TRẮC NGHIỆM C# CÓ ĐÁP ÁN

     
Download bài Tập Trắc Nghiệm lập trình sẵn C + Đáp ÁnCâu 1: ngữ điệu lập trình C được Dennish trở nên tân tiến dựa trên ngôn ngữ lập trình nào:A) ngữ điệu B.B) ngữ điệu BCPL.C) ngôn ngữ DEC PDP.d) ngữ điệu B với BCPL.Câu 2: ngôn ngữ lập trình được Dennish gửi ra vào năm nào?A) 1967.b) 1972.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm c# có đáp án

C) 1970.D) 1976.Câu 3: ngữ điệu lập trình như thế nào dưới đó là ngôn ngữ lập trình bao gồm cấu trúc?A) ngôn ngữ Assembler.b) ngôn từ C và Pascal.C) ngôn ngữ Cobol.D) a, b cùng c.Câu 4: các tên biến đổi nào dưới đây được viết hòa hợp quy tắc đặt tên của ngôn từ lập trình C?A) diem toanB) 3diemtoanc) _diemtoanD) -diemtoanCâu 5: Một đổi thay được hotline là biến toàn cục nếu:A) Nó được khai báo toàn bộ các hàm, kế bên hàm main ().b) Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main ().C) Nó được khai báo bên ngoài hàm main ().D) Nó được khai báo phía bên trong hàm main ().Câu 6: Một đổi mới được gọi là 1 biến địa phương nếu:a) Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, bao gồm cả hàm main ().B) Nó đươc khai báo bên phía trong các hàm không tính hàm main ().C) Nó được khai báo phía bên trong hàm main ().D) Nó được khai báo phía bên ngoài các hàm kể cả hàm main ().Câu 7: giả dụ x là một trong những biến toàn thể và x ko phải là một trong những con trỏ thì:A) Miền nhớ giành riêng cho x gồm thể biến đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình.B) Miền nhớ dành cho x chỉ có chuyển đổi bởi những thao tác làm việc với x bên trong hàm main ().C) Miền nhớ dành riêng cho x sẽ chuyển đổi bởi những thao tác với x trong toàn bộ các hàm, bao gồm cả hàm main ().d) Miền nhớ giành cho x không bị biến đổi trong quá trình thực hiện nay chương trình.Câu 8: Kiểu tài liệu nào dưới đây được coi là kiểu tài liệu cơ bản trong ngữ điệu lập trình C:a) hình dáng double.B) Kiểu bé trỏ.C) phong cách hợp.D) hình dáng mảng.Câu 9: đưa sử a, b là nhì số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không phù hợp cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:A) (a+=b).B) (a*=b).C) (a=b).D) (a&=b).Câu 10: trả sử a với b là hai số thực. Biểu thức như thế nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:A) (ab).B) (a-=b).c) (a>>=b).D) (a*=b).Câu 11: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một vài nguyên hệ 16:A) "%d".b) "%x".C) "%i".D) "%u".Câu 12: Xâu định hình nào dưới đây dùng làm in ra một số nguyên sinh sống hệ 8:A) "%ld".B) "%x".c) "%o".D) "%u".Câu 13: Xâu định hình nào bên dưới đây dùng để làm in ra một kí tự:A) "%f".B) "%x".C) "%s".d) "%c".Câu 14: Xâu định hình nào bên dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự:A) "%f".B) "%x".c) "%s".D) "%c".Câu 15: Xâu định dạng nào bên dưới đây dùng để làm in ra một trong những nguyên dài:A) "%ld" .B) "%x".C) "%d".D) "%o".Câu 16: Xâu định dạng nào bên dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến:A) "%u".B) "%e".C) "%o".d) "%p".Câu 17: Xâu định dạng nào bên dưới đây dùng để in ra một số nguyên:A) "%u".B) "%e".c) "%d".D) "%p".Câu 18: Xâu format nào bên dưới đây dùng để làm in ra một số trong những thực có độ đúng mực kép:A) "%u".b) "%e".C) "%o".D) "%p".Câu 19: Xâu format nào sau đây dùng để làm in ra một số trong những thực tất cả độ đúng mực đơn:A) "%u".B) "%e".c) "%f".D) "%o".Câu 20: Kiểu dữ liệu int (kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong tầm nào:A) 0.. 