện quá trình theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định59/CP của dự án công trình loại làm sao thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề kiểm địnhxây dựng của công trình xây dựng loại đó.

b) cá nhân đã có chứng từ hành nghềgiám sát kiến tạo xây dựng hoặc thi công xây dựng thuộc lĩnh vực kiến tạo kết cấucông trình theo cơ chế của Thông tư này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghềkiểm định xây dựng khớp ứng với hạng với loại dự án công trình ghi trong chứng chỉ đãđược cấp.

6. Đối với nghành hành nghề địnhgiá xây dựng

Cá nhân có trình độ đào tạo ra thuộcchuyên ngành tài chính hoặc kỹ thuật sản xuất và bao gồm thời gian, tay nghề thựchiện các công việc có liên quan đến quản lý chi tầm giá đầu tưxây dựng công trình theo lao lý tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

Điều 17. Cấp lạihoặc Điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung chứng từ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp lạihoặc Điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung trong các trường vừa lòng sau:

a) chứng từ cũ hết hạn sử dung sử dụng.

b) Điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung hànhnghề.

c) chứng chỉ cũ bị rách, nát.

d) chứng chỉ bị thất lạc.

2. Điều kiện nhằm cấplại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề:

a) có đơn kiến nghị cấp lại hoặc Điềuchỉnh, bổ sung nội dung chứng từ hành nghề theo mẫu mã tại Phụlục số 01 Thông bốn này, nộp trên cơ quan gồm thẩm quyềncấp chứng chỉ hành nghề;

b) Có chứng chỉ cũ đối với trường hợpchứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghị cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứngchỉ cũ đã hết hạn sử dụng;

c) Có bản sao các văn bằng, triệu chứng chỉvà bạn dạng khai tay nghề liên quan lại đến nội dung đề nghị bổ sung lĩnh vực hoạt độngđối với trường hợp đề xuất Điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung hành nghề;

d) không vi phạm những quy định tronghoạt động chi tiêu xây dựng và luật pháp có liên quan.

3. Trình tự thủ tục xét cấp cho lại hoặcĐiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề:

a) Đối cùng với trường hòa hợp theo luật pháp tạiĐiểm a với b Khoản 1 Điều này: trình trường đoản cú và thời gian xét cấp chứng từ hành nghềthực hiện nay như đối với trường hợp đề xuất cấp mới.

b) Đối với ngôi trường hợp pháp luật tại Điểmc cùng d Khoản 1 Điều này: trình tự thực hiện như so với trường hợp cấp cho mớinhưng ko yêu cầu sát hạch, thời gian thực hiện xét cấp không thật 25 ngày đốivới chứng từ hạng I, không thật 15 ngày so với chứng chỉ hạng II với III.

4. Ngôn từ và thời hạn của triệu chứng chỉhành nghề như sau:

a) Ghi theo như đúng nội dung với thời hạncủa chứng chỉ hành nghề cũ so với trường vừa lòng bị thất lạc hoặc rách, nát.

b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề,theo thời hạn của chứng chỉ hành nghề cũ so với trường vừa lòng Điều chỉnh, bửa sungnội dung hành nghề.

c) Đối cùng với trường phù hợp hết hạn thì nộidung cùng thời hạn ghi trong chứng chỉ hành nghề được thực hiện như phép tắc đốivới trường hợp cấp cho mới.

5. Thẩm quyền cung cấp lại; Điều chỉnh, bổsung nội dung chứng từ hành nghề tiến hành theo mức sử dụng tại Điều 5 Thông tưnày.

6. Cá nhân phải xong nghĩa vụ nộpphí với lệ giá thành khi nộp hồ sơ ý kiến đề xuất cấp lại hoặc bổ sung nộidung chứng từ hành nghề. Giá thành và lệ giá thành không được hoàn trả trong phần lớn trường hợp.

Điều 18. Triệu chứng chỉhành nghề của cá nhân nước ngoài

1. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân làngười quốc tế hoặc người việt nam định cư ở quốc tế (sau phía trên viết tắt làcá nhân nước ngoài) được thực hiện theo luật tại Khoản 2 Điều44 Nghị định 59/CP.

