TRẮC NGHIỆM JAVA CÓ ĐÁP ÁN

     

Nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại tổng thể các kiến thức đã học, onip.vn ra mắt đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Java tất cả đáp án. Hi vọng với những gì vẫn học, những câu hỏi này sẽ không còn làm cạnh tranh bạn. Thuộc trãi nghiệm nhé!


*


Câu 1:Đâu là câu sai về ngôn ngữ Java?

A. Ngôn ngữ Java bao gồm phân biệt chữ hoa – chữ thường

B. Java là ngôn từ lập trình hướng đối tượng

C. Dấu chấm phẩy được sử dụng để xong xuôi lệnh vào java

D. Chương trình viết bởi Java chỉ có thể chạy bên trên hệ quản lý và điều hành win

Câu 2:Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?

A. Double

B. Int

C. Long

D. Long float

Câu 3:Trong câu lệnh sau: public static void main(String<> agrs) thì thành phần agrs<0> cất giá trị gì?

A. Tên của chương trình

B. Số lượng tham số

C. Tham số trước tiên của list tham số

D. Không câu như thế nào đúng

Câu 4:Phương thức next() của lớp Scanner dùng để gia công gì?

A. Nhập một vài nguyên

B. Nhập một cam kết tự

C. Nhập một chuỗi

D. Không tồn tại phương thức này

Câu 5:Muốn chạy được lịch trình java, chỉ việc cài phần mền làm sao sau đây?

A. Netbeans

B. Eclipse

C. JDK

D. Java Platform

Câu 6:Gói làm sao trong java cất lớp Scanner dùng để làm nhập tài liệu từ bàn phím?

A. Java.net

B. Java.io

C. Java.util

D. Java.awt

Câu 7:Phương thức nextLine() nằm trong lớp như thế nào ?

A. String

B. Scanner

C. Integer

D. System

Câu 8:Tên thứ nhất của Java là gì?

A. Java

B. Oak

C. Cafe

D. James golings

Câu 9:G/s đã có mang lớp XX với cùng 1 phương thức thông thường là Display, kế tiếp sinh ra đối tượng người dùng objX tự lớp XX. Để gọi thủ tục Display ta áp dụng cú pháp nào?

A. XX.Display;

B. XX.Display();

C. ObjX.Display();

D. Display();

Câu 10:ĐâuKHÔNGphải là nhân tố trong cấu tạo của lớp trong java.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm java có đáp án

A. Tên lớp

B. Thuộc tính

C. Phương thức

D. Biến

Câu 11:Hàm tạo nên sử dụng nhằm hủy đối tượng

A. Cả nhị câu phần đông đúng

B. Cả nhì câu mọi sai

C. Câu 1 đúng, câu 2 sai

D. Câu 2 đúng, câu 1 sai

Câu 12:Đọc đoạn mã lệnh sau. Sau khi thực thi lịch trình sẽ in ra kết quả gì ?

public class Main public static void main(String<> args) int x = -1; String y = x + 3; System.out.println("x = " + x + "y = " + y); A. X=-1 y=2

B. Lỗi biên dịch: Uncompilable source code - incompatible types

C. X=-1 y=-13

D. X=-1 y=4

Câu 13:Đối tượng là gì?

A. Các lớp được tạo miêu tả từ đó

B. Một diễn đạt của lớp

C. Một tham chiếu đến một ở trong tính

D. Một biến

Câu 14:Đâu là khai báo phát triển thành đúng trong java?

(1) rollNumber

(2) $rearly_salary

(3) double

(4) $$_

(5) mount#balance

A. 12345

B. 123

C. 124

D. 125

Câu 15:Đọc đoạn mã sau. Công dụng in ra của đoạn mã bên trên là gì?

int i = 1,j = 10;do if (i > j) break; j--; while (++ i A. I = 6 & j = 5

B. I = 5 & j = 5

C. I = 6 and j = 4

D. I = 5 and j = 6

Câu 16:Với giá trị nào của x, biểu thức sau trả về quý giá true(x thuộc giao diện int).x%3==0

A. 2

B. 7

C. 4

D. 9

Câu 17:Lựa chọn câu trả lời phù hợp:

(a) byte (1) 256

(b) char (2) 5000

(c)int (3) 4899.99

(d) short (4)126

(e) double (5) "F"

A. A-4, b-5, c-2, d-1, e-3

B. A-1, b-2, c-2, d-1, e-3

C. A-1, b-5, c-4, d-4, e-3

D. A-5, b-4, c-1, d-2, e-3

Câu 18:Kiểu dữ liệu nào vào Java cất giá trị bao gồm cả chữ cùng số?