255.b) -32768.. 32767.C) -128.. 127.D) 0.. 65535.Câu 20: cho a=3, b=2 và c là 3 phát triển thành nguyên. Biểu thức như thế nào sau viết không nên cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C:a) (c=a và b).B) (c=a && b).C) (c= a/b).D) (c= aCâu 21: mang sử a cùng b là 2 số thực. Biểu thức như thế nào dưới đó là không được phép:A) (a+=b).B) (a-=b).c) (a>>=b).D) (a*=b).Câu 22: mang lại a=3, b=2. Phát triển thành c= (aA) c=9.b) c=12. < c = (a= (aC) c=6.D) c=8.Câu 23: tác dụng hiển thị ra screen của chương trình sau là gì:#include Void main ()Int a, b ;A=100 ;B=56 ;Printf (" %d", (aa) 56.B) 100.C) Báo lỗi khi tiến hành xây dựng chương trình.D) kết quả khác.Câu 24: trong các hàm sau, hàm như thế nào là hàm ko định dạng nhằm in một chuỗi kí từ bỏ ra màn hình:a) puts ().B) printf ().C) scanf ().D) gets ().Câu 25: công dụng của lịch trình sau:#include "stdio. H"Void main ()Int i;I=10;Printf ( "%o", i) ;a) 12.B) 10.C) 8.D) công dụng khác.Câu 26: thực hiện cách truyền làm sao trong hàm sẽ không làm chuyển đổi giá trị của biến trong chương trình chính:a) Truyền bằng trị.B) Truyền bởi giá trị add của tham số.C) Cả a với b đều đúng.D) Cả a cùng b phần lớn sai.Câu 27: cho biết thêm giá trị của biểu thức 5>1:A) -1.B) 0.c) 1.D) ko câu nào đúng.Câu 28: cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4A) 1.b) 0.C) -1.D) ko câu như thế nào đúng.Câu 29: Biến con trỏ có thể chứa:a) Địa chỉ vùng nhớ của một phát triển thành khác.B) quý hiếm của một thay đổi khác.C) Cả a cùng b phần nhiều đúng.D) Cả a và b hồ hết sai.Câu 30: dữ liệu kí trường đoản cú bao gồm:A) những kí từ số chữ số.B) các kí từ chữ cái.C) các kí tự đặc biệt.d) Cả a, b với c.Câu 31: nếu như hàm được gọi trước khi nó tư tưởng thì đk là gì:A) thứ hạng trả về của hàm đề nghị là kiều void.B) Kiểu nguồn vào của hàm cần là đẳng cấp void.c) trước lúc gọi hàm nó buộc phải được khai báo.D) Hàm chỉ trả về kiểu tài liệu boolean.Câu 32: Kiểu dữ liệu float hoàn toàn có thể xử lí tài liệu trong phạm vi nào:a) 3.4*10-38đến 3.4*1038.B) -32768 đến 32767.C) -128 cho 127.D) 0.. 65535.Câu 33: Kiểu tài liệu nào tiếp sau đây không được coi là kiểu tài liệu cơ phiên bản trong ngôn từ lập trình C:a) mẫu mã mảng.B) kiểu dáng enum.C) kiểu short int.D) loại unsigned.Câu 34: Lệnh nào trong số lệnh sau có thể chấp nhận được chuyển quý phái vòng lặp tiếp theo sau mà không nhất thiết phải thực hiện tại phần còn lại của vòng lặp:A) break.B) goto.c) continue.D) return.Câu 35: mang sử có câu lệnh ch="A". Vậy ch đang chứa từng nào byte:a) 1.B) 2.C) 3.D) 4.Câu 36: đưa sử gồm câu lệnh ch<> = "A". Ch chứa bao nhiêu bytes:A) 1.b) 2.C) 3.D) 4.Câu 37: hiệu quả in ra screen của chương trình sau:#include Void main ()Int ch="A";Printf ( "%d", ch) ;A) A.B) a.c) 65.D) tác dụng khác.Câu 38: hiệu quả của chương trình sau:#include Void main ()Int i=98;Printf ( "%c", i) ;;A) 98.b) b.C) B.D) tác dụng khác.Câu 39: tác dụng in ra