2. Ngôi trường hợp cá nhân nước xung quanh hoạtđộng tạo ra tại việt nam dưới 06 tháng thì chứng chỉ hành nghề vì chưng cơ quan, tổchức nước ngoài cấp yêu cầu được thích hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra giờ Việt cùng đượccông chứng, chứng thực theo biện pháp của luật pháp Việt Nam.

3. Ngôi trường hợp cá thể nước không tính hoạtđộng thành lập tại nước ta từ 06 mon trở lên thì nên thực hiện đổi khác chứngchỉ hành nghề theo cách thức sau:

a) làm hồ sơ đề nghị biến đổi gồm:

- Đơn đề nghị thay đổi chứng chỉhành nghề theo chủng loại tại Phụ lục số 11 Thông tư này;

- phiên bản sao chứng từ hành nghề, chứngnhận đào tạo về chuyên môn đã được đúng theo pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt vàđược công chứng, xác nhận theo phương tiện của điều khoản Việt Nam;

- bản sao sách vở hợp pháp về cư trúhoặc giấy phép lao động vị cơ quan gồm thẩm quyền của việt nam cấp và hộ chiếuđã được xác thực theo quy định;

- bản kê khai kinh nghiệm tay nghề thực hiệncác công việc có tương quan đến nghành nghề đề nghị thay đổi chứng chỉ hành nghềtrong thời hạn tối thiểu 07 năm so với hạng I, 05 năm so với hạng II, 03 nămđối cùng với hạng III tính mang đến ngày đề nghị thay đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫutại Phụ lục số 02 Thông bốn này.

b) Trình tự, giấy tờ thủ tục cấp đưa đổichứng chỉ hành nghề:

- cá thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chuyểnđổi chứng chỉ hành nghề qua bưu điện hoặc trực tiếp tại cỗ Xây dựng;

- Trong thời hạn 07 ngày thao tác kểtừ ngày nhận được hồ sơ, bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra tính khá đầy đủ của hồsơ và thông tin một lần tới cá nhân đề nghị trong trường vừa lòng hồ sơ thiếu hụt hoặckhông đủ Điều kiện xem xét;

- Trong thời gian tối nhiều 30 ngày nói từngày dìm đủ hồ sơ đúng theo lệ, Hội đồng xét cấp chứng từ hành nghề tất cả trách nhiệmxem xét, đánh giá năng lực thực tế của cá thể để trình bộ Xây dựng quyết địnhviệc cấp biến hóa chứng chỉ hành nghề.

c) Việc review năng lực, cung cấp chuyểnđổi chứng từ hành nghề cho cá nhân nước ngoài thực hiện theo điều khoản tại Điều16 Thông bốn này tương ứng với lĩnh vực vận động xây dựng mà cá nhân đó đề nghị.

d) cá nhân đề nghị biến đổi chứngchỉ hành nghề có nhiệm vụ nộp lệ giá thành cấp chứng từ hành nghề theo quy định.

4. Thời hạn hành nghề chuyển động xây dựngtại vn của cá nhân nước xung quanh được xác định theo thời hạn được ghi tronggiấy phép lao động vày Cơ quan gồm thẩm quyền cung cấp nhưng không quá 05 năm. Lúc hếtthời hạn, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tiếp tục hành nghề tại nước ta thực hiệnviệc cấp cho lại chứng từ hành nghề theo nguyên lý tại Khoản 3 Điều này.

5. Đối với cá nhân có quốc tịch thuộccác nước khác, nếu Điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên, có quy định khácvới những quy định tại Thông tứ này thì triển khai theo phương tiện của Điều cầu quốctế đó.

Điều 19. Quyềnvà nhiệm vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng từ hành nghề

1. Cá thể đề nghị cấp chứng chỉ hànhnghề chuyển động xây dựng có những quyền sau đây:

a) Yêu ước được tin báo vềviệc cấp chứng từ hành nghề;

b) Được hành nghề chuyển động xây dựngtrên phạm vi toàn quốc theo nội dung phương tiện được ghi trên triệu chứng chỉ; được hànhnghề thẩm tra những nội dung quá trình phù hợp khớp ứng với nghành ghi bên trên chứngchỉ;

c) khiếu nại, tố cáo các hành vi viphạm các quy định của điều khoản về cấp chứng từ hành nghề.

