Viết công thức cấu tạo

     

Tuy nhiên, sản phẩm công nghệ tự links giữa các nguyên tử trong phân tử ra sao? lý do lại bao gồm sự khác hoàn toàn đó? bài viết dưới đây sẽ vấn đáp thắc mắc trên một giải pháp tường tận nhất.

Bạn đang xem: Viết công thức cấu tạo

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu trúc hóa học

Ngay trường đoản cú năm 18611861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm cấu tạo hóa học cùng thuyết kết cấu hóa học có những vấn đề chính sau:

– vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo đúng hóa trị với theo một sản phẩm tự tốt nhất định. Máy tự links đó được call là cấu tạo hóa học. Sự biến hóa thứ tự links đó, tức là thay đổi cấu tạo thành hóa học, sẽ khởi tạo ra hợp chất khác.

VD: công thức phân tử C2H6O có nhì công thức cấu tạo (thứ tự liên kết khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, chất khí, không tác dụng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, hóa học lỏng, tác dụng với Na giải phóng hiđro.

– trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những rất có thể liên kết cùng với nguyên tử các nguyên tố khác mà lại còn link với nhau thành mạch cacbon

– Tính chất của những chất phụ thuộc vào yếu tố phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ từ bỏ liên kết các nguyên tử).

VD:

– phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ dàng cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí ko có chức năng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có chức năng gây mê.

– Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon vào dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,…,CnH2n+2 chất sau hơn hóa học trước một nhóm CH2 nhưng đều có tính hóa học hóa học tựa như nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,…,CnH2n+1OH cũng có thể có thành phần hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau.


*

Công thức cấu trúc hợp hóa học hữu cơ


Khái niệm: rất nhiều hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự như nhau là phần đa chất đồng đẳng, chúng hợp thành hàng đồng đẳng. * Giải thích: mặc dù các chất trong thuộc dãy đồng đẳng có công thức phân tử không giống nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng vày chúng có cấu trúc hóa học tựa như nhau cần có tính chất hóa học tựa như nhau.

b) Đồng phân

Etanol cùng đimetyl ete là nhị chất không giống nhau (có tính chất không giống nhau ) nhưng bao gồm cùng công thức phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là cha chất khác nhau nhưng bao gồm công thức phân tử là C3H6O2.

Xem thêm: Ưu Thế Lai Biểu Hiện Cao Nhất Ở F1 Vì, Câu Hỏi Các Cơ Thể Lai Lu

* Khái niệm: Những thích hợp chất không giống nhau nhưng gồm cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

Giải thích: Những chất đồng phân tuy tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng lại có cấu tạo hóa học tập khác nhau, chẳng hạn etanol bao gồm cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete bao gồm cấu tạo H3C−O−CH3, vị vậy bọn chúng là phần đông chất không giống nhau, có tính chất khác nhau.

3. Các loại bí quyết cấu tạo

Công thức cấu trúc biểu diễn trang bị tự và phương thức liên kết của các nguyên tử vào phân tử. Tất cả cách viết

khai triển, thu gọn cùng thu gọn nhất.

*

Công thức kết cấu khai triển: Viết tất cả các nguyên tử và các liên kết giữa chúng.

Công thức cấu trúc thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và những nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm.

Công thức cấu trúc thu gọn gàng nhất: Chỉ viết những liên kết cùng nhóm chức, đầu mút của các liên kết đó là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ

*

b) Kết luận

Butan−1−ol và đietylete có cùng phương pháp phân tử C4H10O nhưng do khác nhau về cấu tạo hóa học tập nên khác biệt về tính chất vật lí và đặc thù hóa học.

Vậy số đông hợp chất gồm cùng công thức phân tử nhưng mà có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là phần nhiều đồng phân cấu tạo.

b) Kết luận 

Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân đội chức. Hầu hết đồng phân khác biệt về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. đa số đồng phân không giống nhau về địa điểm nhóm chức điện thoại tư vấn là đồng phân địa chỉ nhóm chức.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Hãy viết công thức cấu trúc của các chất gồm công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom tất cả hoá trị I.

Bài 2. Hãy viết công thức kết cấu dạng mạch vòng ứng với những công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: Đoản Mạch Là Gì? Hiện Tượng Đoản Mạch Là Gì, Tác Dụng Của Cầu Chì Hay, Chi Tiết

Bài 3. Phân tử hợp hóa học hữu cơ A bao gồm hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A nhận được 5,4 gam H2O. Hãy khẳng định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.