màn hình của lịch trình sau:#include Void main ()Int i=5, j=6;I= i- --j;Printf ( "%d", i) ;;A) 6.B) 5.C) 1.d) 0.Câu 40: Dạng tổng quát của hàm printf () là: Printf ( "dãy mã quy cách", dãy mã biểu thức) ; trong đó, dãy mã quy biện pháp sẽ là:a) Dãy các mã định dạng tài liệu hiển thị.B) con trỏ của xâu kí tự.C) những xâu kí tự mang tính chất thông báo.D) Cả 3 phương pháp trên.Câu 41: trong số hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để nhập một kí tự trường đoản cú bàn phím.A) scanf () ;b) getchar () ;C) getch () ;D) getche () ;Câu 42: trong những hàm sau, hàm nào để nhập một kí từ từ keyboard ngay sau khoản thời gian gõ, không chờ nhấn Enter cùng không hiện ra màn hình:A) scanf () ;B) getchar () ;c) getch () ;D) getche () ;Câu 43: Hàm nào phát âm kí trường đoản cú từ bàn phím ngay sau khoản thời gian gõ, không hóng nhấn Enter. Những kí tự gồm hiện ra màn hình:A) scanf () ;B) getchar () ;C) getch () ;d) getche () ;Câu 44: kết quả in ra screen của chương trinh sau là gì:#include Void main ()Int i;For (i=2; iPrintf ( "%3d", i) ;;A) "1 2 3 4".B) "2 3 4".c) "2 4".D) lịch trình không chạy được.Câu 45: tác dụng in ra màn hình hiển thị của chương trình sau là gì:#include Void main ()Int i;For (i=2; ; i++)Printf ( "%3d", i) ;;a) Vòng lặp vô hạn.B) "2".C) "1 2".D) công dụng khác.Câu 46: Lệnh nào trong các lệnh sau chất nhận được đã chuyển tới một chỗ nào đó đã được gán nhãn.

Xem thêm: Xem Bóng Đá Nam Mỹ Trực Tiếp Tỉ Số, Livescore, 5 Cách Xem Trực Tiếp Chung Kết Copa America 2021

A) break.b) goto.C) continue.D) exit.Câu 47: Lệnh nào trong số lệnh sau được cho phép dừng câu lệnh điều khiển:A) break.B) goto.C) continue.d) Cả 3 phương án trên.Câu 48: Trong ngữ điệu C, khai báo "int array<3> <5>" tất cả nghĩa là:A) Các bộ phận của mảng là những số nguyên.b) là một trong những mảng hai chiều tối đa là 15 thành phần và mỗi bộ phận là một vài nguyên .C) array<3> <5> là 1 phần tử của mảng.D) toàn bộ đều sai.Câu 49: tra cứu lỗi không đúng trong chương trình sau (in ra công dụng là tổng của 453 cùng 343) :#include Void main ()Int sum;Sum= 453+343Printf ( "Ket qua la:" sum) ; ;A) Thiếu dấu chấm phẩy (
*
.B) Thiếu lốt phẩy ().C) thiếu thốn kí tự sệt tả.d) Cả 3 ý trên.Câu 50:
công dụng của chương trình sau là gì:#include Void main ()Int i, j;For (i=1; iJ=i;Printf ( "%3d", j) ;;A) "1 2 3 4".B) "4".c) "3".D) tác dụng khác.Câu 51: Độ ưu tiên so với các toán tử xúc tích và ngắn gọn là:A) AND, NOT, OR.B) NOT, OR, AND.C) OR, NOT, AND.d) NOT, AND, OR.Câu 52: kết quả của công tác sau là gì:#include Void main ()Int a=40, b=4;While (a! =b)If (a>b) a=a-b;Else b=b-a;Printf ( "%d", a) ;;A) 2.B) 16.c) 4.D) tác dụng khác.Câu 53: mang sử trong ngôn ngữ C thực hiện khai báo "double a<12>", thành phần a<7> là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:A) trang bị 6.B) sản phẩm 7.c) trang bị 8.D) sản phẩm công nghệ 9.Câu 54: hiệu quả của lịch trình sau là gì:#include Void hoanvi (int *px, int *py)Int z ;Z=*px;*px=*py ;*py=z ; ;Void main ()Int a=15, b=21 ; hoanvi (a, b) ;Printf ( "%d %d", a, b) ;;A) "15 21".b) "21 15".C) Báo lỗi khi tiến hành chương trình.D) công dụng khác.Câu 55: kết quả chương trình sau là