TRÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG CÓ HAI NGUỒN KẾT HỢP AB CÁCH NHAU 40CM

     

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối kết hợp AB cách nhau 40 cm dao động cùng pha. Biết sóng vị mỗi mối cung cấp phát ra tất cả tần số f = 10 (Hz), vận tốc truyền sóng 2 (m/s). Gọi M là 1 trong điểm nằm trên đường vuông góc cùng với AB tại đó M dao đông cùng với biên độ cực đại. Đoạn AM có mức giá trị lớn nhất là :

A. 20 centimet

B. 30 cm

C. 40 centimet

D. 50 centimet


*

chọn câu trả lời B

λ=vf=20cmM là cực to giao sứt ,M cách xa A nhất phải M thuộc vân cực lớn bậc k=-1như vậy ta có d1-d2=-λ=-20cm⇒AM-AM2+AB2=-20⇒AM=30cmTrên mặt phẳng chất lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng vì chưng mỗi nguồn phát ra bao gồm tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng 2 m/s. Hotline M là một trong những điểm nằm trê tuyến phố vuông góc cùng với AB tại đó M dao đông cùng với biên độ rất đại. Đoạn AM có mức giá trị lớn nhất là A. 30 cm B. 50 cm C. đôi mươi cm D. 40 cm

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phối kết hợp AB phương pháp nhau 40cm giao động cùng pha. Biết sóng bởi mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng 2 m/s. Gọi M là một trong những điểm nằm trên tuyến đường vuông góc với AB tại kia M dao đông cùng với biên độ cực đại. Đoạn AM có mức giá trị lớn nhất là

A.

Bạn đang xem: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp ab cách nhau 40cm

30 cm

B. 50 cm

C. 20 cm

D. 40 cm


Trên bề mặt chất lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp AB bí quyết nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng bởi vì mỗi mối cung cấp phát ra bao gồm tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng 2 m/s. Gọi M là 1 điểm nằm trên phố vuông góc cùng với AB tại đó M dao đông với biên độ rất đại. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là A. 40 centimet B. 30 cm C. 50 centimet D. 20 cm

Trên mặt phẳng chất lỏng tất cả hai nguồn phối kết hợp AB cách nhau 40cm giao động cùng pha. Biết sóng vày mỗi nguồn phát ra tất cả tần số f = 10 Hz, gia tốc truyền sóng 2 m/s. Hotline M là một trong những điểm nằm trên tuyến đường vuông góc cùng với AB tại kia M dao đông cùng với biên độ rất đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là

A. 40 cm

B. 30 cm

C. 50 cm

D. 20 cm


Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp A và B bí quyết nhau 50 cm xê dịch cùng pha, thuộc chu kì T = 0,2 s. Biết vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng v = 40 cm/s. Xét điểm M nằm trên tuyến đường thẳng vuông góc với AB trên B. Biết phần tử chất lỏng trên M giao động với biên độ rất đại, M giải pháp B một đoạn nhỏ tuổi nhất bằng A.2cm B. 2,04 cm C. 2,5 cm D. 2,3 cm

Trên bề mặt chất lỏng bao gồm hai nguồn phối hợp A cùng B biện pháp nhau 50 cm xê dịch cùng pha, cùng chu kì T = 0,2 s. Biết vận tốc truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng v = 40 cm/s. Xét điểm M nằm trê tuyến phố thẳng vuông góc cùng với AB tại B. Biết bộ phận chất lỏng trên M dao động với biên độ rất đại, M biện pháp B một đoạn nhỏ nhất bằng

A.2cm

B. 2,04 cm

C. 2,5 cm

D. 2,3 cm


Trên bề mặt chất lỏng gồm hai nguồn kết hợp A cùng B biện pháp nhau 50 cm xấp xỉ cùng pha, thuộc chu kì T = 0,2 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 40 cm/s. Xét điểm M nằm trên tuyến đường thẳng vuông góc cùng với AB tại B. Biết thành phần chất lỏng tại M giao động với biên độ cực đại, M biện pháp B một đoạn nhỏ nhất bởi A. 20cm B. 2,04cm C. 9,12cm D. 5,06cm

Trên mặt phẳng chất lỏng tất cả hai nguồn kết hợp A với B biện pháp nhau 50 cm xấp xỉ cùng pha, cùng chu kì T = 0,2 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 40 cm/s. Xét điểm M nằm trên tuyến đường thẳng vuông góc cùng với AB trên B. Biết phần tử chất lỏng tại M giao động với biên độ rất đại, M cách B một đoạn nhỏ tuổi nhất bằng

A. 20cm

B. 2,04cm

C. 9,12cm

D. 5,06cm


Ở mặt phẳng một hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng phối kết hợp A với B phương pháp nhau 20 cm. Hai nguồn này xê dịch theo phương trực tiếp đứng và thuộc pha. Điểm C trên tuyến đường thẳng d nằm ở mặt chất lỏng, vuông góc với AB tại A là một trong những điểm xấp xỉ với biên độ rất đại. Biết CA = 15 cm, cách sóng của hai nguồn là λ vừa lòng 2 centimet Ở bề mặt một hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A cùng B bí quyết nhau đôi mươi cm. Hai nguồn này giao động theo phương thẳng đứng và thuộc pha. Điểm C trên tuyến đường thẳng d nằm trong mặt chất lỏng, vuông góc với AB tại A là một trong những điểm giao động với biên độ cực đại. Biết CA = 15 cm, cách sóng của hai nguồn là λ vừa lòng 2 cm gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12 cm.

