Tìm R Để Công Suất Cực Đại

     
Table Of ContentsBài tập cực trị định pháp luật Ôm, công suất cực đại

Tìm r để hiệu suất mạch xung quanh cực đại

Bài tập rất trị định quy định Ôm, công suất cực đại

Bài tập 1: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ


*


UAB = U = không đổiR1 = b ; R ≠ 0 là đổi thay trởa / xác định R để năng suất trên năng lượng điện trở R1 đạt cực hiếm cực đại, xác lập quý giá cực đạib / xác minh R để công suất trên điện trở R đạt giá trị cực đại, xác lập giá trị cực đạic / xác định R để công suất toàn mạch đạt quý giá cực đại, xác lập cực hiếm cực đại

Bài tập 2: mang lại mạch như hình vẽ:

*

E = 2V, r = 0,7 Ω, R1 = 0,3 Ω, R2 = 2 ΩXác định R để hiệu suất của R đạt cực to .

Bạn đang xem: Tìm r để công suất cực đại

Bài tập 3: mang lại mạch điện như hình vẽ


*

E = 6V, r = 1 Ω, R2 = 2 Ωa ) search R1 đểcông suất tỏa nhiệt độ trên R1max ; Tính ( P1 ) maxb ) tìm kiếm R1để công suất tỏa nhiệt độ toàn mạch max Tính Pmaxc ) search R1 để công suất tỏa nhiệt trên mối cung cấp max tính ( p $ _ ng $ ) max

Bài tập 4: cho mạch điện như hình vẽ


*

E = 12V, r = 2 Ω, R1 = 4 Ω, R2 = 2 Ω. Tìm kiếm R3 nhằm :a ) công suất mạch ngoài lớn nhất, tính quý giá nàyb ) năng suất tiêu thụ bên trên R3 bằng 4,5 Wc ) công suất tiêu tụ bên trên R3 là khủng nhất. Tính năng suất này

Bài tập 5: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

R1 ; r = 3 Ω ; R2 là vươn lên là trở. U = 12V .a / Điều chỉnh R2 để năng suất trên nó là lớn nhất, khi đó năng suất trên R2 bởi 3 lần năng suất trên R1. Kiếm tìm R1b / cố R2 bởi một đèn điện thì đèn sáng sủa thông thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là khủng nhất. Tính hiệu suất và hiệu điện cố gắng định mức của đèn .

Bài tập 6: mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

Biết R = 4 Ω, đèn Đ : 6V-3 W, UAB = 9V không đổi. R $ _ x $ là phát triển thành trở. Điện trở của đèn ko đổi. Khẳng định giá trị của R $ _ x $ đểa / Đèn sáng thông thườngb / công suất tiêu thụ trên đổi mới trở là bự nhất. Tính hiệu suất đó .

Bài tập 7. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 12V ; r = 2 Ωa / mang đến R = 10 Ω. Tính công suất tỏa nhiệt độ trên R, năng suất của nguồn, công suất của nguồn .b / tìm kiếm R để công suất trên R là lớn nhất .c / kiếm tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R là 16W

Bài tập 8. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 24V, r = 6 Ω, R1 = 4 Ω. Giá chỉ trị biến trở R bằn từng nào đểa / năng suất mạch không tính lớn nhất. Tính năng suất của nguồn khi ấy .

b/ năng suất trên R to nhất. Tính công suất này.Bài tập 9. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 12V ; r = 1 Ω ; R1 = 6 Ω ; R3 = 4 ΩR2 bằng bao nhiêu để công suất trên R2lớn nhất. Tính hiệu suất này .

Bài tập 10. đến mạch điện kín gồm mối cung cấp điện có suất điện cồn E, điện trở trong r, mạch không tính biến trở R. Điều chỉnh biến đổi trở mang đến hai quý giá R1 cùng R2 thì thấy năng suất tiêu thụ ứng cùng với R1 và R2 là như nhau. Chứng minh rằng R1R2 = r2

Bài tập 11. đến mạch điện như hình vẽ.