gì:#include Void hoanvi (int px, int py)Int pz;Pz=px; px=py; py=pz;;Void main ()Int a=15, b=21; hoanvi (a, b) ;Printf ( "%d %d", a, b) ;;A) "21 15".b) "15 21".C) Báo lỗi khi tiến hành chương trình.D) hiệu quả khác.Câu 56: tuyên bố nào tiếp sau đây không phài là tác dụng của câu hỏi dùng hàm:A) kị dư thừa, tái diễn nhiều lần một đoạn lệnh.B) dễ bảo trì.C) tài năng sử dụng lại đoạn lệnh.d) tất cả đều sai.Câu 57: Khai báo những biến:Int m, n; float x, y;Lệnh như thế nào sai:A) n=5 ;B) x=10 ;C) y=12.5 ;d) m=2.5 ;Câu 58: hiệu quả in ra màn hình của công tác sau:#include Void main ()Char *s;S= "chao cac ban"; strcpy (&s<5>, &s<9> ) ;Printf ( "%s", s) ;;A) "chao".B) "chao cac".c) "chao ban".D) "chao cac ban".Câu 59: hiệu quả in ra màn hình hiển thị của lịch trình sau:#include Void main ()Int a=100, b=6;Double f;F= (double) a/ (double) b;Printf ( "%2.2f", f) ;;A) "16".B) "16.00".c) "16.67".D) kết quả khác.Câu 60: công dụng in ra màn hình của biểu thức sau là gì: -3+4%5/2.a) -1.B) -3.C) 1.D) công dụng khác.Câu 61: Có những khai báo sau: Int x=15; int *p; Muốn p là con trỏ trỏ cho tới x phải tiến hành lệnh nào:A) p=x;b) p=&x;C) p=*x;D) toàn bộ các lệnh mọi đúng.Câu 62: nếu có những khai báo sau:Char msg<10> ;Char value;Câu nào sau đây sẽ là đúng:a) msg<2> =value;B) msg=value;C) Cả nhị câu trên.D) không câu nào đúng.Câu 63: giả dụ có các khai báo sau:Char msg<10> ;Char *ptr;Char value;Câu làm sao sau đây là đúng:A) ptr=value;b) ptr=msg;C) Cả nhị câu trên các đúng.D) Cả hai câu trên các sai.Câu 64: Kí hiệu nào là bé trỏ của phẩn tử thứ 3 của màng a tất cả 4 kí tự:A) * (a+3) ;b) * (a+2) ;C) *a+3;D) * (a+4) ;Câu 65: cho các khai báo sau:Void *tongquat;Int *nguyen;Char *kitu;Phép gán nào là không hợp lệ:A) tongquat=nguyen;b) *nguyen=*tongquat;C) kitu= (char) tongquat;D) tongquat=kitu;Câu 66: cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:Int p=4;P=10+ ++p;A) 14.b) 15.C) 16.D) tác dụng khác.Câu 67: Có những khai báo sau:Char tb, mang<15> ;Trong các câu lệnh sau, câu nào đúng:A) tb= "chào bạn";b) gets (mang) ;C) mang= "chaoban";D) gets (tb) ;Câu 68: Phép cùng 1 nhỏ trỏ với một vài nuyên vẫn là:a) Một nhỏ trỏ tất cả cùng kiểu.B) một số trong những nguyên.C) Cả hai tác dụng đều đúng.D) Cả hai tác dụng đều sai.Câu 69: Phép trừ 2 nhỏ trỏ bao gồm cùng kiểu đã là:A) Một bé trỏ gồm cùng kiểu.b) một trong những nguyên.C) công dụng khác.D) Không tiến hành được.Câu 70: Phép toán 1 ngôi nào dùng để làm xác định địa chỉ của đối tượng người sử dụng mà bé trỏ chỉ tới:A) *;B) ! ;c) &;D) tác dụng khác.Câu 71: Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học tập khi đo lường và tính toán là:a) int à long à float à double à long double.B) int à float à long à double à long double.C) int à double à float àlong à long double.D) long à int à float àdouble à long double.Câu 72: Chương trình:#include Void main ()Char c;Int n;Scanf ( "%d%c", &n, &c) ;Printf ( "%3d%c", n, c) ;;Giả sử lúc chạy chương trình ta gõ từ phiên bản phím: "29h b".Kết trái in ra n cùng c khớp ứng sẽ là:A) "29b".B) "29h b".c) "29h".D) công dụng khác.Câu 73: khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau:Int x<3> =4, 2, 6; Nghĩa