B. 5 cm.

C. 4 cm.

D. 7 cm


Xem chi tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
Trên bề mặt chất lỏng gồm hai nguồn phát sóng phối kết hợp A, B (AB = 16 cm) xê dịch cùng biên độ, thuộc tần số 25 Hz, cùng pha, coi biên độ sóng ko đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét những điểm sống mặt hóa học lỏng nằm trê tuyến phố thẳng vuông góc cùng với AB tại B, xấp xỉ với biên độ cực tiểu, điểm giải pháp B xa độc nhất và gần nhất lần lượt bằng: A. 39,6 m cùng 3,6 cm. B. 80 cm và 1,69 cm. C. 38,4 cm và 3,6 cm. D. 79,2 centimet và 1,69 cm.

Xem thêm: Em Hãy Viết Đoạn Văn Tả Ngoại Hình Của Mẹ, Tả Ngoại Hình Của Mẹ Em


Đọc tiếp

Trên bề mặt chất lỏng có hai mối cung cấp phát sóng phối kết hợp A, B (AB = 16 cm) dao động cùng biên độ, thuộc tần số 25 Hz, thuộc pha, coi biên độ sóng ko đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét những điểm ngơi nghỉ mặt hóa học lỏng nằm trên phố thẳng vuông góc cùng với AB tại B, xê dịch với biên độ cực tiểu, điểm giải pháp B xa tuyệt nhất và sớm nhất lần lượt bằng:

A. 39,6 m cùng 3,6 cm.

B. 80 centimet và 1,69 cm.

C. 38,4 centimet và 3,6 cm.

D. 79,2 centimet và 1,69 cm.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
Trên bề mặt chất lỏng gồm hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A, B (AB = 16 cm) xê dịch cùng biên độ, thuộc tần số 25 Hz, thuộc pha, coi biên độ sóng ko đổi. Biết vận tốc truyền sóng là 80 cm/s. Xét các điểm ngơi nghỉ mặt hóa học lỏng nằm trê tuyến phố thẳng vuông góc với AB tại B, xê dịch với biên độ rất tiểu, điểm biện pháp B xa độc nhất và sớm nhất lần lượt bởi A. 39,6 m cùng 3,6 cm. B. 80 centimet và 1,69 cm. C. 38,4 cm và 3,6 cm. D. 79,2 centimet và 1,69 cm.
Đọc tiếp

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A, B (AB = 16 cm) xấp xỉ cùng biên độ, thuộc tần số 25 Hz, cùng pha, coi biên độ sóng không đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét những điểm ngơi nghỉ mặt chất lỏng nằm trên tuyến đường thẳng vuông góc cùng với AB tại B, dao động với biên độ rất tiểu, điểm cách B xa duy nhất và gần nhất lần lượt bằng

A. 39,6 m cùng 3,6 cm.

B. 80 cm và 1,69 cm.

C. 38,4 centimet và 3,6 cm.

D. 79,2 centimet và 1,69 cm.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
Trên mặt phẳng chất lỏng có hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A, B (AB = 16 cm) giao động cùng biên độ, cùng tần số 25 Hz, cùng pha, coi biên độ sóng ko đổi. Biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Xét những điểm sống mặt hóa học lỏng nằm trên phố thẳng vuông góc cùng với AB tại B, xấp xỉ với biên độ rất tiểu, điểm bí quyết B xa duy nhất và sớm nhất lần lượt bởi A. 39,6 m với 3,6 centimet B. 80 cm và 1,69 centimet C. 38,4 cm và 3,6 centimet D. 79,2 cm và 1,69 cm
Đọc tiếp

Trên bề mặt chất lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng kết hợp A, B (AB = 16 cm) dao động cùng biên độ, cùng tần số 25 Hz, thuộc pha, coi biên độ sóng không đổi. Biết vận tốc truyền sóng là 80 cm/s. Xét những điểm nghỉ ngơi mặt hóa học lỏng nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, xê dịch với biên độ rất tiểu, điểm biện pháp B xa tốt nhất và sớm nhất lần lượt bằng

A. 39,6 m cùng 3,6 cm

B. 80 cm và 1,69 cm

C. 38,4 cm và 3,6 cm

D.

Xem thêm: Phim ' Hãy Nói Lời Yêu Thương, Hãy Nói Lời Yêu

79,2 cm và 1,69 cm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
Trên mặt hóa học lỏng tất cả hai mối cung cấp phát sóng phối hợp A, B giải pháp nhau 16 cm, xấp xỉ điều hòa theo phương vuông góc cùng với mặt chất lỏng cùng với phương trình cm và cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 40 cm/s. Hotline M là 1 điểm thuộc mặt hóa học lỏng, nằm trê tuyến phố thẳng Ax vuông góc với AB, biện pháp A một quãng ngắn tuyệt nhất mà bộ phận chất lỏng tại M xê dịch với biên độ cực đại. Khoảng cách AM bằng A. 1,42 cm. B. 2,14 cm. C. 2,07 cm. D. 1,03 cm.
Đọc tiếp

Trên mặt chất lỏng gồm hai nguồn phát sóng phối hợp A, B giải pháp nhau 16 cm, giao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt hóa học lỏng với phương trình centimet và cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Call M là 1 điểm thuộc mặt hóa học lỏng, nằm trê tuyến phố thẳng Ax vuông góc cùng với AB, bí quyết A một đoạn ngắn duy nhất mà bộ phận chất lỏng trên M dao động với biên độ rất đại. Khoảng cách AM bằng