2. Cá thể đề nghị cấp chứng từ hànhnghề chuyển động xây dựng có những nghĩa vụ sau đây:

a) Khai báo trung thực làm hồ sơ đề nghịcấp chứng từ hành nghề theo quy định tại Thông tư này; phụ trách trướcpháp chính sách về sự đúng mực của những nội dung khai trong hồ sơ, nộp phí, lệ phítheo quy định;

b) Hành nghề đúng cùng với lĩnh vực, phạmvi vận động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp, vâng lệnh các giải pháp củapháp điều khoản về kiến thiết và lao lý khác tất cả liên quan;

c) không được cho người khác thuê, mượn,sử dụng chứng từ hành nghề được cấp;

d) ko được tẩy xóa, sửa chữa thay thế chứngchỉ hành nghề;

đ) vâng lệnh đạo đức nghề nghiệp;

e) Xuất trình chứng từ hành nghề vàchấp hành các yêu ước về thanh tra, bình chọn khi những cơ quan có thẩm quyền yêucầu.

Chương III

CẤP CHỨNG CHỈNĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 20. Làm hồ sơ đềnghị cấp chứng chỉ năng lực

Hồ sơ đề xuất cấp chứng chỉ năng lựcbao gồm các tài liệu sau:

1. Đơn kiến nghị cấp chứng chỉ năng lựctheo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông bốn này.

2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bỏ bảnchính của giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức;bản quy trình cai quản thực hiện tại công việc; hệ thống thống trị chất lượng tương ứngvới nghành nghề đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp trường đoản cú bảnchính của phiên bản danh sách các cá thể chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếucó) có tương quan và kê khai khiếp nghiệm vận động xây dựng của tổ chức triển khai theo quyđịnh trên Phụ lục số 04 Thông tư này kèm theo các vănbằng, chứng từ và vừa lòng đồng lao hễ của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật(nếu có) liên quan đến nội dung ý kiến đề nghị cấp chứng từ năng lực; đúng theo đồng vàbiên bản nghiệm thu chấm dứt đã triển khai (mỗi nghành nghề dịch vụ và loại không thực sự 03hợp đồng, 03 biên phiên bản nghiệm thu hoàn thành của quá trình tiêu biểu vẫn thực hiện).

4. Tệp tin chứa hình ảnh màu chụp trường đoản cú bảnchính của bản kê khai năng lực tài chủ yếu trong thời hạn 03 năm tính cho thờiĐiểm đề xuất cấp chứng chỉ năng lực, lắp thêm móc, thiết bị, phần mềm laptop cóliên quan lại đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng từ của tổ chức.

Điều 21. Trình tự,thủ tục cấp chứng chỉ năng lực

1. Tổ chức ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ nănglực giữ hộ 01 cỗ hồ sơ theo hiện tượng tại Điều 12 Thông tứ này qua bưu điện hoặc trựctiếp tới cơ quan tất cả thẩm quyền cấp chứng từ năng lực.

2. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngàynhận được hồ sơ, cơ quan tất cả thẩm quyền cấp hội chứng chỉ năng lực có nhiệm vụ kiểmtra sự rất đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thốn hoặc chưa hợp lệ,cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp triệu chứng chỉ năng lượng thông báo một lần bởi văn bạn dạng tớitổ chức đề xuất cấp hội chứng chỉ năng lực về yêu thương cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chứcphúc tra để xác minh hồ sơ nếu bắt buộc thiết.

3. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉnăng lực:

a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lựccó trách nhiệm review năng lực chuyển động xây dựng của tổ chức triển khai theo biện pháp tạiĐiều 22 Thông bốn này trình phòng ban cấp hội chứng chỉ năng lực quyết định.