là:A) x<1> =4, x<2> =2, x<3> =6.b) x<0> =4, x<1> =2, x<2> =6;C) Khai báo ko đúng.D) kết quả khác.Câu 74: khi biến bé trỏ không chứa bất kì một add nào thì giá chỉ trị của nó sẽ là:A) 0.B) NULL.c) Cả hai phương pháp trên phần nhiều đúng.D) Cả hai phương án trên gần như sai.Câu 75: các kí hiệu đặc thù cho sự tác động lên tài liệu gọi là:A) Hàm.B) Biểu thức.C) Biến.d) Toán tử.Câu 76: hiệu quả của công tác sau là gì:#include Void main ()Int x, *p;X=3; x=6; p=&x;*p=9; printf ( "%d", x) ;Printf ( "%d", *p) ; printf ( "%d", x) ;;A) "369".B) "696".c) "999".D) công dụng khác.Câu 77: công dụng của chương trình sau là gì:#include Int change (int a)A=10;Return a;;Void main ()Int a=5;Change (i) ;Printf ( "%d", i) ;;a) 5.B) 10.C) 0.D) Báo lỗi khi triển khai chương trình.Câu 78: hồ hết phát biểu như thế nào sau đấy là đúng:A) Rẽ nhánh là vấn đề chọn ra 1 trong các hai giỏi nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó.B) lưu đồ tất cả thể có khá nhiều điểm bước đầu và kết thức.C) hình trạng kí tự đựng một kí tự bên trong dấu nháy kép.d) trong số lệnh if lồng nhau, else trực thuộc về if phía trước ngay sát nó nhất.Câu 79: công dụng của công tác sau là gì:#include Int change (int *a)*a=10;Return *a;;Void main ()Int i=5;Change (&i) ;Printf ( "%d", i) ;;A) 5.b) 10.C) 0.D) Báo lỗi khi tiến hành xây dựng chương trình.Câu 80: công dụng của công tác sau là gì:#include Void main ()Int x, *p;X=6; p=&x;Printf ( "%d", x) ;Printf ( "%d", *p) ;;A) 69.b) 66.C) Lỗi khi tạo chương trình.D) công dụng khác.Câu 81: hiệu quả của công tác sau là gì:#include Void main ()Printf ( "%d", 36) ;;A) true.B) 0.c) 1.D) công dụng khác.Câu 82: vật gì quyết định kích thước của vùng lưu giữ được cung cấp phát cho các biến:A) tên biến.b) Kiểu dữ liệu của biến.C) quý hiếm của biến.D) tất cả đều đúng.Câu 83: công dụng của chương trình sau là gì:#include Void main ()Int i, k;For (i=1; ; i++) k=5;Printf ( "%d", i) ;;A) 0.B) 5.c) Vòng lặp vô hạn.D) kết quả khác.Câu 84: hiệu quả của công tác sau là gì:#include Void main ()Int i=1, k=0;For (; iPrintf ( "%d", k) ;A) 0.b) 4.C) 5.D) Vòng lặp vô hạn.Câu 85: Lệnh nào trong các lệnh sau có thể chấp nhận được nhảy thoát khỏi vòng lặp mang lại vị trí bất kì mong muốn:A) break;B) continue;c) goto;D) không có phương án nào.Câu 86: trong các hàm sau, hàm nào không định dạng nhằm in một kí từ bỏ ra màn hình:A) puts () ;B) printf () ;c) putchar () ;D) 2 và 3.Câu 87: lúc nhập vào đòng văn bản: "Chao Cac Ban". Hiệu quả của chương trình sau là gì:#include #include Int main ()Clrscr () ;Char str<80> ;Fflush (stdin) ;Scanf ( "%s", str) ;Cprintf ( "Dong van ban vua nhap la: %s", str) ;Getch () ;Return 0;;A) "Chao Cac Ban".B) "Chao Cac".c) "Chao".D) không hiện công dụng gì.Câu 88: kết quả của lịch trình sau là gì:#include #include Void main ()Clrscr () ;Int i;For (i=1; iPrintf ( " %d", i) ;Getch () ;Return;;A) In ra màn hình hiển thị các số từ là 1 đến 24.B) Lỗi khi desgin chương trình.c) công dụng khác.D) In ra màn hình các số từ một đến 24, từng số một dòng.Câu 89: Lệnh fflush (stdin) dùng để triển khai gì:A) Đọc kí tự từ bàn phím.b) Xóa sạch bộ nhớ đệm.C) Xóa bộ lưu trữ đệm.D) hiệu quả khác.Câu 90: tác dụng của đoạn lịch