Thông tư số 23/2015/tt-bkhđt

     

 

 

1. Áp dụng Mẫu report đánh giá hồ sơ dự thầu và các Phụ lục

- Đối cùng với gói thầu sắm sửa hàng hóa, xây lắp, láo hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một trong những giai đoạn một túi hồ sơ, vấn đề lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu triển khai theo mẫu mã 01 Thông tư số 23.

Bạn đang xem: Thông tư số 23/2015/tt-bkhđt

- Đối với gói thầu bán buôn hàng hóa, xây lắp, láo lếu hợp gồm phương thức tuyển lựa nhà thầu là 1 trong giai đoạn hai túi hồ sơ, việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu tiến hành theo chủng loại 02 Thông tư số 23/2015/BKHĐT.

- Đối với gói thầu hỗ trợ dịch vụ tư vấn, việc lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu tiến hành theo mẫu mã 03 Thông tứ 23 năm 2015 của bộ Kế hoạch cùng đầu tư.

- Đối cùng với gói thầu tiến hành sơ tuyển, mời quan tiền tâm; cung ứng dịch vụ phi bốn vấn; gói thầu có hiệ tượng lựa chọn nhà thầu là kính chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp; gói thầu tất cả phương thức gạn lọc nhà thầu là hai quá trình một túi hồ nước sơ, hai tiến độ hai túi hồ nước sơ, bài toán lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên được triển khai trên cửa hàng vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu 01, 02 với 03 Thông bốn 23/2015/TT-BKHĐT.

- Đối cùng với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn cung ứng phát triển chủ yếu thức, vốn vay chiết khấu phát sinh từ bỏ điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa nước ta với công ty tài trợ, ví như được bên tài trợ thuận tình thì bài toán lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất áp dụng theo những Mẫu 01, 02 và 03 Thông tư số 23/2015.

- bên mời thầu căn cứ vào các loại gói thầu, phương thức lựa lựa chọn nhà thầu nhằm lựa chọn các Mẫu biên bản, tờ trình tại những Phụ lục dĩ nhiên Thông tư 23/2015 của bộ KHĐT mang đến phù hợp.

2. Đánh giá hồ sơ dự thầu

- Việc reviews hồ sơ dự thầu phải tuân hành theo hiện tượng đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hồ sơ mời thầu.

- Thông tư số 23 năm 2015 quy định trong quy chế thao tác làm việc hoặc trong phương pháp làm bài toán của tổ chuyên viên ở report đánh giá hồ sơ dự thầu bắt buộc nêu rõ cách xử lý trong trường hợp 1 thành viên có ý kiến khác hoàn toàn so với đa số, quyền bảo để ý kiến.

- trường hợp bên thầu cùng lúc tham gia thầu nhiều gói thầu với được review xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đôi khi trúng thầu tại 1 hoặc nhiều gói thầu không giống thì nhà đầu tư, mặt mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của phòng thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 23/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 mon 12 năm 2015

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH bỏ ra TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Căn cứ pháp luật đấu thầusố 43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của chế độ đấu thầu về gạn lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng cỗ Kế hoạchvà Đầu tứ quy định cụ thể việc lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu như sau:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy địnhchi máu về lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu so với gói thầu trực thuộc phạm vi điềuchỉnh hiện tượng tại Điều 1 pháp luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụngđối với tổ chức, cá thể tham gia hoặc có liên quan đến chuyển động lựa lựa chọn nhàthầu ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông bốn này.

Điều 3. Ápdụng Mẫu report đánh giá bán hồ sơ dự thầu và các Phụ lục

1. Đối với gói thầumua mua hàng hóa, xây lắp, láo lếu hợp gồm phương thức sàng lọc nhà thầu là 1 trong giaiđoạn một túi hồ nước sơ, vấn đề lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu tiến hành theo chủng loại số 01 phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Đối cùng với gói thầumua tậu hàng hóa, xây lắp, láo hợp gồm phương thức tuyển lựa nhà thầu là 1 giaiđoạn nhì túi hồ nước sơ, việc lập báo cáo đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu triển khai theo mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tứ này.

3. Đối cùng với gói thầucung cấp dịch vụ thương mại tư vấn, bài toán lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu thực hiện theoMẫu số 03 ban hành kèm theo Thông bốn này.