Thời gian tấn công giá, cấp chứng chỉnăng lực không thật 15 ngày so với chứng chỉ năng lượng hạng I; 10 ngày đối vớiChứng chỉ năng lượng hạng II và III tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ nước sơ hợp lệ.

b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làmviệc kể từ ngày ra quyết định cấp chứng chỉ năng lực, cơ sở cấp chứng từ năng lựctheo nguyên lý tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này có trách nhiệm gởi văn bản đềnghị cấp cho Mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu mã tại Phụ lục số15 Thông bốn này tới cỗ Xây dựng. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày dìm đượcvăn phiên bản đề nghị, cỗ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực,đồng thời triển khai việc tích hợp tin tức để quản lý, tra cứu chứng chỉ nănglực và ra mắt thông tin năng lực hoạt động xây dựng bên trên trang thông tin điệntử của cục Xây dựng theo lao lý tại Khoản 1 Điều 26 Thông bốn này.

4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứngchỉ năng lượng (kể cả ngôi trường hợp đề xuất cấp lại hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt độngxây dựng) triển khai theo quy định của cục Tài chính. Tổ chức đề xuất cấp chứngchỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lượng khi nộp hồ nước sơ. Lệ mức giá khônghoàn trả trong mọi trường hợp.

Điều 22. Đánhgiá, cấp chứng chỉ năng lực chuyển động xây dựng

1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lựccó trách nhiệm reviews năng lực chuyển động xây dựng của tổ chức theo phương pháptính Điểm được giải pháp tại Phụ lục số 14 Thông tưnày để gia công cơ sở cấp chứng từ năng lực. Tổ chức giành giải thưởng công trình xâydựng rất chất lượng hoặc phần thưởng gói thầu xây dựng rất tốt thuộclĩnh vực ý kiến đề xuất cấp bệnh chỉ năng lượng được cộng tối đa 05 Điểm, mà lại tổng Điểmkhông thừa 100 Điểm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉnăng lực ra quyết định việc cấp bệnh chỉ năng lực sau khi có tác dụng đánh giá chỉ củaHội đồng.

Điều 23. Cung cấp lạihoặc Điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung chứng chỉ năng lực

1. Triệu chứng chỉ năng lượng được cấp lại hoặcĐiều chỉnh, bổ sung nội dung trong số trường vừa lòng sau:

a) chứng từ cũ hết hạn sử dụng.

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạtđộng.

c) chứng chỉ cũ bị rách, nát.

d) chứng chỉ bị thất lạc.

2. Điều kiện để cung cấp lại hoặc Điều chỉnh,bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực:

a) gồm đơn đề nghị cấp lại hoặc Điềuchỉnh, bổ sung cập nhật nội dung chứng chỉ năng lượng theo chủng loại tại Phụlục số 03 Thông tứ này gởi qua đường bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp tại cơquan đã cấp bệnh chỉ;

b) Có chứng từ cũ so với trường hợpchứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc kiến nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt độnghoặc chứng từ cũ đã hết hạn sử dụng;

c) Có những tài liệu theo luật pháp tạicác Khoản 2, Khoản 3 cùng Khoản 4 Điều trăng tròn Thông bốn này đối với trường vừa lòng đề nghịĐiều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động;

d) ko vi phạm những quy định tronghoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng và điều khoản có liên quan.

3. Thời hạn xét cung cấp lại hoặc Điều chỉnh,bổ sung nội dung triệu chứng chỉ năng lượng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

4. Câu chữ và thời hạn của chứng chỉnăng lực như sau:

a) Ghi theo đúng nội dung với thời hạncủa chứng từ cũ đối với trường vừa lòng bị mất hoặc rách, nát.

b) Ghi bổ sung nội dung hoạt động,theo thời hạn của chứng từ cũ so với trường hợp đề xuất Điều chỉnh, bổ sung nộidung hoạt động.

c) Đối cùng với trường hòa hợp hết hạn thì nộidung và thời hạn ghi trong chứng từ được thực hiện như quy định đối với trườnghợp cấp cho mới.

5. Thẩm quyền cấp cho lại, Điều chỉnh, bổsung nội dung bệnh chỉ năng lực thực hiện tại theo công cụ tại Điều 12 Thông tưnày.

Điều 24. Quyềnvà nhiệm vụ của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

1. Tổ chức kiến nghị cấp chứng chỉ nănglực có những quyền sau đây:

a) Yêu ước được tin báo vềviệc cấp chứng từ năng lực;

b) Được chuyển động xây dựng trên phạmvi cả nước theo nội dung giải pháp được ghi trên chứng từ năng lực;

c) khiếu nại, tố cáo những hành vi viphạm các quy định của quy định về cấp cho và sử dụng chứng chỉ năng lực.