A. Int

B. Byte

C. Char

D. String

Câu 19:Kết trái in ra của đoạn mã bên trên là gì?

int i = 0;do { flag = false; System.out.print(i++); flag = i A. 000000000

B. 0123456789

C. Lỗi biên dịch

D. Đoạn mã thực hiện nhưng ko in ra tác dụng gì

Câu 20:Đâu là khai báo đổi mới hợp lệ?

A. TheOne

B. The One

C. 1the_One

D. $the One

Câu 21:Biểu thức nào có mức giá trị khác các biểu thức còn lại trong những biểu thức sau?

Cho x=true thuộc đẳng cấp boolean.

A. True

B. X==true;

C. 1==1

D. !x

Câu 22:Có mấy cách để truyền thông số vào cho 1 phương thức?

Chọn một câu trả lời

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 23:Kết quả in ra của đoạn mã bên dưới là gì? chọn 1 câu trả lời

public class demo public static int switchIt(int x) int j = 1; switch (x) case 1: j++; case 2: j++; case 3: j++; case 4: j++; default: j++; return j + x; public static void main(String<> args) System.out.println("value = " + switchIt(4)); A. Value = 3

B. Value = 4

C. Value = 5

D. Value = 7

Câu 24:Khi thực hiện lệnh:

A a = new A();

a.calTotal(a);

Giá trị của x sau thời điểm thực hiện lệnh trên sẽ cho hiệu quả gì?

class A int x = 10; public void calTotal(A a) a.x = 12; System.out.println(a.x); A. 10

B. 12

C.22

D. 24

Câu 25:Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

Chọn một câu trả lời

A. Class Cat

B. Class public Cat()

C. Class Cat

D. Public cat class

Câu 26:Đoạn mã sau bao gồm lỗi biên dịch gì? chọn 1 câu trả lời

public class Person protected String name; protected int age; public static void main(String<> args) Person phường = new Person(); p.name = "Tom"; System.out.println(p.name); A. Không tồn tại lỗi biên dịch.

B. Name has protected access.

Xem thêm: Sách Thỏ Bảy Màu Và Những Người Nghĩ Nó Là Bạn, Thỏ Bảy Màu Và Những Người Nghĩ Nó Là Bạn

C. Age has protected access.

D. Name has public access.

Câu 27:Một thành viên của một tờ được khai báo là private không những không thể được truy vấn xuất từ phía bên trong lớp nhiều hơn không nơi nào bên ngoài lớp.

Xem thêm: Xem Phim Hội Pháp Sư - Fairy Tail Tập 92 Vietsub

Chọn một câu trả lời

A. Câu 1 sai, câu 2 đúng

B. Câu 1 đúng, câu 2 sai

C. Cả hai câu thuộc đúng

D. Cả 2 câu thuộc sai

Câu 28:Trong những khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A. Int a1<><> = new int<><3>;

B. Int a2<><> = new int<2><3>;

C. Int a3<><> = new int<2><>;

D. Int a4<><> = , , ;

Câu 29:Phát biểu làm sao sau đây là đúng

Chọn một câu trả lời

A. Mảng rất có thể lưu duy trì các thành phần thuộc những kiểu tài liệu khác nhau

B. Chỉ số của mảng rất có thể sử dụng hình dạng số thực (float, double)

C. Biểu thức array.length được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng

D. Một trong những phần tử của mảng cấp thiết truyền vào trong một phương thức.

Câu 30:Chương trình sau in ra screen xâu nào? chọn một câu trả lời

public class Main public static void main(String<> args) String names<> = "John", "Anna", "Peter", "Victor", "David" ; System.out.println(names<2>); A. Có lỗi biên dịch: use new từ khóa to create object

B. Peter

C. Anna

D. Victor

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc xem ONLINE nhằm tham khảo không hề thiếu Ngân Hàng thắc mắc trắc nghiệm Java tất cả đáp án!