4. Đối cùng với gói thầuthực hiện tại sơ tuyển, mời quan tiền tâm; hỗ trợ dịch vụ phi tư vấn; gói thầu tất cả hìnhthức tuyển lựa nhà thầu là xin chào hàng cạnh tranh, hướng dẫn và chỉ định thầu, mua sắm trựctiếp; gói thầu có phương thức tuyển lựa nhà thầu là hai quy trình tiến độ một túi hồ sơ,hai tiến trình hai túi hồ nước sơ, việc lập report đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơquan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến cáo được triển khai trên cơ sở vận dụng,chỉnh sửa những Mẫu số 01, 02và 03 ban hành kèm theo Thông tứ này mang đến phù hợp.

Xem thêm: Không Cần Cố Gắng Uống 2 Lít Nước Bằng Bao Nhiêu Ly Nước Bao Nhiêu Ml

5. Đối cùng với gói thầuthuộc dự án công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển bao gồm thức, vốn vay khuyến mãi phát sinhtừ điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa vn với nhà tài trợ, ví như đượcnhà tài trợ chấp thuận đồng ý thì việc lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồ sơ đềxuất áp dụng theo các Mẫu số 01, 02 cùng 03 phát hành kèmtheo Thông tứ này.

6. Mặt mời thầu căncứ vào loại gói thầu, thủ tục lựa chọn nhà thầu nhằm lựa chọn các Mẫu biênbản, tờ trình tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này cho tương xứng như sau:

a) Phụlục 1:Mẫu Biên phiên bản đóng thầu (nếu cần thiết);

b) Phụ lục 2A: mẫu Biên bạn dạng mở thầu (đối với gói thầu ápdụng phương thức một quá trình một túi hồ sơ);

c) Phụ lục 2B: chủng loại Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật(đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ nước sơ);

d) Phụ lục 3A: mẫu mã Tờ trình kiến nghị phê săn sóc kết quảđánh giá hồ sơ khuyến cáo về nghệ thuật (đối cùng với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn nhị túi hồ sơ);

đ) Phụ lục 3B: Mẫu đưa ra quyết định phê duyệt danh sách nhàthầu đáp ứng nhu cầu yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu vận dụng phương thức một giaiđoạn nhì túi hồ sơ);

e) Phụ lục 4: chủng loại Biên bản mở hồ sơ lời khuyên về tài chính(đối cùng với gói thầu áp dụng phương thức một quá trình hai túi hồ sơ);

g) Phụ lục 5A: mẫu Tờ trình ý kiến đề nghị phê coi sóc danh sáchxếp hạng bên thầu (đối cùng với gói thầu vận dụng phương thức một quy trình một túihồ sơ);

h) Phụ lục 5B: mẫu mã Tờ trình kiến nghị phê chăm sóc danh sáchxếp hạng bên thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túihồ sơ);

i) Phụ lục 6A: mẫu mã Biên bản thương thảo hòa hợp đồng (đối vớigói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, láo lếu hợp);

k) Phụ lục 6B: mẫu mã Biên bạn dạng thương thảo đúng theo đồng (đối vớigói thầu hỗ trợ dịch vụ tứ vấn);

l) Phụ lục 7: chủng loại Tờ trình đề xuất phê duyệt kết quả lựachọn công ty thầu;

m) Phụ lục 8: Mẫu bản cam kết.

Điều 4.Thời gian reviews hồ sơ dự thầu

Thời gian đánh giá hồsơ dự thầu buổi tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu vào nước, 60 ngày so với đấuthầu quốc tế, tính từ lúc ngày có thời khắc đóng thầu mang đến ngày mặt mời thầu trình chủđầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian review hồ sơ dự thầukhông bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời hạn thẩm định kết quảđánh giá chỉ hồ sơ lời khuyên về kỹ thuật so với gói thầu áp dụng phương thức mộtgiai đoạn nhị túi hồ nước sơ. Ngôi trường hợp phải thiết, có thể kéo dài thời gian đánhgiá làm hồ sơ dự thầu nhưng không thật 20 ngày cùng phải đảm bảo tiến độ thực hiện dựán.

Điều 5.Đánh giá bán hồ sơ dự thầu

1. Việc review hồsơ dự thầu phải vâng lệnh theo luật của phương pháp đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP và hồ sơ mời thầu.

2. Trong quy định làmviệc hoặc trong cách thức làm vấn đề của tổ chuyên gia ở báo cáo đánh giá bán hồ sơdự thầu phải nêu rõ bí quyết xử lý trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyêngia tất cả ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác. Member của tổ chuyêngia được quyền bảo để ý kiến của mình.

3. Trường phù hợp nhàthầu cùng lúc tham gia thầu những gói thầu cùng được nhận xét xếp hạng trang bị nhấtđối cùng với gói thầu này bên cạnh đó trúng thầu tại 1 hoặc nhiều gói thầu khác thìchủ đầu tư, bên mời thầu phải hiểu rõ khả năng triển khai gói thầu ở trong nhà thầunày trong quy trình thương thảo, triển khai xong hợp đồng.