2. Tổ chức ý kiến đề nghị cấp chứng từ nănglực có những nghĩa vụ sau đây:

a) Khai báo trung thực hồ sơ đề nghịcấp bệnh chỉ năng lượng theo chế độ tại Thông bốn này; chịu trách nhiệm trướcpháp cách thức về sự đúng đắn của các nội dung khai trong hồ nước sơ, nộp lệ giá thành theoquy định.

b) vận động đúng cùng với lĩnh vực, phạmvi hoạt động ghi trên hội chứng chỉ năng lực được cấp, vâng lệnh các biện pháp củapháp hình thức về desgin và lao lý khác có liên quan.

c) không được tẩy xóa, thay thế chứngchỉ năng lực.

d) Người đại diện theo luật pháp củatổ chức xuất trình triệu chứng chỉ năng lượng và chấp hành những yêu mong về thanh tra, kiểmtra khi các cơ quan gồm thẩm quyền yêu cầu.

đ) thông tin tới cơ quan cấp bệnh chỉnăng lực khi bao gồm những biến đổi liên quan đến năng lực vận động xây dựng.

Chương IV

ĐĂNG TẢI THÔNG TINNĂNG LỰC VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 25. Nguyêntắc đăng tải tin tức về năng lượng của tổ chức, cá thể hoạt rượu cồn xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân trong nước cùng nướcngoài tham gia hoạt động xây dựng tại vn theo nguyên lý tại Khoản21 Điều 3 lý lẽ Xây dựng năm 2014 có trách nhiệm đăng tải công khai minh bạch thôngtin về năng lực hoạt động xây dựng theo phép tắc của Thông bốn này.

2. Các tổ chức, cá nhân đã được cấpchứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề theo cách thức tại Thông bốn này đượcđăng tải công khai minh bạch thông tin về năng lượng trên Trang tin tức điện tử của cơquan cấp hội chứng chỉ.

3. Cơ quan tất cả thẩm quyền theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 69 Nghị định 59/CP coi xét, kiểm tra khi cầnthiết so với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhânđể đăng tải công khai thông tin bên trên trang tin tức điện tử vì chưng cơ quan quảnlý.

4. Mọi tin tức về năng lượng hoạt độngxây dựng của tổ chức, cá thể được đăng cài trên trang tin tức điện tử củacác Sở Xây dựng phải được gửi về cỗ Xây dựng giúp xem xét, tích hợp dữ liệu vàcông bố trên trang thông tin điện tử do bộ Xây dựng thống trị làm cơ sở tra cứu,lựa chọn tổ chức, cá thể tham gia hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước.

Điều 26. Đăng tảithông tin năng lực vận động xây dựng

1. Vào thời hạn 07 ngày tính từ lúc ngàycấp chứng chỉ hành nghề, chứng từ năng lực, cơ sở cấp chứng từ và bộ Xây dựngcó trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực vận động xây dựng của tổ chức,cá nhân lên Trang thông tin điện tử vì mình quản ngại lý.

2. Giáo viên của tổ chức triển khai bồi dưỡngchuyên môn nhiệm vụ về hoạt động xây dựng nộp hồ sơ đề nghị đăng tải thông tinvề bộ Xây dựng để xem xét, đăng thiết lập trên Trang tin tức điện tử của bộ Xây dựng,gồm những tài liệu sau:

a) bản đề nghị đăng tải tin tức theomẫu trên Phụ lục số 12 Thông bốn này;

b) bản sao các văn bằng về chuyên mônđược đào tạo phù hợp với câu chữ tham gia giảng dạy;

c) bạn dạng kê khai về chuyên môn chuyênmôn, tởm nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghề nghiệp theo chủng loại tại Phụ lục số 02 Thông tư này.

