Thuật toán binary insertion sort

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (1.58 MB, 187 trang )
Bạn đang xem: Thuật toán binary insertion sort

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1Các Thuật Toán chuẩn bị Xếp1. Đổi địa điểm trực tiếp – Interchange Sort2. Lựa chọn trực tiếp – Selection Sort3. Nổi bọt bong bóng – Bubble Sort4. Shaker Sort5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort7. Shell Sort8. Heap Sort9. Quick Sort10. Merge Sort11. Radix Sort95 Shell SortCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 cách tân của phương pháp chèn trực tiếp Ý tưởng: Phân hoạch dãy thành các dãy con chuẩn bị xếp các dãy bé theo phương phápchèn trực tiếp Dùng phương thức chèn trực tiếp sắpxếp lại cả dãy.96 Shell Sort phân chia dãy thuở đầu thành đông đảo dãy nhỏ gồm các phần tửở biện pháp nhau h vị trí Dãy ban đầu : a1, a2, ..., an được coi như như sự xen kẹt của cácCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1dãy nhỏ sau : dãy con đầu tiên : a1 ah+1 a2h+1 ... Dãy nhỏ thứ nhì : a2 ah+2 a2h+2 ... .... Dãy nhỏ thứ h: ah a2h a3h ...97 Shell Sort thực hiện sắp xếp các thành phần trong cùng dãy bé sẽ làmcho các bộ phận được mang lại vị trí đúng tương đốiCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 Giảm khoảng cách h để chế tạo ra thành các dãy bé mới ngừng khi h=198 Shell SortGiả sử ra quyết định sắp xếp k bước, những khoảng cáchchọn đề nghị thỏa điều kiện :CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1hi > hi+1 và hk = 1hi = (hi-1 - 1)/3 với hk = 1, k = log3n-1Ví dụ :127, 40, 13, 4, 1hi = (hi-1 - 1)/2 cùng hk = 1, k = log2n-1Ví dụ : 15, 7, 3, 199 Shell Sort h gồm dạng 3i+1: 364, 121, 40, 13, 4, 1CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 hàng fibonaci: 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 h là dãy những số nguyên tố bớt dần cho 1: 13, 11, 7, 5, 3,1.100 Shell Sort cách 1: chọn k khoảng cách h<1>, h<2>, ..., h;i = 1;CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 bước 2: phân loại dãy thuở đầu thành các dãy concách nhau h khoảng chừng cách.Sắp xếp từng dãy con bằng phương phápchèn trực tiếp; bước 3: i = i+1;Nếu i > k : DừngNgược lại : tái diễn Bước 2.101 Shell Sort mang đến dãy số a:1228516CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 mang sử chọn các khoảng cách là 5, 3, 1102415 Shell SortCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 h = 5 : xem dãy ban đầu như những dãy con103 Shell SortCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 h = 3 : (sau lúc đã sắp tới xếp những dãy nhỏ ở cách trước)104 Shell SortCẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 1 h = 1 : (sau khi đã sắp xếp các dãy nhỏ ở cách trước105


Tài liệu liên quan


*
Công văn 2451/TCT-CS về thuế suất thuế quý giá gia tăng đối với sản phẩm thủy sản, thủy hải sản do Tổng cục Thuế ban hành 2 0 0
*
Công văn số 5356/TCT-CS về thuế thu nhập cá nhân đối với vận động chuyển quyền thuê khu đất trả chi phí thuê hàng năm và góp vốn bằng gia sản trên đất thuê do Tổng viên Thuế phát hành 2 0 0
*
Công văn 3745/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng viên Thuế phát hành 1 0 0
*
đưa ra quyết định 04/2007/QĐ-BGDĐT sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ bao gồm quy kèm theo ra quyết định 07/2005/QĐ-BGD&ĐT được sửa thay đổi tại quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành 4 0 0


Xem thêm: Top 10 Chai Nước Hoa Thơm Lâu Cho Nữ Giữ Mùi Lâu Nhất, Nước Hoa Hiệu Nào Thơm Lâu Nhất

*
ra quyết định 135/2002/QĐ-UB về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu vực quy hoạch tạo Khu đô thị bắt đầu Thủ Thiêm và các khu giao hàng tái định cư trên quận 2, thành phố hồ chí minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành 16 0 0
*
ra quyết định 729/QĐ-STC năm 2008 về câu hỏi phê coi xét kế hoạch triển khai Quyết định 90/2007/QĐ-BTC và đưa ra quyết định 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do người có quyền lực cao Sở Tài chính tp Hà Nội phát hành 3 0 0
*
quyết định 28/2007/QĐ-UBND phát hành Quy định nút thu, chính sách thu, nộp, làm chủ và thực hiện lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thao tác làm việc tại vn do Ủy ban quần chúng. # tỉnh Tây Ninh phát hành 3 0 0
*
Công văn 53/BXD-QLN về chào bán nền trong cụm, tuyến người dân để tạo ra vốn xây đắp hạ tầng kỹ thuật rất cần thiết do bộ Xây dựng ban hành 1 0 0
*
Công văn 3727/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại sản phẩm PVC huyền phù 1 0 0


Xem thêm: Những Tình Bạn Đẹp Trong Cuộc Sống, Top 11 Bài Cảm Nghĩ Về Tình Bạn Hay Chọn Lọc

*
Công văn 7548/CT-THNVDT về thu thuế môn bài bác năm 2011 bởi vì Cục thuế tp Hồ Chí Minh phát hành 2 0 0