4. Trường đúng theo góithầu áp dụng phương thức một quá trình hai túi hồ nước sơ, mặt mời thầu đề xuất gửithông báo bằng văn bạn dạng về kết quả đánh giá bán hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật đến cácnhà thầu tham gia thầu. Trong văn bạn dạng thông báo phải nêu rõ tên bên thầu đáp ứngyêu cầu về kỹ thuật, nguyên nhân các bên thầu không đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật, thời gian,địa điểm mở hồ nước sơ khuyến cáo về tài chính. Các nhà thầu không đáp ứng nhu cầu yêu mong vềkỹ thuật rất có thể cử đại diện thay mặt tham dự lễ mở hồ sơ lời khuyên về tài chính.

Điều 6. Tổchuyên gia

1. Tổ chuyên gia dobên mời thầu hoặc solo vị support (trong trường vừa lòng thuê hỗ trợ tư vấn làm mặt mời thầu)thành lập. Thành viên tổ chuyên viên phải đáp ứng nhu cầu quy định trên Điều116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Từng thành viên tổ chuyên gia phải lập Bảncam kết theo Phụ lục 8 gửi mặt mời thầutrước lúc tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, làm hồ sơ dự sơ tuyển,hồ sơ quan lại tâm.

2. Trong trường hợpcần thiết, tổ trưởng tổ siêng gia phát hành quy chế thao tác của tổ siêng gia,trong đó bao hàm những nội dung thiết yếu như sau:

a) phân công côngviệc ví dụ cho từng thành viên;

b) thời hạn dự kiếnhoàn thành việc reviews hồ sơ dự thầu;

c) phương pháp làm việccủa tổ siêng gia;

d) những nội dung cầnthiết khác.

Điều 7.Trình, đánh giá và thẩm định và phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu

1. Đối với gói thầuáp dụng cách thức một tiến độ một túi hồ sơ:

Trên các đại lý báo cáokết quả reviews hồ sơ dự thầu của tổ siêng gia, bên mời thầu trình nhà đầu tưphê duyệt list xếp hạng nhà thầu.

2. Đối cùng với gói thầuáp dụng cách làm một tiến trình hai túi hồ nước sơ:

a) Trên đại lý báo cáokết quả review hồ sơ đề xuất về nghệ thuật của tổ chăm gia, mặt mời thầutrình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu thỏa mãn nhu cầu yêu mong về kỹ thuật. Danhsách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nên được thẩm định trước khi phêduyệt;

b) Trên đại lý báo cáokết quả nhận xét hồ sơ đề xuất về tài thiết yếu của tổ siêng gia, bên mời thầutrình chủ chi tiêu phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

3. Trên cửa hàng kết quảxếp hạng nhà thầu và thương thảo hòa hợp đồng, bên mời thầu trình chủ chi tiêu phêduyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu phải được thẩm địnhtrước khi phê duyệt.

Điều 8. Tổchức thực hiện

1. Thông bốn này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông bốn này sửa chữa thay thế Thôngtư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng bốn năm 2010 của cục Kế hoạch và Đầu tứ quyđịnh cụ thể lập báo cáo đánh giá bán hồ sơ dự thầu đối với gói thầu bán buôn hànghóa, xây lắp với Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 mon 6 năm 2010 của bộ Kếhoạch với Đầu bốn quy định cụ thể lập report đánh giá hồ sơ dự thầu đối vớigói thầu thương mại dịch vụ tư vấn.

2. Các Bộ, cơ quanngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, cơ quan khác sinh sống Trung ương, Ủy ban nhân dâncác cấp cho và tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông tưnày. Trong quy trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị những Bộ, cơ sở ngangBộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấpvà tổ chức, cá thể có tương quan gửi chủ kiến về cỗ Kế hoạch và Đầu tư để kịpthời hướng dẫn./.

Xem thêm: Làm Sao Để Có Nhiều Bạn Trên Facebook, Cách Tăng Bạn Bè Trên Facebook Nhanh Nhất

nơi nhận: - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy Ban của Quốc hội; - công sở Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - Sở chiến lược và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Cục đánh giá văn phiên bản QPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT thiết yếu phủ; - Cổng TTĐT planer và Đầu tư; - những đơn vị thuộc bộ Kế hoạch với Đầu tư; - Lưu: VT, viên QLĐT (H. ).

kimsa88
cf68