Ý NGHĨA PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI

     

Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, hiệu quả và ý nghĩa của nó?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


1. Thực trạng lịch sử:

- trong số những năm 1957 - 1959:

+ Mĩ - Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”.

Bạn đang xem: ý nghĩa phong trào đồng khởi

+ tăng cường khủng bố, lũ áp.

+ Ra dung nhan lệnh “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, thực hiện luật đạo 10/59 (5-1959) lê trang bị chém mọi miền Nam, thịt hại những người vô tội.

- tháng 01-1959, họp báo hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định:

+ biện pháp mạng miền Nam không có con mặt đường nào không giống là sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tấn công đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm.

+ Phương phía cơ bản là khởi nghĩa giành chính quyền về phần mình nhân dân bằng con phố đấu tranh chủ yếu trị là nhà yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.

2. Diễn biến:

- ban đầu phong trào nổ ra hiếm hoi ở Vĩnh Thạnh, bác Ái (2-1959), Trà Bồng (8-1959),… sau nằm ra khắp miền nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu vượt trội là cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.

Xem thêm: Ưu Thế Lai Biểu Hiện Cao Nhất Ở F1 Vì, Câu Hỏi Các Cơ Thể Lai Lu

- Quần chúng giải tán tổ chức chính quyền địch, lập Ủy ban quần chúng tự quản, lập lực lượng vũ trang, tịch thâu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho nông dân nghèo.

- trào lưu lan mọi Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ngơi nghỉ Trung Trung bộ.

3. Kết quả:

- cuối năm 1960, ta thống trị được những thôn, xã ở Nam Bộ, Tây Nguyên cùng cả Trung Trung Bộ.

4. Ý nghĩa:

- phong trào “Đồng khởi” sẽ giáng một đòn nặng vật nài vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm cho lung lay tận gốc cơ quan ban ngành tay không đúng Ngô Đình Diệm.

Xem thêm: Đoản Mạch Là Gì? Hiện Tượng Đoản Mạch Là Gì, Tác Dụng Của Cầu Chì Hay, Chi Tiết

- Đánh dấu bước cải tiến và phát triển nhảy vọt của bí quyết mạng miền Nam, gửi từ chũm giữ gìn lực lượng sang vậy tiến công.