CÁC CHẤT TRONG DÃY NÀO SAU ĐÂY ĐỀU TẠO KẾT TỦA KHI CHO TÁC DỤNG VỚI AGNO3 TRONG

     

B.

Bạn đang xem: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với agno3 trong

Đun nóng với hỗn hợp NaOH, tiếp đến để nguội. Cho sản phẩm thu được bội nghịch ứng với Cu(OH)2, thấy tạo thành dung dịch greed color thẫm là dầu thực vật.


Hợp hóa học X gồm công thức C6H10O5 (trong phân tử không chứa nhóm –CH2–). Khi mang lại X công dụng với NaHCO3 hoặc với mãng cầu thì số mol khí sinh ra luôn luôn bằng số mol X đã phản ứng. Trường đoản cú X thực hiện các phản nghịch ứng sau (theo đúng tỉ lệ thành phần mol):

(1) X → Y + H2O

(2) X + 2NaOH → 2Z + H2O

(3) Y + 2NaOH → Z + T + H2O

(4) 2Z + H2SO4 → 2P + Na2SO4

(5) T + NaOH →CaO,toNa teo + Q

(6) Q + H2O → G

Biết rằng X, Y, Z, T, P, Q, G phần đông là các hợp chất hữu cơ mạch hở. Trong số phát biểu sau:

(a) P công dụng với na dư nhận được số mol H2 bằng số mol p phản ứng.

(b) Q có khả năng thúc mang lại hoa quả mau chín.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn T (Ni, to) thì chiếm được Z.

(d) G có thể dùng để thêm vào “xăng sinh học”.

Số tuyên bố đúng là


A. 1.


B. 2.


C. 3.


D.4.


Câu 3:


Gluxit là hợp hóa học tạp chức vào phân tử có khá nhiều nhóm -OH và tất cả nhóm


A. anđehit


B. amin


C. cacboxyl


D.cacbonyl


Câu 4:


Phát biểu nào tiếp sau đây đúng ?


A. phản ứng thân ancol cùng với axit cacboxylic được điện thoại tư vấn là phản bội ứng xà chống hóa.


B.Phản ứng este hóa là phản nghịch ứng một chiều.


C.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Thất Bại Là Mẹ Thành Công ”, Giải Thích Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công

phản nghịch ứng xà chống hóa là bội phản ứng thuận nghịch


D.Trong bí quyết của este RCOOR’, R hoàn toàn có thể là nguyên tử H hoặc cội hidrocacbon.


Câu 5:


Cho những phát biểu sau:

(a) Glyxin chức năng được cùng với C2H5OH/HCl, đun nóng tạo nên thành H2NCH2COOC2H5.

(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.

(c) những dung dịch peptit đều tính năng với Cu(OH)2 cho hợp chất tất cả màu tím sệt trưng.

(d) hỗn hợp anilin làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu sắc hồng.

(e) Số nguyên tử cacbon vào phân tử axit béo là một trong những lẻ.

(f) những chất phệ lỏng có ánh sáng sôi thấp hơn những chất to rắn.

(g) những axit mập đều tan siêu ít hoặc không tan vào nước.

Số phát biểu đúng là:


A. 3


B. 1


C. 4


D. 2


Câu 6:


Cho các phát biểu sau

(1) vật liệu nhựa PPF, poli(vinyl clorua), polistiren với polietilen được sử dụng để gia công chất dẻo.

(2) dung dịch tripeptit Gly-Ala-Val có phản ứng color biure với Cu(OH)2.

(3) tất cả các protein dạng cầu hầu hết tan tốt trong nước chế tạo ra thành dung dịch keo.

(4) dung dịch của lysin, anilin trong nước có môi trường xung quanh kiềm.

(5) Xenlulozơ có cấu trúc mạch ko phân nhánh, ko xoắn.

(6) Tơ polieste bền với axit rộng tơ poliamit nên được sử dụng nhiều vào công nghiệp may mặc.

(7) cao su thiên nhiên có trọng lượng phân tử không nhỏ nên bền theo thời gian với dầu mỡ.

(8) Tơ nilon-7 (tơ enang) được tổng hòa hợp từ axit ε-aminoenantoic.

(9) Este isoamyl axetat giữ mùi nặng thơm của chuối chín với là đồng phân của etyl isovalerat.

(10) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin.

Số tuyên bố đúng là


A. 8


B. 6


C. 7


D. 5


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại onip.vn


*

links
tin tức onip.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


onip.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


onip.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: How To Balance Al + Hno3 = Al(No3)3 + H2 O, 8 Al + 30 Hno3 → 8 Al(No3)3 + 3 N2O + 15 H2O


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


onip.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
onip.vn