3. Những tổ chức tham gia các hoạt độngxây dựng ngoài nghành có yêu thương cầu bệnh chỉ năng lượng và công ty thầu nước ngoàitham gia vận động xây dựng tại nước ta nộp hồ nước sơ ý kiến đề nghị đăng tải tin tức tạiBộ tạo ra để được xem xét, đăng mua trên Trang thông tin điện tử của cục Xây dựng,bao gồm các tài liệu sau:

a) bản đề nghị đăng cài đặt thông tinnăng lực chuyển động xây dựng theo chủng loại tại Phụ lục số 13Thông tư này;

b) phiên bản sao giấy chứng nhận đăng cam kết doanhnghiệp hoặc giấy hội chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc tài liệu tương tự của tổ chức triển khai do cơquan bao gồm thẩm quyền cấp;

c) Tệp tin chứa bạn dạng scan màu tất cả địnhdạng hình ảnh hoặc format khác (*.pdf) văn bằng, chứng từ đào tạo, chứng chỉhành nghề, phù hợp đồng lao hễ của các cá nhân chủ trì các bộ môn vào tổ chức;

d) Tệp tin chứa bản scan màu gồm địnhdạng hình ảnh hoặc format khác (*.pdf) thích hợp đồng và biên bạn dạng nghiệm thu hoàn thànhđã tiến hành (mỗi lĩnh vực không quá 03 vừa lòng đồng, 03 biên bạn dạng nghiệm thu hoànthành của các bước tiêu biểu). Ngôi trường hợp cần thiết, cơ quan gồm thẩm quyền cóthể yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị đăng sở hữu thông tin cung ứng tài liệu cội đểđối chiếu.

đ) các tài liệu của phòng thầu nướcngoài vẻ ngoài tại Điểm b, Điểm c Khoản này cần được thích hợp pháp hóa lãnh sự cùng dịchra tiếng Việt được công chứng, xác thực theo cách thức của lao lý Việt Nam.

4. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngàynhận được hồ sơ, bộ Xây dựng thông tin một lần bằng văn bạn dạng cho tổ chức, cánhân chính sách tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này hoàn thành hồ sơ nếu như hồ sơ chưa đầyđủ hoặc không phù hợp lệ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ,Bộ thiết kế có trách nhiệm xem xét đăng tải thông tin trên Trang tin tức điệntử của cục Xây dựng.

5. Văn bản đăng tải tin tức vềnăng lực chuyển động xây dựng như sau:

a) Đối cùng với cá nhân: họ và tên, nămsinh, add thường trú; trình độ chuyên môn chuyên môn, số chứng chỉ, hạng cùng lĩnh vựchành nghề.

b) Đối cùng với tổ chức: thương hiệu của tổ chức,địa chỉ trụ sở chính; người thay mặt theo pháp luật; ra quyết định thành lập; giấychứng nhận đăng ký kinh doanh; số lượng cá nhân đảm nhận những chức danh công ty chốt;hạng hội chứng chỉ năng lực đã được cấp hoặc phạm vi năng lực chuyển động tương ứng vớitừng lĩnh vực. Tổ chức có quyền đề nghị đăng cài đặt thêm tin tức về một số dự áncông trình tiêu biểu vượt trội theo loại, bài bản đã với đang thực hiện, hiệ tượng thamgia, các bước thực hiện, hình thức khen thưởng.

Điều 27. Cố gắng đổi,bổ sung tin tức năng lực vận động xây dựng

1. Trong thời gian 15 ngày kể từ khitổ chức, cá nhân có vậy đổi, Điều chỉnh thông tin đã được đăng cài đặt thì tổ chức,cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ các ngôn từ Điều chỉnh bởi văn bản kèm theo tệptin chứa phiên bản scan màu có định dạng hình ảnh hoặc format khác (*.pdf) tư liệu cóliên quan đến cơ quan đang đăng tải tin tức để xem xét Điều chỉnh.

2. Trong thời hạn tối nhiều 15 ngày kểtừ khi mừng đón đủ thông tin, cơ sở đã đăng tải thông tin có nhiệm vụ kiểmtra cùng đăng cài đặt những tin tức Điều chỉnh của tổ chức, cá nhân trên trangthông tin điện tử vì chưng mình cai quản lý.

Điều 28. Gỡ bỏthông tin năng lực chuyển động xây dựng của tổ chức, cá thể đã được đăng tải

1. Tổ chức, cá nhân bị gỡ quăng quật thôngtin năng lực vận động xây dựng khi phạm luật một trong số hành vi sau:

a) tin báo không đúng hoặccó thay đổi thông tin mà lại không kê khai, báo cáo theo quy định; vi phạm luật quy địnhKhoản 1 Điều 25 Thông tứ này.

b) Vi phi pháp luật trong hoạt độngđầu bốn xây dựng.

c) Tham gia hoạt động xây dựng vượtquá Điều kiện năng lực.