*

r = 1 Ω ; R1 = 2 Ω. Lúc đóng với ngắt khóa K thì công suất tiêu thụ nghỉ ngơi mạch ko kể đều như nhau. Tìm kiếm R2 .

Xem thêm: 3 Bài Văn Mẫu Phân Tích Bi Kịch Bị Cự Tuyệt Của Chí Phèo Hay Nhất

Bài tập 12. Mang đến mạch điện kín gồm nguồn điện E = 12V, r = 1Ω, mạch không tính là biến hóa trở R. Điều chỉnh vươn lên là trở cho hai quý giá R1 và R2 thì thấy công suất tiêu thụ ứng với R1; R2 là tương đồng bằng 18W. Xác minh tích R1R2 với R1 + R2

Bài tập 13. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V ; r = 5 Ω ; R1 = 3 Ω ; R2 = 6 Ω, R là 1 biến trở .a / R = 12 Ω. Tính công suất tỏa sức nóng trên R .b / kiếm tìm R để năng suất tỏa nhiệt trên nguồn phệ nhất. Tìm công suất đó .c / Tính R để công suất tỏa nhiệt mạch ko kể lớn nhất. Tìm năng suất đó .d / tra cứu R để hiệu suất tỏa nhiệt độ trên R là bự nhất. Tìm hiệu suất đó .

Bài tập 14. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 6V ; r = 1 Ω ; R1 = R2 = 6 Ω ; R $ _ A $ = 0,5 Ω ; R $ _ x $ là thay đổi trởa / Trong điều kiện kèm theo như thế nào thì cường độ qua ampe không dựa vào vào vào R $ _ x $b / xác lập R $ _ x $ để công suất trên nó đạt cực to .

Bài tập 15. Mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

E = 24V ; r = 2 Ω ; R1 = 3 Ω ; R2 = 2 Ω, tìm kiếm R $ _ x $ đểa / hiệu suất mạch không tính lớn nhất, tính hiệu suất này .b / năng suất trên R $ _ x $ = 9W .c / hiệu suất trên R $ _ x $ đạt cực đại, tính giá chỉ trị cực đại này .

Bài tập 16. Cho mạch điện như hình vẽ.

*

E = 36V ; r = 1,5 Ω ; R1 = 6 Ω ; R2 = 1,5 Ω ; điện trở toàn phần của phát triển thành trở AB RAB = 10 Ωa / Xác xác định trí con chạy C trên biến chuyển trở R để công suất tiêu thụ của R1 là 6Wb / Xác định vị trí bé chạy C trên phát triển thành trở để hiệu suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này .

Bài tập 17. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 6,9 V, r = 1 Ω ; R1 = R2 = R3 = 2 Ω ; năng lượng điện trở ampe kế không đáng kể, năng lượng điện trở vôn kế rất lớn .a / các khóa K1 ; K2 đa số mở. Tìm kiếm số chỉ vôn kế .b / Khóa K1 mở ; K2 đóng, vôn kế chỉ 5,4 V. Tìm kiếm R4 cùng hiệu điện vắt giữa nhì điểm A, D .c / những khóa K1 ; K2 các đóng. Tìm số chỉ của ampe kế .d / các khóa K1 ; K2 những đóng, mắc thêm điện trở R5 song song với đoạn mạch AEB thì năng suất mạch bên cạnh đạt giá trị cực đại, tìm kiếm R5

Bài tập 18. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

Các điện trở thuần đều sở hữu giá trị bằng R.

Xem thêm: How To Talk About Your Favorite Music ? Talk About Your Favorite Music


a / tìm kiếm hệ thức liên hệ giữa R và r để công suất tiêu thụ mạch không tính không thay đổi khi k mở và k đóng góp .b / Biết nguồn bao gồm suất điện cồn E = 24V với điện trở vào r = 3 Ω. Tính UAB khi– k mở ; k đóng góp .