trình sau là gì:Char c;Int n;Scanf ( "%d%c", &n, &c) ;Nếu gõ vào: "10 T".a) n=10, c=" ".B) n=10, c="T".C) Lỗi khi kiến tạo chương trình.D) tác dụng khác.Câu 91: công dụng in ra màn hình hiển thị của lịch trình sau:#include Void main ()Int i=100;Printf ( "%c", i) ;;a) "d".B) "D".C) "100".D) kết quả khác.Câu 91: Hằng có thể được định nghĩa theo phong cách nào:A) #define stringB) const tên_kiểu tên_biến_hằng = giá chỉ trị;C) không tồn tại cách khái niệm chung.d) 1 và 2.Câu 92: Hàm gotoxy (int x, int y) là hàm:A) Đặt con trỏ tại mẫu x, cột y.b) Đặt bé trỏ tại cột x, loại y.C) lưu lại dữ tọa độ của bé trỏ screen cột x, cái y.D) lưu giữ dữ tọa độ của nhỏ trỏ màn hình hiển thị dòng x, cột y.Câu 93: hiệu quả của công tác sau là gì:#include #include Float x<> = 63.2, -45.6, 70.1, 3.6, 14.5 ;Int n=sizeof (x) /sizeof (float) ;Void main ()Clrscr () ;Int i, j;Floar c;For (i=0, j=n-1; iC=x;X=x ;X =c;;Printf ( " Day ket qua la: ") ;For (i=0 ; iPrintf ( "%8.2f", x) ;Getch () ;Return ; ;a) Dãy tác dụng là: 63.20, -45.60, 70.10, 3.60, 14.50.B) Dãy tác dụng là: 14.50, 3.60, 70.10, -45.60, 63.20.C) công dụng khác.D) 1 với 2.Câu 94: công dụng của chương trình sau là gì:#include #include #include #define EOL " "Void main ()Clrscr () ;Char chu<80> ;Int tong, dem;For (dem=0; demTong=dem;For (dem=0; demPutchar (toupper (chu)) ;Getch () ;Return;;A) Nhập vào một kí từ thường, tiếp nối chuyển sang chữ hoa rồi in ra màn hình.B) Nhập một kí tự hoa, kế tiếp chuyển thanh lịch chữ thường rồi in ra màn hình.C) 1 cùng 2.d) kết quả khác.Câu 95: Phép toán % có ý nghĩa sâu sắc gì:A) Đổi dấu một vài thực hoặc một số trong những nguyên.B) phân chia hai số thực hoặc nguyên.c) mang phần dư của phép phân tách hai số nguyên.D) 1 và 2.Câu 96: Hàm clrscr () là hàm gì:A) Là hàm xóa toàn thể màn hình, sau khoản thời gian xóa, nhỏ trỏ vẫn ở phía trái màn hình.B) dùng làm xóa sạch bộ nhớ lưu trữ đệm bàn phím.C) Là hàm xóa kí tự nằm bên trái bé trỏ.D) Là hàm xóa kí tự nằm sát phải bé trỏ.Câu 97: công dụng của đoạn chương trình sau là gì:Char c;Int n;Scanf ( "%c%d", &n, &c) ;Nếu gõ vào: "R 45".A) n=45, c=" ".B) n=45, c="r".C) Lỗi khi thi công chương trình.d) hiệu quả khác .Câu 97: Hàm scanf ( "%<^ >", str) ; tương với lệnh nào sau đây:A) getch () ;B) getche () ;C) macro getchar () ;d) gets (str) ;Câu 98: cho đoạn công tác sau:#include #include Void main ()Char c;Clrscr () ;Do c=getchar () ;While (c! ="*") ;Getch () ;;Yêu ước của đoạn chương trình trên là:a) Nhập vào 1 kí tự cho đến khi chạm mặt kí từ bỏ "*".B) Nhập vào những kí tự cho tới khi chạm mặt kí tự "*".C) Nhập các kí trường đoản cú "*".D) Lỗi khi tạo ra chương trình.Câu 99: kết quả của chương trình sau là gì:#include Void main ()Printf ( "%d", 36) ;;a) 1.

Xem thêm: Định Nghĩa Trò Chơi Dân Gian Là Gì ? Khái Niệm, Lịch Sử Phát Triển Và Đặc Điểm

B) 0.C) true.D) hiệu quả khác.Câu 99: Toán tử "++n" được hiểu:A) quý hiếm n bớt đi sau khoản thời gian giá trị của nó được sử dụng.B) cực hiếm n giảm đi trước khi giá trị của chính nó được sử dụng.C) giá trị của n được tăng sau khi giá trị của chính nó được sử dụng.d) cực hiếm của n được tạo thêm trước khi giá bán trị của chính nó được sử dụng.