2. Cơ sở đăng tải tin tức năng lựccó trách nhiệm thông báo bằng văn bản và trên trang thông tin điện tử của mìnhcác hành vi phạm luật của tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày gửithông báo, trường hợp tổ chức, cá thể không giải trình, tương khắc phục vi phạm luật thì bị gỡ bỏthông tin đã có được đăng tải.

Điều 29. Lưu trữhồ sơ đăng tải

1. Ban ngành đăng tải thông tin năng lựccó nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ đã có được đăng sở hữu để ship hàng công tác kiểm tra và bổsung thông tin đăng mua khi buộc phải thiết.

2. Hồ nước sơ lưu trữ gồm các tài liệu cótrong hồ sơ kiến nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng từ năng lực; thừa nhận tổchức bồi dưỡng nghiệp vụ về vận động xây dựng; đăng tải tin tức theo quy địnhtại Thông bốn này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Quản lýnhà nước về năng lực chuyển động xây dựng

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhànước về năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:

a) phía dẫn, khám nghiệm và xử trí vi phạmliên quan mang đến việc thực hiện Thông tư này vào phạm vi cả nước.

b) Ban hànhchương trình khung về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng;công bố, cập nhật và Điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứngchỉ hành nghề;

c) ban hành mẫuQuy chế buổi giao lưu của Hội đồng xét cấp chứng từ hành nghề, Hội đồng xét cấp chứngchỉ năng lực;

d) cấp Mã số chứng từ hành nghề, chứngchỉ năng lực chuyển động xây dựng vào phạm vi cả nước.

đ) quản lý đăng tải thông tin năng lựchoạt động tạo ra trong phạm vi cả nước.

e) quyết định việc cấp biến đổi chứngchỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài vận động xây dựng tại Việt Nam.

g) Phân công các cơ quan chuyên môn vềxây dựng thuộc cỗ Xây dựng triển khai các ngôn từ theo cơ chế của Thông tưnày.

2. Bộ Xây dựng giao Cục cai quản hoạtđộng xây dựng triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Là cơ quan đầu mối cấp cho và quản ngại lýMã số chứng từ hành nghề cùng Mã số bệnh chỉ năng lực trong phạm vi cả nước; cấp,Điều chỉnh, xẻ sung, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng từ năng lựcvà đăng tải thông tin năng lực vận động xây dựng theo khí cụ của Thông tưnày; xử lý các vi phạm về Điều khiếu nại năng lực chuyển động xây dựng theo thẩm quyền;

b) Tổng hợp thực trạng cấp hội chứng chỉhành nghề, chứng chỉ năng lực chuyển động xây dựng bên trên phạm vi cả nước.

4. Sở Xây dựng các địa phương

a) thực hiện các công cụ về quản ngại lýĐiều kiện năng lực chuyển động xây dựng theo dụng cụ của Thông tư này.

b) Cấp, Điều chỉnh, bổ sung, cung cấp lại,thu hồi chứng từ hành nghề, chứng chỉ năng lượng hạng II, hạng III với đăng tảithông tin năng lực hoạt động xây dựng theo luật pháp của Thông bốn này.

c) Kiểm tra, điều tra về năng lượng hoạtđộng gây ra của tổ chức triển khai và cá thể thuộc địa giới hành chính; xử lý những vi phạmvề Điều kiện năng lực chuyển động xây dựng theo thẩm quyền.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tây Đô Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Tây Đô Năm 2021

d) Định kỳ trước thời gian ngày 15 tháng 12hàng năm hoặc thốt nhiên xuất report Bộ tạo về tình trạng cấp chứng từ hành nghề,chứng chỉ năng lực, đăng tải tin tức năng lực hoạt động xây dựng cùng tình hìnhquản lý năng lực chuyển động xây dựng trên địa phương.

Điều 31. Xử lýchuyển tiếp

1. Trước thời điểm ngày 01 tháng 9 năm 2016, việccấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân, review n